AİLE DANIŞMANLIĞI SERTİFİKA PROGRAMI

AİLE DANIŞMANLIĞI SERTİFİKASI

PSİKOAKTİF farklı üniversitelerle işbirliğiyle 23 dönem Aile Danışmanlığı Sertifika Programı gerçekleştirmiştir ve çok sayıda kişiye sertifika alma imkanı sunmuştur.

Aile ve Çift Terapisi Eğitimi detayları için tıklayın

 

Yönetmeliğin ilgili maddeleri:

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:

Aile danışmanının eğitimi ve nitelikleri
MADDE 14 – (1) Sosyal hizmet, psikoloji, sosyoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, tıp, hemşirelik ve çocuk gelişimi alanlarından birinde en az dört yıllık lisans programlarından mezun olanlar, Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu veya üniversitelerden, biri tarafından uygun görülen en az üç yüz saati teorik ve en az otuz saati süpervizyon eşliğinde olmak üzere yüz elli saati uygulamalı toplam dört yüz elli saatlik aile danışmanlığı alanında bir eğitim programını başarıyla tamamladıktan sonra sertifika alanlar, aile danışmanı unvanı alabilir.

Meslek elemanının eğitimi ve nitelikleri
MADDE 15 –
 (1) Merkezde çalışacak meslek elemanları; tıp, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, sosyal hizmet, çocuk gelişimi, okul öncesi öğretmenliği, sosyoloji, aile ve tüketici bilimleri, hemşirelik, psikoloji alanlarından birinde asgari dört yıllık lisans programını tamamlamış olmalıdır.


AİLE DANIŞMANLIĞI SERTİFİKASI EĞİTİMİ

EĞİTİM İÇERİĞİ:

Aile Danışmanlığına Giriş ve Temel Kavramlar
– Bir sistem olarak aile
– Aile sistemi
– Aile organizasyonu ve fonksiyonellik
– Patolojik aile yapısı
– Aile yaşam döngüsü

Ailede Yetişkin Psikopatolojisi ve Aileye Yaklaşım

– Psikotik bozukluklar

– Anksiyete bozuklukları

– Depresyon ve duygudurum bozuklukları

– Yeme bozuklukları

– Kişilik bozuklukları

– Somatoform bozukluklar

Ailede Çocuk-Ergen Psikopatolojisi ve Aileye Yaklaşım

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve Aileye Yaklaşım

Alkol Madde Kullanım Bozuklukları ve Aileye Yaklaşım

Aile Danışmanlığı Kuramları

– Yapısal aile terapisi
– Aile sistemleri terapisi
– Stratejik aile terapisi
– Yaşantısal – insancıl aile terapisi
– Psikodinamik aile terapisi
– Bilişsel davranışçı aile terapisi

Aile Danışmanlığı Süreci
– Ailenin karşılanması
– Terapötik sürecin Yapılandırılması
– Terapötik Süreç
– Müdahaleler

– Aile Danışma sürecinde yapılan hatalar
– Aile danışmasının rol ve fonksiyonu

– Aile danışmasında etik ilkeler

Çiftlerde ve Ailelerde Cinsel Sorunlar ve Evliliğe etkileri
– Cinsellik kavramı ve cinselliğin konuşulması
– Cinsel işlevler ve cinsel işlev bozuklukları
– Evliliklerde yaşanılan olası cinsel problemler
– Kadınlarda görülen cinsel problemler
– Erkeklerde görülen cinsel problemler

– Gebelik ve Menopozda Cinsel Yaşam
– Yaşlılık ve Andropozda Cinsel Yaşam

Çiftler Arasında Yaşanan Temel Sorunlar
– İletişim
– Kültür
– Çatışma
– Eşlerin birbirlerinin akrabaları ile ilişkileri
– Cinsiyete özgü genellemeler
– Sağlık konuları

Aile Danışmanlığında Özel Konular
– Boşanma süreci
– Özel durumlarda (Boşanma, ölüm, hastalık gibi) çocuklara yaklaşım
– Duygusal ve davranışsal sorunlarda çocuklara yaklaşım
– Çocukların evden ayrılması
– Çocukta Okul Sorunları
– Ergenlik Sorunları
– Özel Gereksinimli Çocuğu Olan Aileler
– Aile içi şiddet
– Çocuk istismarı ve ihmali
– Arabuluculuk
– Aldatma Psikolojisi
Aile Sağlığı
– Kronik hastalıkların aileye etkileri
Hukuki Boyutuyla Aile Sorunları ve Müdahaleleri

– Aile mahkemeleri ve işleyişi
– Genel olarak hukuki boyutuyla nişanlanma ve evlenme süreci
– Evlenmede eşlerin hak ve yükümlülükleri
– Evlilik süresince edinilen malların tabi olduğu hukuki rejim
– Aile içi şiddet ve korunma yolları
– Boşanmaya neden olan hukuki sebepler
– Boşanmanın hukuki sonuçları: Nafaka, çocukların velayeti vb.

Aile Danışmanlığı Uygulama Örnekleri
Vaka Örnekleri
Süpervizyon


E-mail: 
psikoaktif@gmail.com

www.psikoaktif.com

Facebook Sayfamızı Beğenmek için tıklayın

 

AİLE DANIŞMANLIĞI SERTİFİKASI


Aile Danışmanlığı Sertifikası nedir?

