Depresyon Tedavisi İzmir

Depresyon Nedir?

Depresyon Tedavisi İzmir’de merkezimizde uzman psikologlarımızca uygulanmaktadır. Depresyon Terapisi ile birlikte psikiyatrik değerlendirme de gerekebilir.

Depresyon Nedir?

Günümüzde sıkça kullanılan depresyon kelimesinin aslında neyi ifade ettiğini bilmek önemlidir. İnsan yaşamı da birçok olay gibi inişli ve çıkışlı seyreder, zaman zaman kendimizi oldukça iyi hissederken zaman zaman da oldukça kötü hissedebiliriz ve bu çok doğaldır. Depresyonun ne olduğunu bilmek ve hangi noktadan sonra depresyonun ortaya çıktığını ayırt edebilmek kişinin yaşam kalitesi için oldukça önemlidir.

Depresyon belirtileri nelerdir?

Üzüntü veren olaylar karşısında her birey üzgün hissedebilir. Depresyonda ise üzgün hissetmekten çok daha farklı özellikler vardır. Bu nedenle depresyon ile üzüntü karıştırılmamalıdır. Başlıca depresyon belirtileri şöyledir:

  • Sürekli üzgün hissetmek
  • Günlük aktivitelere ilgi ve zevk kaybı
  • İştah değişiklikleri: Aşırı yeme veya iştahsızlık
  • Uykuya dalmada zorluk, sık uyanma veya aşırı uyuma
  • Sürekli yorgun hissetme
  • Konuşmada ve hareketlerde yavaşlık
  • Değersiz ve suçlu hissetmek
  • Konsantrasyon kaybı, karar verme zorluğu
  • İntihar eğilimi

Depresyon tanısı nasıl koyulur?

Depresyon tanısı konabilmesi için yukarıdaki belirtilerin en az iki hafta devam ediyor olması gerekir. Depresyon çocukluktan yaşlılığa kadar her yaşta görülebilir. Kadınlarda görülme sıklığı daha fazladır. Bir kez depresyon geçirenlerde hayatın ilerleyen zamanlarında tekrar yakalanma şansı vardır.

Depresyon belirtileri her insanda aynı değildir, aynı şiddette de değildir. Bir insanda depresyona sebep olan herhangi bir olumsuz yaşam olayı başka bir insanın ruh halini hiç etkilemeyebilir. Her kişi depresyonu kendi özellikleri dahilinde deneyimler ancak yine de depresyonun özellikleri olarak sınıflandırabileceğimiz bazı durumlar mevcuttur. Örneğin değersiz hissetme, yalnızlık, halsizlik, uykusuzluk ya da aşırı uyku isteği, iştahsızlık ya da çok yeme isteği gibi durumlar depresyon sırasında kendini gösterebilir. Depresyon tanısı kişilere psikiyatrist tarafından konur ve hafif, orta ve ağır (majör) şiddette olmak üzere üç aşamada sınıflandırılır. Ağır depresyon sırasında kişinin beyninin belirli bölgelerinde kimyasal dengesizlikler ortaya çıkar dolayısıyla bu durum kişinin kendi kendine vereceği ya da dışarıdaki kimselerden alacağı “takma kafana”, “bunlar da geçer” gibi tavsiyelerle ortadan kalkamaz ve kişi tedaviye ihtiyaç duyar.

Depresyon tedavisi nasıl yapılır?

Depresyonu bir hastalık olarak kabul etmek ve profesyonel bir destek almak tedavi için oldukça önemlidir çünkü depresyon tedavilerinde %85 oran ile başarıya ulaşılır. Söz konusu depresyon ağır şiddette seyreden bir depresyon ise psikiyatrist kontrolünde ilaç kullanmanın ve aynı zamanda psikoterapi görmenin tedavide en verimli yöntem olduğu saptanmıştır. Elbette ki tedavi süresi de kişiden kişiye farklılık göstermekle beraber ortalama olarak 2-4 ay aralığında hastalarda büyük oranda iyileşme gözlenmektedir. Depresyonda olup herhangi bir tedaviye başvurmayan kişilerde ise kendi kendine iyileşme gözlenir ise bu sürenin 6-24 ay aralığında değiştiği bilinmektedir. Bu sebeple depresyonun farkına varabilmek ve tedaviye erken başlayabilmek tedavi süresini kısaltıcı etkiye sahiptir.

