Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi 3 Modül

BDT EĞİTİMİ

BDT EĞİTİMİ - BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ EĞİTİMİ

Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi, BDT temel ilkeleri, teknikleri, uygulama alanlarını ve psikolojik sorunların anlaşılmasını ve çözümünü konu almaktadır.

BDT EĞİTİMİ

BDT EĞİTİMİ üç modülden oluşur. BDT sertifikası almak için üç modülün de tamamlanması gerekir.

Bilişsel davranışçı terapi (BDT) eğitimi, bireylerin zihinsel süreçlerini ve davranışlarını değiştirmek için kullanılan bir tedavi yöntemi olan bilişsel davranışçı terapinin teori ve uygulamasını kapsamlı olarak öğreten bir eğitim programıdır. BDT eğitimi, psikolojik bozuklukların tedavisinde kullanılan bir yaklaşım olan BDT'yi uygulamalarını sağlayarak psikoterapistlerin, danışmanların ve diğer sağlık uzmanlarının bu alanda uzmanlaşmalarına yardımcı olur.

BDT eğitimi genellikle psikoloji veya ilgili bir alanda lisans derecesine sahip olanların yanı sıra klinik deneyime sahip kişilere verilir. Eğitim programları, BDT'nin temelleri, örüntü tanıma, davranışsal değişim teknikleri, sorun çözme stratejileri, stres yönetimi, öfke yönetimi, kaygı ve depresyon gibi çeşitli psikolojik bozuklukların tedavisinde kullanılan teknikleri öğretir.

BDT eğitimleri, genellikle üniversitelerin psikoloji bölümleri veya özel kuruluşlar tarafından sunulur. Eğitim programları genellikle birkaç haftadan birkaç aya kadar sürebilir. Eğitim programlarının tamamlanmasının ardından, katılımcılar BDT uygulayıcısı olarak çalışmaya başlayabilirler.

BDT, klinik ortamlarda yaygın olarak kullanılan bir tedavi yöntemi olduğu için, BDT eğitimi alan kişiler mesleklerinde klinik alanda çok daha etkin psikolojik destek verebilir. Psikologlar, psikiyatristler, rehberlik uzmanları, sosyal hizmet uzmanları ve diğer sağlık profesyonelleri BDT eğitimi alabilirler.

Bilişsel davranışçı terapi eğitimi, bilişsel davranışçı terapinin kuramsal çerçevesini ve uygulama biçimlerini içermektedir. Bilişsel davranışçı terapi eğitiminde BDT’nin teorik ve pratik bilgileri yer almaktadır. BDT eğitimi katılımcılara terapi ve danışmanlık süreçlerinde BDT’yi kullanma becerisi kazandırmaktadır.

Bilişsel davranışçı terapi eğitimi uygulamak için BDT sertifikası sahibi olunması gerekmektedir. BDT eğitimi İzmir'de yüz yüze verilmektedir. Online BDT eğitimi de mevcuttur.

Online Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi

Bilişsel davranışçı terapi eğitimini alan kursiyerlerimize e-Devlet onaylı BDT Sertifikası verilmektedir. Bilişsel davranışçı terapi sertifikası eğitimi katılım koşulları, ücreti ve eğitim detayları aşağıdadır.

Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi neler sağlar?

Çok çeşitli psikolojik sorunları ve bozuklukları tedavi etmek için temel bilişsel davranışçı müdahalelerinin anlatıldığı BDT eğitimi, profesyonel olarak bilişsel davranışçı terapi seansları oluşturmanızı ve bilişsel davranışçı terapi sürecinde seans yapısını, değerlendirmeyi, vaka formülasyonunu, terapi planlamasını, bilişsel yeniden yapılandırmayı ve davranışsal tepkilerin değiştirilmesini öğrenerek danışanlarınıza etkin bir bilişsel davranışçı terapi uygulamanızı sağlayacaktır.

BDT EĞİTİMİ nereden alınmalı?

BDT eğitimi, katılımcıların BDT teknikleri ve yöntemlerini öğrenerek, uygulama ve vaka izleme imkanlarıyla BDT’yi etkin bir biçimde kullanmasına yönelik planlama yapan eğitim kurumlarından alınmalıdır.

BDT eğitimi İzmir’de merkezimizde yüz yüze eğitim şeklinde düzenlenmektedir. Aynı zamanda online BDT eğitimi programlarımız Türkiye’nin ve Dünya’nın her yerinden katılım seçeceği ile devam etmektedir.

Bilişsel davranışçı terapi eğitiminin amacı nedir?

BDT eğitiminin amacı BDT tekniklerini, BDT’de kullanılan terapötik araç ve yöntemleri kullanabilmek üzere bilgi ve beceri kazanılmasını sağlamaktır.

