Etiket: <span>Çözüm Odaklı Terapi</span>

Psikolojik Sağlamlık, Çözüm Odaklı Terapi ve Psikolojik İlk Yardım

Psikolojik sağlık nedir?

Psikolojik sağlık, bireyin duygusal, zihinsel ve sosyal olarak iyi olma haliyle ilgilidir. Psikolojik sağlık, kişinin duygusal refahını, stresle başa çıkma becerilerini, olumlu ilişkiler kurabilme yeteneğini ve zihinsel sağlığını etkiler. Psikolojik sağlık, insanın kendisini iyi hissetmesini, yaşamdan keyif almasını ve potansiyelini gerçekleştirmesini sağlar.

Psikolojik sağlık, sadece zihinsel hastalıkların yokluğu anlamına gelmez. Tam tersine, psikolojik sağlık, kişinin kendi duygusal, zihinsel ve sosyal ihtiyaçlarını tanıma, onlarla başa çıkma ve gelişme yolunda ilerleme sağlama kapasitesini içerir. Bu durum, olumlu düşünce alışkanlıklarını geliştirme, duygusal dengede kalma, stres yönetimi becerilerini kullanma, sağlıklı ilişkiler kurma ve kendini iyi hissetme gibi becerileri içerir.

Psikolojik sağlık, her birey için farklı olabilir ve kişinin yaşam deneyimleri, genetik faktörler, çevresel etkiler ve kişisel özellikler gibi birçok faktör tarafından etkilenebilir. Psikolojik sağlığın korunması ve iyileştirilmesi, bireyin kendine özen göstermesi, ihtiyaçlarına dikkat etmesi ve gerektiğinde profesyonel yardım almaktan geçer.

Psikolojik sağlık için neler yapılmalı?

Psikolojik sağlığınızı korumak ve iyileştirmek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

1. Kendinizi tanıyın: Kendinizi ve duygusal ihtiyaçlarınızı anlamak önemlidir. Kendinize zaman ayırın, ilgi duyduğunuz aktivitelerle meşgul olun ve duygusal refahınızı destekleyen etkinliklere odaklanın.

2. Sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürün: Sağlıklı bir beslenme düzeni takip edin, yeterli uyku alın ve düzenli olarak fiziksel aktivite yapın. Bunlar, zihinsel ve duygusal sağlığınızı desteklemeye yardımcı olur.

3. Stresle başa çıkma becerilerini geliştirin: Stres, zihinsel sağlık üzerinde olumsuz etkilere neden olabilir. Stres yönetimi tekniklerini öğrenmek ve uygulamak, stresle başa çıkmak için etkili bir yol olabilir. Bu teknikler arasında derin nefes alma, meditasyon, yoga, egzersiz, hobi edinme gibi yöntemler bulunur.

4. Destek ve iletişim: Yakın ilişkiler ve sosyal bağlantılar, psikolojik sağlığı destekleyebilir. Aileniz, arkadaşlarınız veya destek gruplarıyla bağlantı kurun. İçinde bulunduğunuz zorlukları ve duygusal ihtiyaçlarınızı paylaşabileceğiniz destekleyici bir çevre oluşturun.

5. Olumlu düşünce ve duygusal dengenizi koruyun: Olumlu düşünce alışkanlıkları geliştirmek, olaylara daha pozitif bir perspektiften bakmanıza yardımcı olur. Kendinizi eleştirel düşüncelerden uzak tutun ve kendi değerinizi takdir edin. Kendinize zaman ayırın ve kendinizi geliştirecek aktivitelere odaklanın.

6. Stres faktörlerini azaltın: Olumsuz etkileyen faktörleri tanıyın ve mümkün olduğunca azaltmaya çalışın. Bunlar arasında toksik ilişkiler, aşırı çalışma, aşırı bağımlılık, maddelerin kötüye kullanımı gibi durumlar yer alabilir. Sağlıklı sınırlar belirlemek, kendinizi korumak ve ihtiyaçlarınıza öncelik vermek önemlidir.

7. Profesyonel yardım arayın: İhtiyaç duyduğunuzda profesyonel bir psikolog veya psikiyatristten yardım almak önemlidir. Uzmanlar, size uygun terapi yöntemlerini ve tedavi seçeneklerini sunarak psikolojik sağlığınızı destekler.