Depresyon kişinin yaşam kalitesini önemli ölçüde etkiler, günlük rutinlerden, gerekliliklerden ve hayattan zevk alamamaya sebep olur. Kişiler aslında çok keyif aldıkları veya onlara iyi geleceğini bildikleri aktiviteleri dahi yapacak motivasyonu kendilerinde bulamazlar. Ağır depresyon olgularının %10-15’inde intihar girişimleri söz konusudur. Bu
sebeple depresyonun önemli bir hastalık olduğunu ancak tedavisinin de mümkün olduğunu bilmek hayat kalitemiz ve sağlığımız açısından önemlidir.

Depresyon Tedavisi İzmir

Depresyon Tedavisi ve Bilişsel Davranışçı Terapi

Depresyon dünyada ve ülkemizde sıklıkla görülen bir sağlık problemidir. Depresyon, yoğun utanç, değersizlik, moralsizlik ve ümitsizlik hislerinden ötürü kişinin yoğun bir şekilde acı hissetmesine neden olur. Ancak depresyon size kendinizi ne kadar kötü hissettirirse hissettirsin, iyileşme süreci oldukça başarılıdır. Özellikle bilişsel davranışçı yaklaşımla uygulanan tedavilerde, duygudurumunuzu iyileştirmek için bazı yöntemleri kullanarak depresyonun üstesinden gelmek, dahası tekrarlamasını önlemek mümkündür.

Depresif hissediyorsanız bunun nedeninin başınıza gelen olaylar olduğunu veya mutsuzluğa mahkum olduğunuzu düşünebilirsiniz. Kendinizi kusurlu ve yetersiz hissedebilir, mutlu olacak kadar zeki veya yetenekli olmadığınıza inanmış olabilirsiniz. Hayatımızda kötü şeyler olabilir ve olacaktır da ve bazen hayat birçok kez bize darbe vurabilir.  Kötü hissetmemizin altında genlerimiz, hormonlarımız, travmalarımız ve kötü anılarımız olduğunu düşünebiliriz. Ama tüm bu düşünceler bizi kurban yapma eğilimi taşırlar. Olaylar hakkındaki düşüncelerimizi ,  temel  değer ve inançlarımızı değiştirip bu kurban rolünden sıyrılmak gereklidir. İşte bilişsel davranışçı yaklaşımın temel hedefi budur. Uygulanan tekniklerle kişi yaşadığı depresif duygularla baş etmeyi, ilerleyen süreçte kendi kendine yardım edebilmeyi, duygularını kontrol etmeyi öğrenir.

Depresyonda olduğumu nasıl anlarım?  Depresyonun temel özelliği ilgi ve zevk azlığı, umutsuzluk ve karamsarlıktır. Kişide depresif duygudurum ile birlikte etkinlik ve sorumluluklara karşı ilgi kaybı gözlenir. Kişiler olağan etkinliklerden zevk alamaz, bireysel ilişkiler, cinsel aktivite de dahil olmak üzere hiçbir etkinlikten keyif alamazlar. Kaygı düzeyi çok artabilir, umutsuzluk ve çaresizlik duyguları çok yoğundur ve  bu durumdan hiçbir şekilde kurtulamayacaklarını düşünürler. Depresif hastalar basit günlük aktiviteleri bile yapmakta güçlük çekerler. Umutsuzluk, kötümserlik, benlik saygısında azalma ve suçluluk duyguları, intihar düşünce ve eylemlerine yönelmeyi arttırır. Düşüncelerde geçmiş olaylar önemli yer tutar. İntihar düşünceleri ve girişimleri depresyonun önemli belirtilerindendir. Bazı durumlarda iştah ve kilo kaybı gözükür. Uyku bozukluğu depresyonun çok sık karşılaşılan bir belirtisidir. Dalgınlık, unutkanlık olabilir.

Bu belirtiler sizde de görülüyorsa bir uzmandan yardım almanız yaşam kalitenizi yükseltecektir. Bilişsel terapi depresyon tedavisinde denenmiş ve kabul görmüş bir yöntemdir. Duygularınızı kontrol ederek ilerleyen süreçte daha iyi hissetmeye başlayabilirsiniz.

Depresyon Tedavisi İzmir

DEPRESYON

Depresyon kişinin günlük yaşamını ve uyumunu etkileyecek düzeyde ciddi bir üzüntü halidir. Üzüntü ve karamsarlık, yaşamdan zevk alamama, uyku bozukluğu, iştah bozukluğu, hareketlerde durgunluk ya da sıkıntı nedeniyle yerinde duramama, halsizlik bitkinlik, suçluluk duygusu, dikkatini toplayamama, ölüm ya da intihar düşüncesi depresyon bulgularındandır.
Devamı