BDT eğitimi ruh sağlığı alanında çalışan uzmanların yoğun ilgi gösterdikleri bir eğitimdir. BDT eğitimi diğer psikoloji eğitimleri gibi alandan gelen pratik uygulama becerilerine geniş biçimde yer verdiğimiz eğitimlerimizdendir.

BDT EĞİTİMİ hangi konuları kapsar?

BDT eğitiminde yer alan temel BDT becerilerini ve müdahalelerini en yaygın DSM-V bozukluklarına uygulamada ustalıkla nasıl kullanacağınızı öğreneceksiniz.

 • Yetişkinlerde Anksiyete Bozuklukları ve Depresyon için BDT
 • Çocuklar ve gençlerle BDT
 • Aile ve çift sorunlarında BDT

BDT Eğitimi, insan davranışı, duygulanımı ve düşüncelerini inceleyen psikolojik modellerden yararlanılarak geliştirilmiş bir terapi modeli olan BDT yi detaylı olarak öğretmeyi hedeflemektedir. Bilişsel Davranışçı Terapi, duygu ve davranışın değişiminin düşüncenin değişimine bağlı olduğu temel hipotezi üzerine kuruludur. Bilimsel araştırmalarla birçok psikiyatrik bozukluk ve geniş bir sorun alanında etkili olduğu kanıtlanmış bir tedavi yaklaşımı olan BDT’nin ne olduğu, nasıl kullanıldığı, temel ilkeleri ve terapistler için avantajlarını bu eğitimde bulacaksınız. Özellikle uygulamada faydalı olabilecek araçlara ve onların nasıl kullanıldığına da bu eğitimde yer verdik.

3 MODÜL

Çocuk ve Ergenlerde BDT

Yetişkinlerde BDT

Aile ve Çiftlerde BDT

TERAPİ EĞİTİMLERİ

BDT EĞİTİMİ - BDT Sertifikası

Profesyonel olarak farklı gruplara (çocuklar ve ergenler, yetişkinler ve çiftlere) bilişsel davranışçı terapi uygulamaya başlayabileceğiniz BDT tekniklerini ve etkili müdahaleleri öğreneceğiniz BDT eğitimi sonunda alacağınız BDT sertifikası üniversite onaylıdır ve  e-devlet üzerinden görüntülenebilir.

PSİKOAKTİF TERAPİ & EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

INVIVO ACADEMY

işbirliği ile

Psikoloji, Aile Danışmanlığı, Psikoterapi alanlarında pekçok eğitimler düzenleyerek binlerce kişiye sertifikalı eğitim vermiş olan PSİKOAKTİF EĞİTİM BDT eğitimleri düzenlemektedir.

EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR?

BDT EĞİTİMİ için kimler başvurabilir?

 • Psikiyatrist, Psikolog, Psikolojik Danışman, Psikiyatri Hemşiresi, Rehber Öğretmen, Pedagog, Sosyal Hizmet Uzmanı, Çocuk Gelişim Uzmanı, Özel Eğitim Uzmanı, Sosyologlar ve
 • Bu alanların lisans öğrencileri katılabilir.

BDT EĞİTİMİ kayıtları devam etmektedir.

EĞİTİM TARİHİ

BDT EĞİTİMİ 3 Modül, toplam 6 tam günlük bir eğitimdir.

Uzaktan Eğitim Tarihleri: İstediğiniz tarihte BDT EĞİTİMİ için kaydolup, uzaktan online BDT EĞİTİMİ alabilirsiniz.

VERİLECEK BELGE

ÇİFT SERTİFİKA İMKANI !

1. E-Devlet onaylı İstanbul Esenyurt Üniversitesi tarafından düzenlenmiş Sertifika verilmektedir. Sertifikalar E-Devlet'ten görülebilmektedir.

2. İngiltere'de bulunan Eğitim Merkezi INVIVO ACADEMY ve PSİKOAKTİF EĞİTİM ENSTİTÜSÜ onaylı Uluslararası geçerli Uygulayıcı Sertifikası verilmektedir.

EĞİTİM ÖZELLİKLERİ

Eğitim Ortamı:

Uzaktan Eğitim ile Türkiye'nin ve Dünya'nın her yerinden eğitime online olarak katılma imkanı vardır.

Ders videolarına yaşam boyu sınırsız erişim sağlanır.

Eğitim Koordinatörü:

Yrd.Doç.Dr. Psikolog Hatice TOPÇU ERSOY

EĞİTİM İÇERİĞİ

Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi

BDT EĞİTİMİ İçeriği

Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi Programı

Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi Nedir?

BDT'nin Kullanım Alanları Nelerdir?

