Kanserde Psikolojik Destek

Kanserde Psikolojik Destek

Kanserde Psikolojik Destek

Kanser, günümüzde yaygınlığı giderek artan önemli bir sağlık sorunudur. Kanser tanısı bireyin yaşam kalitesini ciddi bir şekilde etkilemektedir. Hastalar tanı aldıktan sonra uzun ve zorlayıcı tedaviler ile baş etmek zorunda kalır. Hastalık ile birlikte bireyin ekonomik gücü ve işini kaybetmesi, günlük hayatının değişmesi gibi birçok yeni durum söz konusudur. Hasta bireyde tanı alma aşaması da dahil olmak üzere tedavi aşamalarının tümü, yeni bir tedavi öncesi, test sonuçlarını bekleme ve hastalığın nüks etmesi gibi durumlarda özellikle kaygı atakları ve depresyonun sık görüldüğü tespit edilmiştir.

Hastalık tanısı ve tedavi süreci hastanın beden algısında, günlük yaşamının işleyişi ve kişilerarası ilişkilerinde değişimler yaratmaktadır. Hastalık algısı, tedavi süreçleri ve tedavinin yan etkileri, gelecek kaygısı, organ kaybı, sosyal rollerin değişimi gibi yeni süreçler bireyde kaygıyı arttıran unsurlardır. Uykusuzluk, yorgunluk, hayattan zevk alamama, öfke nöbetleri ve ölüm korkusu bu sürece eşlik etmektedir. Eğer kanser tanısı olan birey kendisini uzun süredir yoğun olarak mutsuz, isteksiz, karamsar, kaygılı ve öfkeli hissediyor ise psikolojik destek alması gerekmektedir. Gerekli desteği almayan hastalarda hayata küsmek tedaviyi olumsuz etkilemektedir. Psikolojik destek, hastanın korku ve kaygısını azaltmasına yardımcı olarak yaşam kalitesini yükseltmektedir. Böylece bireyin hastalık ile daha iyi başa çıkması sağlanmaktadır.

Kanser tanısı, hasta ve yakınları için psikolojik açından derin etkiler yaratmaktadır. Psikolojik destek, hastalık tanısı almış birey için önemli olduğu kadar hasta yakını için de önemlidir. Hasta olan birine bakmak yorucu ve yıpratıcı bir süreçtir. Hastalık, tanı almış kişi ve yakını için travmatik bir durumdur. Bu süreçte psikolojik destek almak oluşan iletişim problemlerini azaltarak ruhsal sıkıntıların hafiflemesine yardımcı olacaktır.