Psikoloji Stajı İzmir

İzmir Psikoloji Staj

Psikoloji Stajı İzmir

Psikoloji Stajı İzmir'de Psikoaktif Terapi Merkezinde düzenlenmektedir. Psikoloji öğrencileri ve PDR öğrencileri ile bu alanların mezunlarının katılabildiği psikoloji stajı İzmir ve çevre illerdeki adaylara yöneliktir.

PDR ve Psikoloji Mesleğe Hazırlık Programı detayları için tıklayın

İzmir Psikoloji stajı detayları aşağıdadır:

PSİKOAKTİF TERAPİ & EĞİTİM MERKEZİ

Psikoloji ve PDR öğrencileri eğitim dönemleri içinde staj ve gözlem yaparak mesleki gelişimleri için hazırlık yapmak istemektedir. Merkezimizde bu ihtiyaca yönelik psikoloji staj programı oluşturulmuştur. Psikoloji stajına katılan öğrenciler ve yeni mezun olmuş olan psikologlar, teorik bilgilerini pekiştirecek uygulama ve pratik ile ilgili önemli noktaları öğrenmek istemektedir. Ülkemizde Psikoloji bölümlerinin, öğrenimleri içinde öğrencilere yeterince pratik ve uygulama olanağı sunamıyor olmasından dolayı, öğrenciler alanda uygulamaya dönük bilgi ve beceri kazanmak için staj programlarına ilgi göstermektedir.

Klinik Psikoloji Stajı İzmir

Etik ilkelere bağlı, gelişime ve yeniliğe açık Psikoloji ve PDR öğrencilerine ve yeni mezun olmuş olan Psikolog, Psikolojik Danışman adaylarına mesleğe hazırlanma sürecinde staj ve eğitim programlarımızla destek oluyoruz.

Klinik alanda çalışmayı hedefleyen öğrenciler, staj yaparak alana ilk adımlarını atıyorlar. Bu sebeple çok sayıda Psikoloji ve PDR öğrencisi staj yapmaya gönüllü oluyor. Klinik alanda staj yapmak isteyen öğrencilerin danışan görme tecrübesine sahip uzman psikologların hizmet verdiği merkezlerden süpervizyon alabilmeleri çok önemlidir.

Psikoloji Stajı neler kazandırır?

Öncelikle, birçok alt alanı olan psikoloji biliminin hangi alt alanına yöneleceklerine karar verebilmeleri için, öğrencilerin Psikoloji bölümlerinde aldıkları derslerin yanısıra, alanda çalışma deneyiminin nasıl olabileceğini tecrübe etmeleri çok önem taşımaktadır. Staj süresince alanı tanıma, gerçekçi beklentiler oluşturma, alanda çalışanların ihtiyaçlarını ve sorunlarını anlama, mesleğe hazırlanma ve ileride başvurulacak master / doktora ve iş pozisyonları için özgeçmişlerinde başarılı bir staj dönemine sahip olmaları öğrencilerin kazanımları arasındadır.

Merkezimizde etik sebeplerle seanslara girmek ya da seansta çalışılanlara dair bilgi edinmek mümkün değildir.  Psikologlarımızla iletişim içinde olmak, onlardan alana dair bilgiler edinmek, danışmanlık merkezimizdeki vaka paylaşım ve süpervizyon programına katılmak, psikoloji öğrencilerinin bu alanda çalışmak isteyip istemediklerine karar vermeleri için imkan sağlamaktadır.

Psikoloji Stajı İçeriği

Çocuklarla Psikolojik Danışmanlık

Giriş
Anamnez (Öykü) Alma
Psikopatoloji

Oyun Terapisi
Çocuk Testleri
Çocuk Resimlerini Değerlendirme
Aileyi Sürece Dahil Etme

Ergenlerle Psikolojik Danışmanlık

Giriş
Anamnez Alma
Psikopatoloji
Ergen- Aile İletişimi
Sınav Kaygısı-Özsaygı-Öfke Kontrol
Testler

Yetişkinlerle Bireysel Danışmanlık

Giriş
Anamnez Alma
Psikopatoloji
Kişilik Bozuklukları
Testler

EMDR - Travma - Yas Danışmanlığı 

Çift/Aile Danışmanlığı
Giriş
Anamnez Alma
İlişki Değerlendirme Testleri
Terapi Teknikleri
Boşanma Süreci Ve Danışmanlık
Aile İçi Şiddet Ve Danışmanlık

Vaka Değerlendirme-Süpervizyon

Psikoloji Eğitimleri

VERİLECEK BELGE

KATILIM SERTİFİKASI verilmektedir.

Bilgi ve İletişim