Hayat Denen Oyun – Dr. Eric Berne

Transaksiyonel Terapi'nin Başyapıtı ve Kişisel Gelişim Başucu Kitabı

Hayata gözlerini açan bebek, kendini karmakarışık oyunların içinde bulur. Anne babalar için de çocuk yetiştirmek, bir bakıma çocuğa oynayacağı oyunları öğretmek demektir. Oyunlar kuşaktan kuşağa geçerek varlıklarını sürdürürler. Herhangi bir kişinin önde gelen oyununu, geriye doğru anababası, büyük anababasıyla ilişkilendirmek, ileri doğru da çocuklarında izlemek olanaklar içindedir.

Başarılı bir ruh hekimi işin içine karışmazsa, oyunu öğrenen çocuklar oyunları torunlarına aktaracaklardır. Bu nedenle oyun çözümlemesi, yüz yıllık bir geçmişi ve en az elli yıllık bir geleceği kapsayacak tarihsel bir alan içinde yer almalıdır. Beş ya da daha fazla kuşağı kapsamına alan bu araştırma zinciri, bir yerden kırılırsa geometrik gelişmeyle sonucu etkileyecek durumlar oluşturur.

İnsanlar, kendileriyle aynı oyunu oynayan kişileri arkadaş, dost ve yakın kişiler olarak seçerler. Kitapta günlük yaşamda oynanan oyunlara yer verilmiştir. İyi bir ruh hekim, kişinin kullandığı cümlelerden benlik durumunu tespit edebilir ve ona göre kendisi de oyuna sürüklenmeden hastasına yardım edebilir. Kişisel roller olarak da isimlendirilen benlik durumları, üçe ayrılır: Kişilerarası etkileşimi bu üç benlik durumu yönlendirir:

1) Anne – Baba Benlik Durumu: Kişiliğin, ebeveyn rolüne girerek diğerlerine nasıl devralmaları konusunda öğüt ve emirler veren kısmıdır.

2) Çocuk Benlik Durumu: Çocuk benlik durumu, somut bakış açısıyla kişiliğimizin çocuksu, bebeksi ya da gelişmemiş yanı gibi algılanmamalıdır. Hangi yaşta, hangi cinste, hangi eğitim seviyesinde, hangi sosyokültürel yapıda olursa olsun, her bireyin bir çocuk benlik durumu vardır ve bunu yeri geldikçe sergilemelidir. 0-7 yaş arasındaki bir çocuğun davranış ve sözlerini bir insanda görüyorsak, bu kişi çocuk benlik durumuyla hareket etmektedir.

3) Yetişkin Benlik Durumu: Yetişkin benlik durumu, kişiliğin akılcı, gerçekçi yanıdır. Toplumsal kurallarla kişisel ihtiyaçlarımız arasındaki denge unsurudur. Yargılayıcı ya da duygusal olmadan, doğru ya da sempatik görünme zorunluluğu hissetmeden aklımızın gereğini yapmak yetişkin benlik sayesinde gerçekleşir. İyi bir ruh hekimi karşısındaki kişinin benlik durumuyla konuştuğunu fark edip ona göre hareket ederse, danışmada ilerleme kaydedebilir.

Merkezimizin düzenlediği Transaksiyonel Terapi eğitimi hakkında detaylı bilgi için tıklayın.