ANALİTİK TERAPİ İZMİR

ANALİTİK TERAPİ NEDİR?

ANALİTİK TERAPİ kimler için uygundur?

Analitik terapi bilinçdışı kavramını merkeze alan terapi modelidir. Freud, bilinçdışının ego ve süper egonun kabul etmeyeceği bastırılmış materyalden oluştuğunu savunurken, Jung bilinç için hazır olmayan tüm materyali bu alanda değerlendirmiştir. Kişilik oluşumunda çocukluk yaşantılarının yanı sıra insanlığın kökenine dair örüntülerin de rolü olduğunu belirtir. Rüyalar, Jung' a göre de bilinçdışını aydınlatma da çok önemlidir, aynı zamanda rüyalar tüm insanlığın kolektif bilinçdışını da yansıtmaktadır. Kolektif bilinçdışı içeriği arketip olarak isimlendirilir. Kendimizi korumaya yönelik toplumsal maskemiz persona, hayat kaynağı anima, kötü niyet animus ve gölgedir. Gölge, karanlık ve kötü yüzümüz olup sosyal yönden kabul edilemeyecek duygu, düşünce ve davranışları içerir. Animus ve anima ise her iki cinsiyette de bir arada bulunan psikolojik ve biyolojik özellikleri barındıran erkeksilik ve kadınsılık özelliklerimizdir.

Jung' göre rüyaların, gelecek yaşantılara karşı bireyi hazırlama ve bireylerin sahip oldukları çelişkileri dengeleme gibi iki tür fonksiyonu vardır. Yani bireyin dengeli ilişkiler geliştirmesinde önemli rol oynar. Rüyalar baskılama ve gizleme amacından ziyade bireyin kendini ifade etme, çözümleme ve bütünleşmesine hizmet eder. Bu bir çeşit yaratıcı tepkidir.

Analitik terapi, iç dünyasına yolculuğa çıkıp, bilinçdışını anlama konusunda istekli kişiler için uygundur.