Unutmayın, her bireyin psikolojik sağlığı farklıdır, herkesin ihtiyaçları ve destek gereksinimleri farklılık gösterebilir. Kendinizi anlamak, kendi ihtiyaçlarınıza odaklanmak ve gerektiğinde yardım almak önemlidir.

Yalnızca psikolojik sorunlar yaşandığında değil, aynı zamanda kendini tanıma ve farkındalık için de çözüm odaklı terapi önerilmektedir.

Çözüm odaklı terapi nedir?

Çözüm odaklı terapi, bireylerin ve ailelerin güçlü yönlerine, kaynaklarına ve çözüm bulma yeteneklerine odaklanan bir terapi yaklaşımıdır. Geliştirilmesi ve popüler hale gelmesi Steve de Shazer, Insoo Kim Berg ve diğerleri tarafından yapılan çalışmalara dayanmaktadır.

Çözüm odaklı terapi uygulayabilmek için psikologların ve diğer ruh sağlığı uzmanlarının çözüm odaklı terapi eğitimi almaları gerekir.

Çözüm odaklı terapi, problemleri çözmek yerine, istenen hedeflere ulaşma, güçlü yönleri kullanma ve değişimin nasıl gerçekleşebileceği üzerinde odaklanır. Terapist, bireylerin ve ailenin geçmiş deneyimlerini ve başarılarını değerlendirerek, gelecekteki değişim ve çözümler için kaynakları keşfetmelerine yardımcı olur.

Bu terapi yaklaşımında, bireylerin kendi çözümlerini bulmaları teşvik edilir ve onların perspektifine değer verilir. Terapist, sorunları tanımlamak ve anlamak yerine, hedeflenen değişimlerin nasıl gerçekleştirilebileceği konusunda bireyleri destekler. Bireyler, güçlü yönlerini fark etme, geçmişteki başarılı deneyimleri hatırlama ve mevcut kaynakları kullanma konularında rehberlik edilir.

Çözüm odaklı terapi, kısa vadeli bir yaklaşımdır ve genellikle hedeflere yönelik tedavi planları ve müdahaleler üzerinde odaklanır. Terapist, bireyin veya ailenin hedeflerini belirlemek, olumlu değişimleri takip etmek ve ilerlemeyi değerlendirmek için ölçekler, ödevler ve geribildirimler kullanabilir.

Bu terapi yaklaşımı çeşitli alanlarda etkili olmuştur, özellikle bireysel terapi, aile terapisi, çift terapisi ve eğitim alanlarında kullanılmaktadır. Çözüm odaklı terapi, bireylerin ve ailelerin kendi kaynaklarını keşfetmelerini, direnci azaltmalarını ve yaşamlarında olumlu değişiklikler yapmalarını teşvik eder.

Psikolojik sağlamlık nedir?

Psikolojik sağlamlık, kişinin zorluklarla başa çıkma, olumsuz olaylardan etkilenme düzeyini azaltma ve olumlu bir yaşam deneyimi elde etme yeteneğidir. Psikolojik sağlamlık, stresli durumlarla karşılaşıldığında duygusal ve zihinsel esneklik gösterme, güçlü ilişkiler kurma, olumlu düşünce alışkanlıkları geliştirme ve kişisel kaynaklardan yararlanma kapasitesini içerir.

Psikolojik sağlamlık, sadece kriz durumlarında değil, günlük yaşamın zorluklarıyla başa çıkma sürecinde de önemlidir. Psikolojik sağlam insanlar, olumsuz olaylardan öğrenirler, esneklik gösterirler ve yaşamın iniş çıkışlarına uyum sağlama yeteneğine sahiptirler.

Psikolojik sağlamlığın bazı özellikleri şunlardır:1. Duygusal farkındalık: Kişinin duygularını tanıma, anlama ve yönetme becerisi.

