Kurumsal Danışmanlık

PSİKOAKTİF 2002 yılından bu yana hizmet veren psikoterapipsikolojik danışmanlık ve eğitim merkezidir.


PSİKOAKTİF Psikolojik Danışma Merkezinde Uzman Psikologlar ve Aile Terapistleri görev yapmaktadır. Çocuk, ergen ve yetişkinler için bireysel terapi, danışmanlık, aile terapisi ve evlilik terapisi hizmetleri verilmektedir.

PSİKOAKTİF, terapi ve danışmanlık hizmetlerinin yanısıra, Kurumsal EğitimlerPsikoloji Eğitimleri ve Aile Danışmanlığı Eğitimleri de vermektedir.

PSİKOAKTİF KURUMSAL sunduğu kişisel ve kurumsal gelişim hizmetleri ile çalışanların yapabilirliklerinden öte potansiyellerini saptamak ve geliştirmek konusunda farklılık yaratır. Çalışanın ne yapabildiğini değil, ne yapabileceğini sorgular ve geliştirir. Buna bağlı olarak insan kaynakları yöneticilerinin, seçme-yerleştirme süreçlerinde standart özelliklerde değil, yüksek performans gösterebilecek adaylara ulaşmasını sağlar.

Çalışanların kişisel gelişimini ve kurumsal gelişimi sağlayan eğitimler planlar ve sunar.

PSİKOAKTİF KURUMSAL hizmetleri arasında her ölçekteki şirketin ve her seviye çalışanın verimliliğini artırıcı uygulamalar mevcuttur.

• Kurumsal eğitimler
• İşe alım kişilik değerlendirme testleri
• Çalışanların işe uygunluğu ve kişilik özelliklerini değerlendiren testler
• Kurum içi etkili iletişim
• Ekip ruhu oluşturma
• Motivasyon artırma teknikleri
• Problem çözme becerileri vb. konularda kurumsal danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

KURUMSAL EĞİTİMLERİMİZ

Küreselleşen dünya koşullarında, post endüstriyel sürece girmiş olan çalışma toplumunun, yeniliklere uyum sağlayabilmesi için kendini geliştirmesi gerekmektedir.  Artık değişen ve gelişen tüm organizasyonlar üstün bilgi ve beceri yeteneğine sahip, kurum kültürüne kolayca adapte olabilen, iş ahlakı gelişmiş bireyleri çalışanı olarak kabul etmektedirler.  Çalıştığı kurumun geleceği ile kendi kişisel kariyer ve hedeflerini birleştirebilen çalışanlar yaratmak üzere, günümüz organizasyonları çalışanlarının mesleki ve kişisel gelişimine yönelik eğitimlere önem vermektedir. Çalışanını ve kurumunu geleceğe hazırlamak isteyen kurumların eğitim ve danışmanlık ihtiyaçlarını karşılamak üzere PSİKOAKTİF olarak eğitimler vermekteyiz.

 

Eğitimlerimizden bazıları:

 • Etkili İletişim
 • Beden Dili
 • Etkili Sunum Yapma ve Hitabet
 • Profesyonel Hayatta Kişisel İmaj
 • Stres Yönetimi
 • Öfke Yönetimi
 • Zaman Yönetimi
 • Motivasyon
 • Kişisel Gelişim
 • Problem Çözme Becerileri
 • Çatışma Yönetimi
 • Diksiyon
 • Zor İnsanlarla Başa Çıkma
 • NLP Eğitimi
 • Yönetim Becerilerini Geliştirme
 • Değişim Yönetimi
 • Etkin Takım Çalışması

ÇALIŞAN DESTEK PROGRAMI (ÇDP)

 

Çalışan Destek Programı nedir?


Çalışan Destek Programları (ÇDP) ilk olarak ABD’de iş görenlerin kişisel sorunlarını çözmek, tecrübeli çalışanları kişisel sorunları dolayısıyla kaybetmemek adına tedavi ederek tekrar örgüte kazandırmak amacıyla kurulmuş yapılardır. Daha sonra bu destek programları başka ülkelere de yayılmıştır. Kapsamı ise çalışanın verimliliğini düşüren her türlü sıkıntı ile ilişkili olabilmektedir.
EAPA’ya (Employee Assistance Professionals Association) göre ÇDP (1) iş yerlerindeki verimlilik sorunlarına (2) “iş gören müşterilere”; sadece bu alanlarla sınırlı olmamakla birlikte; sağlık, evlilik, aile, finansal veya yasal konular, alkol, duygusal sıkıntılar, stres gibi performansı etkileyebilecek sorunlarda yardımcı olmak amacıyla kurulmuş iş yeri merkezli girişimlerdir.

 

Çalışan Destek Programı’na neden ihtiyaç duyulur?

 

Günümüzde öncelikle nitelikli bir çalışan bulmak; daha sonra ise bu çalışanın en verimli şekilde kuruma katkı yapmasını sağlamak kurumların öncelikli hedefleri arasında yer almaktadır. Gelişen teknoloji ile birlikte çalışanların gün içerisinde işle meşgul olma süreleri artmıştır.  Bu da iş ve özel yaşam dengesinin kurulumunu zorlaştırmaktadır. Stres, ailevi sorunlar, işteki çatışmalar, ekonomik sıkıntılar gibi baskılar kişinin kendisini tükenmiş hissetmesine yol açabilmekte ve sonuç olarak birçok alanda verimliliğinin azalmasına neden olabilmektedir.

Çalışanların sıkıntılarından arınarak psikolojik olarak sağlıklı bir yaşam sürmeleri hem kendi sosyal çevreleriyle uyumunu arttıracak; hem de iş yerinde maksimum verimlilikle çalışarak kuruma katkılarını arttıracaktır.


Çalışan Destek Programı ile ilgili yapılan araştırma sonuçları nelerdir?

 

ÇDPlerin etkinliğini programlara katılımdan sonraki 3 ile 6 ay arasında, programa katılan çalışanlar ile yapılan telefon görüşmeleri ile ölçen bir çalışmaya göre, ÇDP sonrasında çalışanların stres seviyeleri düşmüş, devamsızlıkları azalmış, iş performansları yükselmiş ve üstleri ve çalışma arkadaşları ile ilişkileri düzelmiştir (Masi ve Jacobson, 2003)

 

Bir başka çalışma ise, alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığı olan ve bu sorunu sebebiyle tedavi gören çalışanların işlerine geri döndükten sonraki performanslarını ölçmüş ve örneklemin %65’inin tedavi sonrası aynı işveren ile çalışmaya devam ettiğini tespit etmiştir. Tedavi öncesi işe devamsızlık oranı %77,7 iken, tedavi sonrası bu oran %29,6 olmuştur (Slaymaker ve Owen, 2006)

 

Chan vd’nin ABD’de ÇDP uygulayan farklı işletmelerden 3890 çalışan üzerinde yaptığı araştırmaya göre ÇDPler hem bağımlılık hem de diğer kişisel sorunların çözümünde etkili olmuştur (Chan vd., 2004)

 

Çalışan Destek Programı neleri kapsamaktadır?

 

1.Psikolojik Sorunlar

2.Bağımlılık Tedavisi

3.Stres

4.Depresyon

5.Çatışma

6.Kişisel veya Evlilik Sorunları

7.Çocuklar İle İlgili Sorunlar

8.Motivasyon

9.Odaklanma

10.Zaman Yönetimi

  

Sizin çalışanlarınız nasıl olsun istersiniz???