Psikoterapi Eğitimi 15 Modül

Online Psikoterapi Eğitimi

PSİKOTERAPİ EĞİTİMİ

Psikoterapi eğitimi psikolog, psikolojik danışman ve diğer ruh sağlığı uzmanlarına bireylerin psikoterapi süreçlerini etkili bir şekilde yürütebilmeleri için gerekli olan teorik bilgi, pratik beceri ve deneyimi sağlayan bir eğitim sürecidir. Psikoterapi, kişilerin duygusal, zihinsel ve davranışsal sorunlarını ele alarak iyileşmelerini destekleyen bir terapi türüdür. Psikoterapistler, bu süreci yönetmek, danışanların ihtiyaçlarını anlamak ve uygun terapi tekniklerini kullanmak için psikoterapi eğitimi alırlar.

Psikoterapi eğitimi detayları

Psikoterapi eğitimi verme konusunda Türkiye'nin en deneyimli kurumlarından olan PSİKOAKTİF EĞİTİM ENSTİTÜSÜ örgün ve uzaktan eğitimler düzenlemeye devam etmektedir.

Psikoterapi eğitimi sertifikası

E-Devlet'te görünen - Uluslararası Sertifika

Ders videolarına yaşam boyu sınırsız erişim !

Merkezimizde önceki yıllarda 36 dönem Psikoterapi Eğitimi düzenlendi. Şu an talepler doğrultusunda en yaygın kullanılan psikoterapi ekollerini ve yöntemlerini içeren Psikoterapi Eğitimi düzenlenmektedir.

PSİKOAKTİF TERAPİ & EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

INVIVO ACADEMY

işbirliği ile

Psikoloji, Aile Danışmanlığı ve Psikoterapi alanlarında pekçok eğitimler düzenleyerek binlerce kişiye sertifikalı eğitim vermiş olan PSİKOAKTİF EĞİTİM psikoterapi eğitimi düzenlemektedir.

Psikoterapi eğitimi sertifikası alabilmek için tüm modüllerin tamamlanması gerekmektedir.

PSİKOTERAPİ EĞİTİMİ NE SAĞLAR?

Psikoterapi eğitimi, psikoterapistlerin profesyonel kimliklerini geliştirmelerine ve etik standartlara uygun bir şekilde danışanlarına yardımcı olmalarına olanak sağlar.

Psikoterapi eğitimi psikolojik yardım profesyonellerine gerekli olan psikoterapi yöntem ve tekniklerini öğrenmelerini ve uygulayabilme yetkinliği kazanmalarını sağlar.

Psikoterapi eğitimi sertifika ile sonuçlanır ve psikoterapistlerin yasal ve profesyonel gereksinimleri karşılamalarını sağlar.

EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR?

Psikoterapi eğitimini kimler alabilir?

Tıp, psikoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, sosyoloji, çocuk gelişimi, özel eğitim ve sosyal hizmet bölümlerinden mezun olanlar ile bu bölümlerin öğrencileri katılabilir.

Kayıtlar devam etmektedir.

EĞİTİM TARİHLERİ

Psikoterapi Eğitimi toplam 15 modülden oluşmaktadır.

Psikoterapi eğitimi yalnızca uzaktan eğitim olarak verilmektedir.

İstediğiniz tarihte kayıt olup uzaktan eğitim ile tüm modülleri alabilirsiniz veya modülleri tek tek de alabilirsiniz.

Ders videolarına yaşam boyu sınırsız erişim sağlanır.

VERİLECEK BELGE

ÇİFT SERTİFİKA İMKANI !

1. E-Devlet onaylı İstanbul Esenyurt Üniversitesi tarafından düzenlenmiş Sertifika verilmektedir. Sertifikalar E-Devlet'ten görülebilmektedir.

2. İngiltere merkezli INVIVO ACADEMY ve PSİKOAKTİF EĞİTİM ENSTİTÜSÜ onaylı Uluslararası geçerli Uygulayıcı Sertifikası verilmektedir.

EĞİTİM ÖZELLİKLERİ

Eğitim Ortamı:

Eğitim online uzaktan eğitim olarak verilmektedir.

Eğitim Koordinatörü:

Yrd.Doç.Dr. Psikolog Hatice TOPÇU ERSOY

EĞİTİM İÇERİĞİ

Psikoterapi Nedir?