2. Olumlu düşünce alışkanlıkları: Zorluklara pozitif bir perspektiften yaklaşma, kendine güven ve umut geliştirme.

3. Stres yönetimi: Stresi etkili bir şekilde tanıma ve başa çıkma becerisi, stresi azaltıcı stratejileri kullanma.

4. Sosyal destek: Sağlam ilişkiler kurma, başkalarıyla bağlantı kurma ve destek alabilme becerisi.

5. Problem çözme becerileri: Sorunları çözmek ve alternatif çözümler bulmak için esnek ve yaratıcı düşünme yeteneği.

6. Kendine güven: Yeteneklerine ve kaynaklarına olan inanç, başarıları kutlama ve hedeflere yönelme.

7. Anlamlı amaçlar ve değerler: Kişinin yaşamında anlamlı amaçlar ve değerler belirleme, bunlara uyumlu hareket etme.

8. Kendini bakım: Düzenli uyku, sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite ve dinlenme gibi kendine iyi bakma alışkanlıkları geliştirme.

Psikolojik sağlamlık, bir kişinin dirençli olma, güçlenme ve stresli durumlarla başa çıkma kapasitesini artırma sürecidir. Bu yetenekler geliştirilebilir ve güçlendirilebilir, bu nedenle psikolojik sağlamlık, herkes için erişilebilir bir hedef haline gelebilir.

Psikolojik ilk yardım nedir?

Psikolojik ilk yardım, bir kişiye acil durumlarda psikolojik destek sağlama ve psikolojik krizlerle başa çıkmasına yardımcı olma amacıyla uygulanan bir dizi yöntem ve stratejilerdir. Psikolojik ilk yardım, stresli, travmatik veya zorlayıcı bir olayın ardından kişinin duygusal ve zihinsel refahını desteklemeyi hedefler. Psikolojik ilk yardım, profesyonel yardım almak için geçerli bir seçenek olduğunda veya bir acil durum sonrasında daha fazla destek sağlanması gerektiğinde kullanılır.

Psikolojik ilk yardımın temel ilkeleri şunlardır:

1. Güvenlik ve rahatlama sağlama: Kriz anında bireyin fiziksel güvenliğini sağlamak ve sakinleştirici bir ortam yaratmak önemlidir. Dinleme, anlama ve empati gösterme, kişinin duygusal rahatlama ve güvenlik hissi kazanmasına yardımcı olabilir.

2. İhtiyaçları tespit etme: Kişinin ihtiyaçlarını ve kaynaklarını belirlemek önemlidir. Örneğin, destekleyici bir dinleme, pratik yardım veya bilgi sağlama gibi ihtiyaçlara odaklanılabilir.

3. Duygusal destek: Kişinin duygusal tepkilerini kabul etmek, anlamak ve onaylamak önemlidir. Duygusal destek, kişinin duygularını ifade etmesine, rahatlama bulmasına ve normalleşmesine yardımcı olabilir.

4. Bilgilendirme: Kişinin yaşadığı durumu ve normal tepkilerin neler olabileceğini anlatmak, kişinin durumu anlamasına ve kaygılarını azaltmasına yardımcı olabilir.

5. Uzmana yönlendirme: Psikolojik ilk yardım sağlayan kişi, durumun ciddiyetini veya uzman yardımının gerekliliğini değerlendirebilir ve gerektiğinde kişiyi bir profesyonel psikoloğa veya uygun kaynaklara yönlendirebilir.

Psikolojik ilk yardım, travmatik bir olayın hemen ardından, acil durumlar veya stresli yaşam olayları gibi durumlarda kullanılabilir. Ancak, profesyonel yardımın gerektiği durumlarda psikolojik ilk yardım tek başına yeterli olmayabilir. Bu nedenle, kişinin uzman bir psikolog veya psikiyatriste başvurması önemlidir.

Çözüm odaklı terapi eğitimi

Çözüm Odaklı Terapi

ÇÖZÜM ODAKLI TERAPİ

Çözüm Odaklı Terapi, danışanın sorunlarına odaklanmak yerine, terapi sürecinin sonunda elde etmek ve başarmak istedikleri üzerine odaklanan yaklaşık 60 yıllık bir terapi yöntemidir. Çözüm, danışanın kendinden kaynak alır ve bu durum danışanın özgüvenine olumlu bir etki yaratır. Kişinin
şu ana kadar hiç denemediği ve yapamadığı ile değil, geçmişteki başarıları ile ilgilenir. Danışan sorunların daha baş edilebilir olduğu dönemleri hatırlamak konusunda cesaretlendirilir. Çözüm Odaklı Terapi, var olan sorunu ortadan kaldırmayı amaçlamak yerine, olumlu olanları yaratmayı ve
çoğaltmayı hedefler.