Temel BDT Görüşme Teknikleri

Ellis’in Bilişsel Yaklaşımı

Temel Bilişsel Davranışçı Terapiler (Beck Modeli)

BDT de Kullanılan Formlar

BDT Uygulamaları

Uygulamada Önemli Noktalar

BDT Vaka Formülasyonu

Değerlendirme

Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi

 • Bilişsel Davranışçı Terapinin Genel İlkeleri
 • Bilişsel Davranışçı Terapinin Çocuk ve Ergenlerde Kullanılması
 • Çocuk ve Ergenlerde Depresyon Terapisinde Bilişsel Davranışçı Terapi Tekniklerinin Uygulanması
 • Çocuk ve Ergenlerde Kaygı, Sınav Kaygısı Terapisinde Bilişsel Davranışçı Terapi Tekniklerinin Uygulanması
 • Çocuk ve Ergenlerde Davranış Bozuklukları Terapisinde Bilişsel Davranışçı Terapi Tekniklerinin Uygulanması
 • Çocuk ve Ergenlerde Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Terapisinde Bilişsel Davranışçı Terapi Tekniklerinin Uygulanması
 • Çocuk ve Ergenlerde Okul Reddi, Okula Uyum Terapisinde Bilişsel Davranışçı Terapi Tekniklerinin Uygulanması
 • Çocuk ve Ergenlerde Enürezis Nokturna (yatak ıslatma) Terapisinde Bilişsel Davranışçı Terapi Tekniklerinin Uygulanması
 • Çocuk ve Ergenlerle BDT ile Çalışırken Pratik Müdahaleler
 • Çocuk ve Ergenlerle BDT ile Çalışırken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

Yetişkinlerde Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi

 • Bilişsel Davranışçı Terapi Teknikleri
 • Bilişsel Davranışçı Terapinin Yetişkinlerde Kullanılması
 • Yetişkinlerde Depresyon Terapisinde Bilişsel Davranışçı Terapi Tekniklerinin Uygulanması
 • Yetişkinlerde Kaygı Bozuklukları Terapisinde Bilişsel Davranışçı Terapi Tekniklerinin Uygulanması
 • Yetişkinlerde Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Terapisinde Bilişsel Davranışçı Terapi Tekniklerinin Uygulanması
 • Yetişkinlerde BDT ile Çalışırken Pratik Müdahaleler
 • Yetişkinlerde BDT ile Çalışırken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

Aile ve Çiftlerde Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi

 • Bilişsel Davranışçı Terapinin Teknikleri
 • Bilişsel Davranışçı Terapinin Aile ve Çiftlerde Kullanılması
 • Aile ve Çiftlerde Bilişsel Davranışçı Terapi Tekniklerinin Uygulanması
 • Aile ve Çiftlerde Bilişsel Davranışçı Terapi Seanslarının Yapılandırılması
 • Aile ve Çiftlerde BDT ile Çalışırken Pratik Müdahaleler
 • Aile ve Çiftlerde BDT ile Çalışırken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

EĞİTİM ÜCRETİ VE ÖDEME BİLGİLERİ

KATILIM ÜCRETİ:  9000 TL yerine 6990 TL

ÖDEME SEÇENEKLERİ

1. KREDİ KARTI İLE ONLINE TAKSİTLİ ÖDEME SEÇENEĞİ

Güvenli ödeme sayfamızdan online kredi kartı ile peşin veya 9 taksitle ödeme yapılabilmektedir.

Bütün kartlara taksit seçeneği mevcuttur.

Ödeme yapıldıktan sonra psikoaktif@gmail.com adresine katılımcının ad-soyadını ve eğitim adını belirten bir e-mail gönderilmesi gerekmektedir.

Ödeme onaylandıktan sonra eğitime kaydınız yapılarak, uzaktan eğitime giriş şifreniz e-posta adresinize gönderilecektir.

2. HAVALE YÖNTEMİYLE ÖDEME SEÇENEĞİ

Havale ile ödeme yapmak için ücret aşağıdaki hesaba peşin olarak yatırılacaktır:

GARANTİ BANKASI
EGE ÜNİV.TIP FAKÜLTE Şubesi ( Şube Kodu : 1373 )
Psikoaktif Özel Sağlık Hizmetleri Bilişim ve Yayıncılık San. ve Tic. Ltd. Şti
IBAN NO: TR 82 000 6200 1373 0000 6299 805

ÖNEMLİ NOT: Ücret yatırılırken ad-soyad ve eğitim adı belirtilmelidir.

Ödeme yapıldıktan sonra mutlaka psikoaktif@gmail.com adresine katılımcının ad-soyadını ve ödeme yapıldığını belirten bir e-mail gönderilmesi gerekmektedir.