Etiket: <span>online psikoterapi eğitimi</span>

Psikoterapi Eğitimi

Psikoterapi Eğitimi 15 Modül

PSİKOTERAPİ EĞİTİMİ

Psikoterapi eğitimi psikolog, psikolojik danışman ve diğer ruh sağlığı uzmanlarına bireylerin psikoterapi süreçlerini etkili bir şekilde yürütebilmeleri için gerekli olan teorik bilgi, pratik beceri ve deneyimi sağlayan bir eğitim sürecidir. Psikoterapi, kişilerin duygusal, zihinsel ve davranışsal sorunlarını ele alarak iyileşmelerini destekleyen bir terapi türüdür. Psikoterapistler, bu süreci yönetmek, danışanların ihtiyaçlarını anlamak ve uygun terapi tekniklerini kullanmak için psikoterapi eğitimi alırlar.

Psikoterapi eğitimi detayları

Psikoterapi eğitimi verme konusunda Türkiye'nin en deneyimli kurumlarından olan PSİKOAKTİF EĞİTİM ENSTİTÜSÜ örgün ve uzaktan eğitimler düzenlemeye devam etmektedir.

Psikoterapi eğitimi sertifikası

E-Devlet'te görünen - Uluslararası Sertifika

Ders videolarına yaşam boyu sınırsız erişim !

Merkezimizde önceki yıllarda 36 dönem Psikoterapi Eğitimi düzenlendi. Şu an talepler doğrultusunda en yaygın kullanılan psikoterapi ekollerini ve yöntemlerini içeren Psikoterapi Eğitimi düzenlenmektedir.

PSİKOAKTİF TERAPİ & EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

INVIVO ACADEMY

işbirliği ile

Psikoloji, Aile Danışmanlığı ve Psikoterapi alanlarında pekçok eğitimler düzenleyerek binlerce kişiye sertifikalı eğitim vermiş olan PSİKOAKTİF EĞİTİM psikoterapi eğitimi düzenlemektedir.

Psikoterapi eğitimi sertifikası alabilmek için tüm modüllerin tamamlanması gerekmektedir.

PSİKOTERAPİ EĞİTİMİ NE SAĞLAR?

Psikoterapi eğitimi, psikoterapistlerin profesyonel kimliklerini geliştirmelerine ve etik standartlara uygun bir şekilde danışanlarına yardımcı olmalarına olanak sağlar.

Psikoterapi eğitimi psikolojik yardım profesyonellerine gerekli olan psikoterapi yöntem ve tekniklerini öğrenmelerini ve uygulayabilme yetkinliği kazanmalarını sağlar.

Psikoterapi eğitimi sertifika ile sonuçlanır ve psikoterapistlerin yasal ve profesyonel gereksinimleri karşılamalarını sağlar.

EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR?

Psikoterapi eğitimini kimler alabilir?

Tıp, psikoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, sosyoloji, çocuk gelişimi, özel eğitim ve sosyal hizmet bölümlerinden mezun olanlar ile bu bölümlerin öğrencileri katılabilir.

Kayıtlar devam etmektedir.

EĞİTİM TARİHLERİ

Psikoterapi Eğitimi toplam 15 modülden oluşmaktadır.

Psikoterapi eğitimi yalnızca uzaktan eğitim olarak verilmektedir.

İstediğiniz tarihte kayıt olup uzaktan eğitim ile tüm modülleri alabilirsiniz veya modülleri tek tek de alabilirsiniz.

Ders videolarına yaşam boyu sınırsız erişim sağlanır.

VERİLECEK BELGE

ÇİFT SERTİFİKA İMKANI !

1. E-Devlet onaylı İstanbul Esenyurt Üniversitesi tarafından düzenlenmiş Sertifika verilmektedir. Sertifikalar E-Devlet'ten görülebilmektedir.

2. İngiltere merkezli INVIVO ACADEMY ve PSİKOAKTİF EĞİTİM ENSTİTÜSÜ onaylı Uluslararası geçerli Uygulayıcı Sertifikası verilmektedir.

EĞİTİM ÖZELLİKLERİ

Eğitim Ortamı:

Eğitim online uzaktan eğitim olarak verilmektedir.

Eğitim Koordinatörü:

Yrd.Doç.Dr. Psikolog Hatice TOPÇU ERSOY

EĞİTİM İÇERİĞİ

Psikoterapi Nedir?