Çözüm Odaklı Terapi’nin varsayımları nelerdir?

Çözüm odaklı terapinin temel varsayımları şunlardır:
Danışanların şikayetlerini çözmek için güçlü yanları ve kaynakları vardır. Terapistin görevi, danışanın bu kaynaklara ulaşmasına ve çözüm için kullanmasına yardım etmektir. Değişim sürekli olup, her zaman mümkündür. İzmir psikolog uzmanlarımız çözüm odaklı terapi ile danışanlarımıza profesyonel destek vermektedir.

Çözüm Odaklı Terapinin Diğer Terapi Yöntemlerinden Farkı Nedir?

Çözüm Odaklı Terapi, diğer terapi tekniklerine göre kısa süreli olması ve hızlı sonuç vermesi nedeniyle tercih edilen bir yöntemdir. Özellikle psikodinamik yaklaşımlara göre, çözüm odaklı terapide seans sayılarının daha kısa olduğunu söyleyebiliriz. Buna ek olarak çözüm odaklı terapi;
tanı, teşhis ve bozuklukların ne olduğu ile ilgilenmez. Diğer bir ifadeyle, bireyin tanısı, çözüm odaklı terapide süreci etkilemez. Çözüm odaklı terapide her birey terapiye verdiği yanıtlara göre süreçte ilerler. Bu terapide önemli olan danışanın geçmişi değil, şu andaki durumu ve geleceğidir.

Uzmanlara yönelik verdiğimiz çözüm odaklı terapi eğitimi detayları için bakınız.

Çözüm odaklı terapi eğitimi

Çözüm Odaklı Terapi Eğitimi

KISA SÜRELİ ÇÖZÜM ODAKLI TERAPİ EĞİTİMİ

Çözüm Odaklı Terapi Eğitimi

Uluslararası Sertifika verilmektedir.

Çözüm Odaklı Terapi Eğitimi ile, kısa süreli çözüm odaklı terapi, kısa süreli çözümlerin yararları ve motivasyonel teknikler öğretilmektedir.

 

PSİKOAKTİF TERAPİ & EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

INVIVO ACADEMY

işbirliği ile

Psikoloji, Aile Danışmanlığı, Psikoterapi ve Koçluk alanlarında pekçok eğitimler düzenleyerek binlerce kişiye sertifikalı eğitim vermiş olan PSİKOAKTİF EĞİTİM eğitimler düzenlemektedir.

EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR?

Psikoloji mezunları ve öğrencileri, PDR mezunları ve öğrencileri, Sosyal hizmet uzmanları ve öğrencileri, Sosyoloji mezunları ve öğrencileri, Çocuk Gelişimi mezunları ve öğrencileri, Özel Eğitim mezunu ve öğrencileri, Sınıf Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği mezunu ve öğrencileri, Doktorlar, Pedagoglar, Hemşireler katılabilir. Koçluk ve İK alanında çalışanlar katılabilir.

Kayıtlar devam etmektedir.

Çözüm Odaklı Terapi Eğitimi İçeriği

Tarihçe ve Kuramsal Yaklaşım

Temel Prensipler ve Varsayımlar

Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi Teknikleri

Seansların Yapılandırılması

Uygulama

Vaka Analizi

Çözüm Odaklı Terapi Eğitimi Neler Sağlar?

Çözüm Odaklı Terapi Eğitiminin Kazanımları Nelerdir?

Bu eğitim ile;
Kısa süreli çözümün tanımı
Kısa süreli çözümlerin sağladığı yararlar
Hayat düzeni içerisinde kısa süreli çözümler
Motivasyonel tekniklerin tanımı
Motivasyonel tekniklerin çeşitleri
Çözüm odaklı terapinin tanımı
Çözüm odaklı terapinin tarihçesi
Psikolojide çözüm odaklı terapinin yeri ve önemi
Çözüm odaklı terapilerin uygulanabileceği kişiler öğrenilir.

Çözüm Odaklı Terapi Nedir?

