AİLE DİZİMİ İZMİR Aile Dizimi Eğitimi

İzmir Aile Dizimi Uygulaması ve Eğitimi

Aile Dizimi İzmir

İzmir Aile Dizimi Terapisi

Aile Dizimi İzmir aramaları ve Aile Dizimi Eğitimi talepleri son dönemde oldukça yoğunlaştı.

İzmir Aile Dizimi
Aile Dizimi Terapisi

Zeytin Ağacı dizisinde de gündeme gelen Kök Aile Dizimi çalışması merkezimizde yapılmaktadır.

İzmir'de Aile Dizimi gruplarımıza katılabilirsiniz, köken aile açılımı yaptırabilirsiniz.

Aile Dizimi grubuna katılmak için bize ulaşabilirsiniz.

Aile Dizimi uzmanı olmak ve çalışmalarınızda Aile Dizimi yöntemini kullanmak isterseniz Sertifikalı Eğitimimizi alabilirsiniz.

Aile Dizimi alanında uzmanlaşmak ve Uluslararası geçerli Aile Dizimi Sertifikası sahibi olmak istiyorsanız Aile Dizimi Eğitimi hakkında bilgi için bakınız

Aile Dizimi Nedir?

Aile Dizimi önceki kuşakların yaptığı ve sorumluluğu alınmamış olumsuz eylemlerin, onların çocukları ya da torunlarının hayatlarında olumsuzluklara yol açtığı anlayışına dayanan bir terapi yaklaşımdır.

Aile Dizimi kavramı son dönemde sıklıkla gündeme gelmeye başlamış olsa da Aile dizimi terapisi aslında uzun yıllardır varolan bir terapi yaklaşımıdır.

Aile Dizimi Grup Çalışması Tarihi:

29 Ocak 2023 Pazar günü saat 11:00 - 17:00 arası İzmir Alsancak’da merkezimizde yapılacaktır.

Gruba Katılım Ödemesi için tıklayın


İzmir’de Aile Dizimi yapan uzmanlar

Aile dizimi terapisine göre, yaşadığımız psikolojik problemlere, içinden çıktığımız kök ailede yaşanmış sorunlar sebep olur. Soyaçekim yalnızca genetik unsurlarla sınırlı değildir. Aile büyüklerinin yaşadıkları ve yaşananların bıraktıkları etkiler de kuşaktan kuşağa aktarılır.

İzmir Aile Dizimi, Aile Terapisi hizmetlerimiz için bize ulaşabilirsiniz.

Aile dizimi yöntemi ile bireysel sorunlar ve evlilik sorunları ele alınıp çözülmektedir.

Hellinger’ın  aile dizimi yaklaşımına göre, ailelerin, çiftlerin, kurumların kendilerine ait birer sistemleri vardır . Bu sistemdeki enerjisel kitlenmeler sorunlara yol açmaktadır. Hak yemeler, cinayetler, kız kaçırmalar, her türlü haksızlığa uğramalar, boşanmalar, kürtajlar gibi her türlü eylem sonraki nesillere de aktarılmak üzere sistemlerde birtakım kilitlenmelere sebep olmaktadır. Bu kilitlenmeler bazen aynı nesilden kişilerde, bazen sonraki nesillerde ortaya çıkabilmektedir. Buna ek olarak sadece ailelerin değil; kitlelerin yaşadığı göçler, savaşlar, soykırımlar gibi olaylar da toplumların enerji sistemlerini etkilemektedir. Yani bugün yaşadığımız bir olgu gelecekteki neslin, nasıl bir nesil olacağını belirleyen bir değişken olacaktır.

Aile dizimi nasıl uygulanır?

Aile dizimi yaklaşımı nasıl ortaya çıktı? 1925 yılında doğan Bert Hellinger önce felsefe, teoloji ve pedagoji eğitimi almıştır. 16 yıl boyunca Güney Afrika'da Zulular'ın arasında yaşamış, 1970'li yılların başında misyonuna veda ederek psikoterapiye yönelmek üzere Avrupa'ya dönmüştür. Avrupa'ya döndükten sonra Viyana'da psikanaliz eğitimi almıştır. Eric Berne’ün transaksiyonel analiz yaklaşımından etkilenerek “Aile Dizimleri” yaklaşımını oluşturmuştur. Bireyi, içinde doğduğu ailenin şekillendirdiğini temel alan bu anlayış, ailenin belirli bir sistem oluşturduğunu ileri sürmektedir. Yaşadığımız psikolojik sorunlara  çıktığımız kök ailede yaşanmış sorunlar sebep olmaktadır. Soyaçekim sadece genetik unsurlarla sınırlı değildir. Aile büyüklerinin yaşadıkları ve yaşananların bıraktıkları etkiler de kuşaktan kuşağa aktarılmaktadır.

Örneğin, anneannesi şiddete maruz kalmış bir kişi, ‘anneannem nasıl dayak yediği halde dedemi sevip, onunla evli kalmaya devam edebilmiş?’ dediyse, çocukken şiddete maruz kalmamasına rağmen, eşinden dayak yemeye başlayabilir. Bunun kökeni kendi çocukluğundan çok daha öncesine dayanmaktadır.  Diğer bir örnekte, maddi durumu iyi bir aileden gelen, eğitimli bir kişinin maddi sıkıntı içinde olmasının altında, yaklaşık yüz yıl önce savaş yüzünden topraklarını, mal varlıklarını bırakıp, hayatta kalabilmek için göçmüş bir aileden geldiği, aile büyüklerine olan kuvvetli sevgi bağı ile param çok olursa onlara ihanet etmiş olurum hissine bağlanmış olduğu ortaya çıkmıştır. Bu düşünce bilinçli ve farkında olunan bir düşünce değildir ancak terapi sürecinde farkına varılabilen bir düşüncedir. Başka bir örnek suçluluk duygusu ile ilgilidir; bu duygunun nereden geldiğini çoğu zaman kişi bilemeyebilir. Ancak hep bir suçluluk duygusu yaşamaktadır. İncelediğinde bu kişinin önceki nesillerindeki dedesinin bir adamın ölümüne sebep olduğu ortaya çıkabilmektedir.

Terapi yaklaşımı olarak aile dizimi herhangi bir hastalığın tedavisi yerine geçmemekte ancak ruhsal bozukluğun nedenlerini ortaya koyma ve yeni bir tavır oluşturma için kullanılmaktadır. Kişiler onları hastalıklara ve uyumsuzluklara sevk eden yönünü fark eder ve değiştirir bu sayede zaman içerisinde daha sağlıklı ve özgür seçeneklere sahip bir birey haline gelirler.

Aile dizimi, çağlar öncesinde yaşanan tecrübelerin tüm insanlığın DNA'sına kazındığı savına dayanan “kolektif bilinç” kavramıyla oldukça benzer bir bakış açısına sahiptir. Kolektif bilinç, grup üyelerinin nasıl düşünüp davranacaklarına karar veren ve onları zorlayan kuralcı bir düzeni ya da toplumsal bir olguyu ifade eder. Bir başka deyişle toplumsal değer yargıları diyebiliriz.

Aile dizimi ile ailenin geçmişte yaşadığı gizli kalmış acılar ortaya çıkarılır. Böylece bireyin kendi geçmişinden değil de, ailenin geçmişinden gelen olumsuz etkiler ortadan kaldırılır.

İzmir Aile Dizimi hizmetimiz için bilgi alabilirsiniz.