Psikolojik sıkıntılar yaşayan kişilere, yaşadıkları sıkıntılarının ne olduğunu anlamalarına, problemlerinin kökeni hakkında içgörü sağlamalarına ve problemin çözümüne yönelik desteğin verildiği bir yöntemdir.

Psikoterapi, bireyleri konu aldığı gibi tüm aileyi, çift ilişkilerini de konu alabilir. Yaşanan iletişim ve ilişki içerisinde yaşanan problemlerin ruh sağlığı temelinde kökleri olabilir. Yaşanan sorunların, psikolojik, sosyolojik ve somatik boyutları olabilir.

Psikoterapi, kişilerin hayatlarında daha olgun davranmaları ve ruhsal ve duygusal dengeyi sağlamaları üzerine danışanlarla, duygu ve düşünce alışverişi kurularak yürütülen bir bilimsel çalışmadır.

Psikiyatristler, Psikologlar, Psikolojik Danışmanlar psikoterapi uygulayabilirler.

Psikoterapi yolu ile, kişilerin yaşadıkları duygusal çatışmalar çözümlenebilir. Bu çatışmaların neden olduğu kaygı ve gerginlikler, çökkün hisler, ruhsal uyum düzeyinin düşmesi gibi problemler de psikoterapi ile çözümlenebilir.

Bireysel ilişkileri daha da olgunlaştıran tüm teknik ve yöntemlere psikoterapi denilebilir.

Psikoterapi süresince, terapist ile danışan arasında kurulan ilişki temel alınarak, danışanın yaşadığı sorunlar üzerinde çalışılmaktadır.

Psikoterapi eğitimi aşağıdaki modül ve içeriklerle yapılacaktır:

Psikoterapi eğitimi uygulamaya dönük bir eğitimdir.

1. Modül

Psikoterapi nedir? Psikoterapi Yaklaşımları

Psikoterapi Türleri ve Kuramları

Psikoterapi Süreçleri

Akılcı Duygusal Davranışçı Terapinin Temel İlkeleri

2. Modül

Psikanalitik Terapide Temel İlkeler

Psikodinamik Yönelimli Psikoterapi

3. Modül

DSM-5 Psikopatolojik Bozukluklar, Ayırıcı Tanı ve Kriterleri Belirleme

Psikopatolojik Bozukluklara göre vaka değerlendirmeleri

4. Modül

Kişilik Bozukluklarında Psikoterapi Yaklaşımları

Kişilik Bozuklukları Tanı Kriterleri

Kişiliğin Değerlendirilmesi

Narsisistik Kişilik Bozukluğu

Histrionik Kişilik Bozukluğu

Borderline Kişilik Bozukluğu

Paranoid Kişilik Bozukluğu

Şizotipal Kişilik Bozukluğu

Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğu

5. Modül

Bilişsel Davranışçı Terapiye Giriş ve Temel İlkeler

Psikoterapi Seanslarının Yapılandırılması

Psikoterapide Uygun Stratejiyi Belirleme

Psikoterapötik Beceriler

6. Modül

Duygudurum Bozuklukları Tanı Kriterleri

Duygudurum Bozukluklarında Destekleyici Psikoterapi

Depresif Bozuklukta Destekleyici Psikoterapi

Bipolar Bozuklukta Destekleyici Psikoterapi

7. Modül

Çocuklarla Terapi ve Danışmanlık

Çocuklarda gelişimsel özellikler

Çocukluk dönemi psikolojik sorunları (Çocuk psikopatolojisi)

Çocuklarla danışmanlık ve terapi sırasında uygulanan yöntemler

Çocuklarda psikolojik yardım uygulamaları

Çocuklarda dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, öğrenme güçlüğü, davranış problemleri vb. konularda müdahale yöntemleri

8. Modül

Ergenlerle Terapi ve Danışmanlık

Ergenlerde gelişimsel özellikler

Ergenlik dönemi psikolojik sorunları (Ergen psikopatolojisi)

Ergenlerle danışmanlık ve terapi sırasında uygulanan yöntemler

Ergenlerde psikolojik yardım uygulamaları

Ergen - aile iletişim sorunları ve müdahale teknikleri

Ergenlerde dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, ergen depresyonu, davranış problemleri vb. konularda müdahale yöntemleri

9. Modül

Aile Terapisi Kuram ve Uygulamaları

Aile Terapisi Seanslarının Yapılandırılması

Aile ve Çiftlerle Danışmanlık Sürecinde Kullanılan Yöntemler

10. Modül

Bağımlılık Terapi ve Danışmanlığı

Bağımlılık nedir? Bağımlılık türleri nelerdir?