Çözüm odaklı terapi kısa sürede etkili olabilen bir danışma yaklaşımıdır. Araştırma sonuçları, çözüm odaklı terapi ile 5 seans sonunda danışanlarda % 83'e varan iyileşme oranlarını göstermiştir. Çözüm odaklı terapi kısa sürelidir. Çünkü geleceğe odaklanır, bireyin geçmişiyle ilgilenmez. Çözüm odaklı terapi bireyin güçlü yönlerini ortaya çıkararak bireye bu yönlerini nasıl kullandığını ya da kullanacağını fark ettirmeye çalışır. Çözüm odaklı terapi bireyde kesinlikle uzun süren bir değişim meydana getirir. Bu terapi yaklaşımı bireyin problemini çözmekten ziyade, bireyin kendi problemleri için çözümler üretebilmesini amaçlar.

Çözüm odaklı terapiyi Amerika’da ilk geliştirenler; Steve de Shazer ve Insoo Kim Berg’dir. Bu terapistler problemlerin nasıl çözüleceğini anlamaya çalışan terapistlerdir. Onların fark ettiği şey, hiç kimsenin problemsiz bir hayatı olamayacağı ve bu problemlerin ancak planlanarak çözümlenebileceğidir.

Çözüm odaklı terapi modelini geliştiren terapistler, birçok psikolojik problem için potansiyel çözümler olduğunu fark etmişler ve bunu bireye de fark ettirmeyi amaçlamışlardır. Yine bu doğrultuda Shazer ve Berg bireyin geçmişinde karşılaştığı benzer durumlarda ne yaptığını araştırarak geçmişte bireyin kullandığı ancak şu an fark etmediği ya da fark edemediği çözüm yöntemlerini danışanlarına fark ettirmeye çalışmışlardır.

Çözüm odaklı terapi danışanın farklı çözüm yollarını keşfetmesini sağlamaya yöneliktir. Danışanın problemi hakkında soru sormak yerine Çözüm odaklı terapi şunu sorar; sizin bu terapiden en iyi beklentiniz ne? Bu soruyla Çözüm odaklı terapi danışanın neyi başarmak istediğinden çok, neleri geride bırakmak istediğine yönelir. Çözüm odaklı terapinin bu yönelişi; danışanın geçmişinde, neleri nasıl başardığını ortaya çıkarmaya çalışarak; danışana geçmişte problemlerini nasıl çözdüğünü fark ettirmek ve bu problemleri çözebilecek potansiyelin kendisinde var olduğunu hissettirmeyi hedefler.

Danışmanın görevi danışanın kendi probleminin çözümünü üretmesine yardımcı olmaktır.

Çözüm odaklı terapide danışman danışanla yürüttüğü seanslarda danışanın söylediklerinden hareketle bazı varsayımlar oluşturur. Bu varsayımlara, terapi boyunca odaklanarak danışanın neleri nasıl yaptığını fark eder ve kendi fark ettiği danışanın potansiyelini ona da fark ettirmeye çalışır.

Çözüm odaklı terapistlerin yaptıkları araştırmalar göstermektedir ki; danışanlar danışmaya gelmeden önce de hayatlarında bir takım değişiklikler olmaktadır. Ancak danışan bunların farkında değildir. Danışmanın görevi danışanla birlikte bu değişimlere odaklanmak ve danışana bu değişimlerin terapiye gelmeden önce de meydana geldiğini fark ettirmektir.

Çözüm odaklı terapiden geçen danışanlarla yapılan çalışmalar göstermiştir ki; danışanın hayatında bir kere dahi meydana gelen bir değişikliğin etkisi bir kar topu gibi etkisini artırarak sürmektedir. Danışanın yapabildikleri ve yapabilecekleri hakkında konuşmak onun gelecekte probleminin çözümü için yapabileceği daha zor sorumluluklara olumlu yönde hizmet edecektir. Önemli olan nokta danışanın, problemin çözümü için hayatındaki değişikliğe nereden başlayacağını seçmesidir.

Çözüm odaklı terapi bireyin geçmişinde başardığı işlere odaklanır. Bireyin geçmişindeki travmaları araştırmaz. Bu terapi yaklaşımı bireyin şimdiye kadar olan yaşamını nasıl sürdürdüğünü ve karşılaştığı problem durumların nasıl üstesinden geldiğine odaklanarak bireyin geçmişteki kendi potansiyelini fark etmesine odaklanır. Bireyin geçmişini bireye yeniden yaşatmayı hedeflemez.

Çözüm odaklı terapistler danışanlarına kendi problemleri için yararlı olabilecek metodları fark ettirir ve onların karşılaştığı problemler karşısında kendi fark ettikleri çözüm yöntemlerini kullanmaları konusunda danışanlarını uzmanlaştırmaya çalışırlar.