Psikolojik sıkıntılar yaşayan kişilere, yaşadıkları sıkıntılarının ne olduğunu anlamalarına, problemlerinin kökeni hakkında içgörü sağlamalarına ve problemin çözümüne yönelik desteğin verildiği bir yöntemdir.

Psikoterapi, bireyleri konu aldığı gibi tüm aileyi, çift ilişkilerini de konu alabilir. Yaşanan iletişim ve ilişki içerisinde yaşanan problemlerin ruh sağlığı temelinde kökleri olabilir. Yaşanan sorunların, psikolojik, sosyolojik ve somatik boyutları olabilir.

Psikoterapi, kişilerin hayatlarında daha olgun davranmaları ve ruhsal ve duygusal dengeyi sağlamaları üzerine danışanlarla, duygu ve düşünce alışverişi kurularak yürütülen bir bilimsel çalışmadır.

Psikiyatristler, Psikologlar, Psikolojik Danışmanlar psikoterapi uygulayabilirler.

Psikoterapi yolu ile, kişilerin yaşadıkları duygusal çatışmalar çözümlenebilir. Bu çatışmaların neden olduğu kaygı ve gerginlikler, çökkün hisler, ruhsal uyum düzeyinin düşmesi gibi problemler de psikoterapi ile çözümlenebilir.

Bireysel ilişkileri daha da olgunlaştıran tüm teknik ve yöntemlere psikoterapi denilebilir.

Psikoterapi süresince, terapist ile danışan arasında kurulan ilişki temel alınarak, danışanın yaşadığı sorunlar üzerinde çalışılmaktadır.

Psikoterapi eğitimi aşağıdaki modül ve içeriklerle yapılacaktır:

Psikoterapi eğitimi uygulamaya dönük bir eğitimdir.

1. Modül

Psikoterapi nedir? Psikoterapi Yaklaşımları

Psikoterapi Türleri ve Kuramları

Psikoterapi Süreçleri

Akılcı Duygusal Davranışçı Terapinin Temel İlkeleri

2. Modül

Psikanalitik Terapide Temel İlkeler

Psikodinamik Yönelimli Psikoterapi

3. Modül

DSM-5 Psikopatolojik Bozukluklar, Ayırıcı Tanı ve Kriterleri Belirleme

Psikopatolojik Bozukluklara göre vaka değerlendirmeleri

4. Modül

Kişilik Bozukluklarında Psikoterapi Yaklaşımları

Kişilik Bozuklukları Tanı Kriterleri

Kişiliğin Değerlendirilmesi

Narsisistik Kişilik Bozukluğu

Histrionik Kişilik Bozukluğu

Borderline Kişilik Bozukluğu

Paranoid Kişilik Bozukluğu

Şizotipal Kişilik Bozukluğu

Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğu

5. Modül

Bilişsel Davranışçı Terapiye Giriş ve Temel İlkeler

Psikoterapi Seanslarının Yapılandırılması

Psikoterapide Uygun Stratejiyi Belirleme

Psikoterapötik Beceriler

6. Modül

Duygudurum Bozuklukları Tanı Kriterleri

Duygudurum Bozukluklarında Destekleyici Psikoterapi

Depresif Bozuklukta Destekleyici Psikoterapi

Bipolar Bozuklukta Destekleyici Psikoterapi

7. Modül

Çocuklarla Terapi ve Danışmanlık

Çocuklarda gelişimsel özellikler

Çocukluk dönemi psikolojik sorunları (Çocuk psikopatolojisi)

Çocuklarla danışmanlık ve terapi sırasında uygulanan yöntemler

Çocuklarda psikolojik yardım uygulamaları

Çocuklarda dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, öğrenme güçlüğü, davranış problemleri vb. konularda müdahale yöntemleri

8. Modül

Ergenlerle Terapi ve Danışmanlık

Ergenlerde gelişimsel özellikler

Ergenlik dönemi psikolojik sorunları (Ergen psikopatolojisi)

Ergenlerle danışmanlık ve terapi sırasında uygulanan yöntemler

Ergenlerde psikolojik yardım uygulamaları

Ergen - aile iletişim sorunları ve müdahale teknikleri

Ergenlerde dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, ergen depresyonu, davranış problemleri vb. konularda müdahale yöntemleri

9. Modül

Aile Terapisi Kuram ve Uygulamaları

Aile Terapisi Seanslarının Yapılandırılması

Aile ve Çiftlerle Danışmanlık Sürecinde Kullanılan Yöntemler

10. Modül

Bağımlılık Terapi ve Danışmanlığı

Bağımlılık nedir? Bağımlılık türleri nelerdir?