Aile Danışmanlığı Sertifikası, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından 04.09.2012 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren 28401 Sayılı “Gerçek Kişiler ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri İle Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Aile Danışma Merkezleri Yönetmeliği” uyarınca  Aile Danışma Merkezlerinde Aile Danışmanlığı hizmetinin verilebilmesi için alınması gereken Aile Danışmanlığı Eğitimi sonunda düzenlenen sertifikadır.


Aile Danışmanlığı Sertifikasını kimler alabilir?

Psikoloji, sosyal hizmet sosyoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, tıp, hemşirelik ve çocuk gelişimi alanlarından birinde en az dört yıllık lisans programlarından mezun olanlar Aile Danışmanlığı Sertifikası alabilir.


Aile Danışmanlığı Sertifikası hangi alanlarda kullanılabilir?

Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu veya üniversitelerden, biri tarafından uygun görülen en az üç yüz saati teorik ve en az otuz saati süpervizyon eşliğinde olmak üzere yüz elli saati uygulamalı toplam dört yüz elli saatlik aile danışmanlığı alanında bir eğitim programını başarıyla tamamladıktan sonra, Aile Danışmanlığı Sertifikası alanlar, aile danışmanı unvanı alırlar. Aile Danışmanlığı Eğitimini tamamlayarak Aile Danışmanlığı Sertifikası alanlar Aile Danışmanı olarak çalışma yetkisi elde ederler. Gerçek Kişiler ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri İle Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Aile Danışma Merkezlerinde Aile Danışmanı olarak çalışabilirler.


Aile Danışmanlığı Sertifika Eğitimi ne kadar sürer?
Aile Danışmanlığı Sertifika Eğitimi
 üç yüz saati teorik ve en az otuz saati süpervizyon eşliğinde olmak üzere yüz elli saati uygulamalı toplam dört yüz elli saat sürer.

Aile Danışmanlığı Sertifika Eğitimine kimler katılabilir?

Psikoloji, sosyal hizmet sosyoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, tıp, hemşirelik ve çocuk gelişimi alanlarından birinde en az dört yıllık lisans programlarından mezun olanlar Aile Danışmanlığı Sertifika Eğitimine katılabilir.


Aile Danışmanlığı Sertifikası ne işe yarar?
Aile Danışmanlığı Sertifikası Eğitimi
ni tamamlayarak Aile Danışmanlığı Sertifikası alanlar Aile Danışmanı olarak çalışma yetkisi elde ederler. Gerçek Kişiler ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri İle Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Aile Danışma Merkezlerinde Aile Danışmanı olarak çalışabilirler.


Aile Danışmanlığı Sertifika Eğitimi hangi konulardan oluşur?

Aile Danışmanlığına Giriş ve Temel Kavramlar, Ailede Yetişkin Psikopatolojisi ve Aileye Yaklaşım, Ailede Çocuk-Ergen Psikopatolojisi ve Aileye Yaklaşım, Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve Aileye Yaklaşım, Alkol Madde Kullanım Bozuklukları ve Aileye Yaklaşım, Aile Danışmanlığı Kuramları, Aile Danışmanlığı Süreci, Çiftlerde ve Ailelerde Cinsel Sorunlar ve Evliliğe etkileri, Çiftler Arasında Yaşanan Temel Sorunlar, Aile Danışmanlığında Özel Konular, Boşanma, Evlat Edinme vb., Hukuki Boyutuyla Aile Sorunları ve Müdahaleleri, Aile Danışmanlığı Uygulama Örnekleri Aile Danışmanlığı Sertifika Eğitimi konularındadır.

Ayrıca, Aile Danışmanlığı Sertifika Eğitimi programında, Ailenin Değerlendirilmesi, ilk görüşme, aile öyküsü ve gelişimsel evreleri, ailenin işlevselliğinin değerlendirilmesi, sorunları belirleme, hedef tanımlama, Psikopatoloji, Aile danışmanlığında psikopatolojinin tanınması, örnekler ve pratik yönleriyle ele alınmaktadır. Çift Terapisi, Aile Danışmanlığı ve Aile Terapisi süreci ve aşamaları, eşlerin kişiliklerinin ilişkiye etkileri, ilişki değerlendirme ölçeği ve en sık karşılaşılan evlilik problemleri ele alınmaktadır. Ergen ve Ailelere Müdahale, ergenliğe özgü sorunlar ve aileler üzerindeki etkileri aile terapisi bakış açısıyla incelenmektedir. Terapötik Teknikler, müdahaleci görüşme, oyunlaştırma gibi teknikler ele alınmaktadır. Danışmanlık Sürecini Etkileyen Durumlar, direnç, koopere olmayan aile üyeleri, danışmanlık sürecini sabote eden aileler vb. durumlarla baş etmek ele alınmaktadır.

Aile Danışmanlığı Sertifika Eğitimi hangi kurumlar tarafından verilmektedir?

Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu veya üniversitelerden biri tarafından uygun görülen Aile Danışmanlığı Sertifika Eğitimleri Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından kabul edilmektedir. Üniversiteler tarafından onaylı olarak Aile Danışmanlığı Sertifika Eğitimi açılmaktadır.

 

Tüm eğitimlerimiz hakkında detaylı bilgi için tıklayın