Danışmanlar, danışanlarının problemleri için etkili olabilecek çözüm yollarını; danışanların hayatlarında geçirdikleri olumlu yaşantılardan çıkarabilecektir. Danışmaya gelen bireyden geçmişte geçirdiği olumlu yaşantıları anlatması istenir. Böylece danışanın getirdiği problemin çözümü yine danışanın anlattığı olumlu yaşantılardan çıkarılır ve danışana hissettirilir.

Edward Lorenz’in ortaya çıkardığı “kelebek etkisi” (The Butterfly Effect) terimine göre Çin’deki bir kelebeğin kanat çırpması Amerika’daki hava şartlarını etkilemektedir. Daha kompleks bir sistem olan insanda ise küçük değişimler farklı sonuçlar üretebilmektedir. İnsanların çok faklı sosyal ilişkileri vardır. Bu sosyal ilişkilerdeki küçük değişimler insanlarda farklı sonuçlara neden olabilmektedir. Bu düşünceden hareketle Çözüm odaklı terapistler bireyin sosyal yaşantısına da yönelirler.

EĞİTİM TARİHİ

Uzaktan (Online) Eğitim Tarihleri: İstediğiniz tarihte kaydolup, eğitimi online olarak alabilirsiniz.

Eğitim teorik bilgileri ve uygulama becerilerini içermektedir.

VERİLECEK BELGE

ÇİFT SERTİFİKA İMKANI !

1. E-Devlet onaylı İstanbul Esenyurt Üniversitesi tarafından düzenlenmiş Sertifika verilmektedir. Sertifikalar E-Devlet'ten görülebilmektedir.

2. İngiltere'de bulunan Eğitim Merkezi INVIVO ACADEMY ve PSİKOAKTİF EĞİTİM ENSTİTÜSÜ onaylı Uluslararası geçerli Uygulayıcı Sertifikası verilmektedir.

EĞİTİM ÖZELLİKLERİ

Eğitim Ortamı:

İzmir Alsancak'da merkezimizde örgün olarak yüz yüze eğitim verilmektedir.

Canlı Eğitim ve Uzaktan Eğitim ile Türkiye'nin ve Dünya'nın her yerinden eğitime online olarak katılma imkanı vardır.

Ders videolarına yaşam boyu sınırsız erişim sağlanır.

Eğitim Koordinatörü:Psikolog Hatice Topçu Ersoy

Yrd.Doç.Dr. Psikolog Hatice TOPÇU ERSOY

EĞİTİM ÜCRETİ VE ÖDEME BİLGİLERİ

Eğitim Ücreti: 2990 TL

ÖDEME SEÇENEKLERİ

1. KREDİ KARTI İLE ONLINE TAKSİTLİ ÖDEME SEÇENEĞİ

Güvenli ödeme sayfamızdan online kredi kartı ile peşin veya 9 taksitle ödeme yapılabilmektedir.

Bütün kartlara taksit seçeneği mevcuttur.

Ödeme yapıldıktan sonra psikoaktif@gmail.com adresine katılımcının ad-soyadını ve eğitim adını belirten bir e-mail gönderilmesi gerekmektedir.

Ödeme onaylandıktan sonra eğitime kaydınız yapılarak, uzaktan eğitime giriş şifreniz e-posta adresinize gönderilecektir.

2. HAVALE YÖNTEMİYLE ÖDEME SEÇENEĞİ

Havale ile ödeme yapmak için ücret aşağıdaki hesaba peşin olarak yatırılacaktır:

GARANTİ BANKASI
EGE ÜNİV.TIP FAKÜLTE Şubesi ( Şube Kodu : 1373 )
Psikoaktif Özel Sağlık Hizmetleri Bilişim ve Yayıncılık San. ve Tic. Ltd. Şti
IBAN NO: TR 82 000 6200 1373 0000 6299 805

ÖNEMLİ NOT: Ücret yatırılırken ad-soyad ve eğitim adı belirtilmelidir.

Ödeme yapıldıktan sonra mutlaka psikoaktif@gmail.com adresine katılımcının ad-soyadını ve ödeme yapıldığını belirten bir e-mail gönderilmesi gerekmektedir.