Madde Bağımlılığı

Davranış Bağımlılıkları

Bağımlılık ile ilgili Problemler

Bağımlılık Tanı ve Tedavileri

Bağımlılık Danışmanlığında İlk Görüşme

Bağımlılık Danışmanlığında Kullanılan Yöntemler

Bağımlılık Danışmanlığında Önemli Noktalar

11. Modül

Travma Çalışmalarında Psikolojik Uygulamalar

Travmatik Stres ve Travma Sonrası Stres Bozukluğu

Travma Değerlendirme, Risk Faktörleri ve Tanı Koymak

Krize Müdahele, Acil Psikolojik İlk Yardım, İkincil Travmatik Stres

Doğal Afetlerlerle Çalışmak

Travma Mağdurları ile Çalışmak

Kişilik Bozuklukları ve Travma’ya Yaklaşım

12. Modül

Cinsel Terapi ve Uygulamaları

Cinsellik ve Kültür

Cinsel İşlev Bozuklukları:

Cinsel İstek Bozuklukları (Cinsel İsteksizlik)

Cinsel Uyarılma Bozuklukları (Erektil Disfonksiyon)

Orgazm Bozuklukları (Orgazm Bozukluğu, Erken Boşalma)

Cinsel Ağrı Bozuklukları (Vajinismus, Disparoni)

Cinsel Kimlik Bozukluğu

Cinsel Terapide Öykü Alma (Anamnez Alma)

Cinsel Terapide İlk Seansın ve Diğer Seansların Yapılandırılması

Cinsel Terapide Bilişsel Davranışçı Terapi Tekniklerinin Kullanımı

Soru Cevap ve Vaka Tartışması

13. Modül

Yas Terapisi ve Danışmanlığı

Kayıp, Ölüm ve Yas Süreci

Yas Tepkileri

Komplike ve Gecikmiş Yas Tepkileri

Yas Danışmanlığında İlk Görüşme

Yas Danışmanlığında Kullanılan Yöntemler

Yas Danışmanlığında Önemli Noktalar

14. Modül

Terapi Sürecinde Psikososyal Beceri Kazandırma Teknikleri

Danışanların Psikososyal Açıdan Desteklenmesi

Aktivite Planlama Konusunda Danışmanlık

15. Modül

Psikoterapi Süpervizyon Eğitimi

Psikoloji Eğitimleri

EĞİTİM ÜCRETİ VE ÖDEME BİLGİLERİ

KATILIM ÜCRETİ

15 modüle kayıt ücreti:

23000 TL yerine 15990 TL

Tek modüle kayıt ücreti: 2990 TL

Online ödemede tüm kredi kartlarına 9 taksit imkanı vardır.

ÖDEME SEÇENEKLERİ

1. KREDİ KARTI İLE ONLINE TAKSİTLİ ÖDEME SEÇENEĞİ

Güvenli ödeme sayfamızdan online kredi kartı ile peşin veya 9 taksitle ödeme yapılabilmektedir.

Bütün kartlara taksit seçeneği mevcuttur.

Ödeme yapıldıktan sonra psikoaktif@gmail.com adresine katılımcının ad-soyadını ve eğitim adını belirten bir e-mail gönderilmesi gerekmektedir.

Ödeme onaylandıktan sonra eğitime kaydınız yapılarak, uzaktan eğitime giriş şifreniz e-posta adresinize gönderilecektir.

2. HAVALE YÖNTEMİYLE ÖDEME SEÇENEĞİ

Havale ile ödeme yapmak için ücret aşağıdaki hesaba yatırılacaktır:

GARANTİ BANKASI
EGE ÜNİV.TIP FAKÜLTE Şubesi ( Şube Kodu : 1373 )
Alıcı Adı: Psikoaktif Özel Sağlık Hizmetleri
IBAN NO: TR 82 000 6200 1373 0000 6299 805

ÖNEMLİ NOT: Alıcı Adı bölümüne Psikoaktif Özel Sağlık Hizmetleri yazılacaktır.

Ücret yatırılırken açıklama bölümünde eğitim adı belirtilmelidir.

Ödeme yapıldıktan sonra mutlaka psikoaktif@gmail.com adresine katılımcının ad-soyadını ve hangi eğitim için ödeme yapıldığını belirten bir e-mail gönderilmesi gerekmektedir.