Kategori: Kategori Dışı

post partum depresyon doğum sonrası

POSTPARTUM DEPRESYON (DOĞUM SONRASI DEPRESYON)

Gebelik, doğum ve doğum sonrası süreçte doğum koçlarından destek alma eğilimi hızla artmaktadır. Doğum koçları, doğum koçluğu sertifikası alarak gebelere, doğum öncesi ve sonrası annelere destek vermektedir.

‘Çok beklenen o gün geldi çattı ve sabırsızlıkla beklediğim bebeğim birkaç saat sonra kucağımda olacaktı. Sancılarla birlikte içimde fırtınalar kopuyordu, evet geliyor artık. Dünyaya geldiğinde birbirimizi çığlıklarla karşıladık. Yo hayır, sevinç çığlığı değildi bunlar. Yeni bir hayatın ve beraberinde gelen ilk vedanın dayanılmaz acı çığlığıydı. O ağlıyordu ben ağlıyordum.  Devamı

enürezis yatak ıslatma

İDRAR KAÇIRMA NEDENLERİ ve TEDAVİSİ

İdrar kaçırma, gerek çocukluk döneminde gerekse erişkin dönemde sık görülen ürolojik sorunlardan bir tanesidir. Çocuklarda 5 yaşından sonra uykuda idrar kaçırma enürezis (nokturna) olarak adlandırılmaktadır. Çocuğun daha öncesinde en az 6 aylık kuru dönemi olmaması durumuna primer enürezis denir. Sekonder enürezislerinin çoğunun altında organik veya psikolojik bir sorun yatmaktadır  ( Öztürk E. ve Soygür T., 2013).

Devamı

psikologla görüşme

It is never to late to go to therapy

We define the goals and objectives of the counselling sessions in a very transparent manner to help patients overcome their problems quickly and effectively, and get the new lease of life they came looking for. We work with the patient as per their schedule, to fix an appointment that is mutually agreeable. We help you embrace life, the way it is meant to be.

Devamı

psikoterapi aşamaları

Put yourself on the first place

Individual treatment is often termed as psychotherapy, and is meant to help people with their emotional issues, which can range in order of their severity or intensity. The main aim of this form of therapy is to change the quality of life by defining the path of life clearly, and bringing in more clarity. Whether it is the problem of repressed childhood that you are facing, or an emotional breakdown due to divorce, failure or loss of a loved one, a professional psychologist can help you revive your mental health through systematic counselling.

Devamı

Anxiety treatment for better tomorrow

Anxiety is something that exists in everyone’s life to a certain extent, and in a way it is medically known to be helpful as well. Because, anxiety helps us stay alert and be reactive to our circumstances, whether joyful or painful. However, when the anxiety reaches the stage where it overwhelms you mentally and physically, and affects your normal routine of life, you need the help of a clinical psychologist.

Devamı

çift evlilik terapi

Don’t be embarrassed to go on couples therapy

We define the treatment path in couples therapy after patiently listening and carefully understanding the problems couple is facing. Our practical and scientific approach, while balancing and weighing the emotions at stake, helps us bring in the much needed transparency and attachment among the partners. It definitively helps in doing the right thing, and taking the right decision, not only for the relationship, but personally as well.

Devamı