Madde Bağımlılığı

Davranış Bağımlılıkları

Bağımlılık ile ilgili Problemler

Bağımlılık Tanı ve Tedavileri

Bağımlılık Danışmanlığında İlk Görüşme

Bağımlılık Danışmanlığında Kullanılan Yöntemler

Bağımlılık Danışmanlığında Önemli Noktalar

11. Modül

Travma Çalışmalarında Psikolojik Uygulamalar

Travmatik Stres ve Travma Sonrası Stres Bozukluğu

Travma Değerlendirme, Risk Faktörleri ve Tanı Koymak

Krize Müdahele, Acil Psikolojik İlk Yardım, İkincil Travmatik Stres

Doğal Afetlerlerle Çalışmak

Travma Mağdurları ile Çalışmak

Kişilik Bozuklukları ve Travma’ya Yaklaşım

12. Modül

Cinsel Terapi ve Uygulamaları

Cinsellik ve Kültür

Cinsel İşlev Bozuklukları:

Cinsel İstek Bozuklukları (Cinsel İsteksizlik)

Cinsel Uyarılma Bozuklukları (Erektil Disfonksiyon)

Orgazm Bozuklukları (Orgazm Bozukluğu, Erken Boşalma)

Cinsel Ağrı Bozuklukları (Vajinismus, Disparoni)

Cinsel Kimlik Bozukluğu

Cinsel Terapide Öykü Alma (Anamnez Alma)

Cinsel Terapide İlk Seansın ve Diğer Seansların Yapılandırılması

Cinsel Terapide Bilişsel Davranışçı Terapi Tekniklerinin Kullanımı

Soru Cevap ve Vaka Tartışması

13. Modül

Yas Terapisi ve Danışmanlığı

Kayıp, Ölüm ve Yas Süreci

Yas Tepkileri

Komplike ve Gecikmiş Yas Tepkileri

Yas Danışmanlığında İlk Görüşme

Yas Danışmanlığında Kullanılan Yöntemler

Yas Danışmanlığında Önemli Noktalar

14. Modül

Terapi Sürecinde Psikososyal Beceri Kazandırma Teknikleri

Danışanların Psikososyal Açıdan Desteklenmesi

Aktivite Planlama Konusunda Danışmanlık

15. Modül

Psikoterapi Süpervizyon Eğitimi

Psikoloji Eğitimleri

EĞİTİM ÜCRETİ VE ÖDEME BİLGİLERİ

KATILIM ÜCRETİ

15 modüle kayıt ücreti:

23000 TL yerine 15990 TL

Tek modüle kayıt ücreti: 2990 TL

Online ödemede tüm kredi kartlarına 9 taksit imkanı vardır.

ÖDEME SEÇENEKLERİ

1. KREDİ KARTI İLE ONLINE TAKSİTLİ ÖDEME SEÇENEĞİ

Güvenli ödeme sayfamızdan online kredi kartı ile peşin veya 9 taksitle ödeme yapılabilmektedir.

Bütün kartlara taksit seçeneği mevcuttur.

Ödeme yapıldıktan sonra psikoaktif@gmail.com adresine katılımcının ad-soyadını ve eğitim adını belirten bir e-mail gönderilmesi gerekmektedir.

Ödeme onaylandıktan sonra eğitime kaydınız yapılarak, uzaktan eğitime giriş şifreniz e-posta adresinize gönderilecektir.

2. HAVALE YÖNTEMİYLE ÖDEME SEÇENEĞİ

Havale ile ödeme yapmak için ücret aşağıdaki hesaba yatırılacaktır:

GARANTİ BANKASI
EGE ÜNİV.TIP FAKÜLTE Şubesi ( Şube Kodu : 1373 )
Alıcı Adı: Psikoaktif Özel Sağlık Hizmetleri
IBAN NO: TR 82 000 6200 1373 0000 6299 805

ÖNEMLİ NOT: Alıcı Adı bölümüne Psikoaktif Özel Sağlık Hizmetleri yazılacaktır.

Ücret yatırılırken açıklama bölümünde eğitim adı belirtilmelidir.

Ödeme yapıldıktan sonra mutlaka psikoaktif@gmail.com adresine katılımcının ad-soyadını ve hangi eğitim için ödeme yapıldığını belirten bir e-mail gönderilmesi gerekmektedir.

Psikoterapi Eğitimi

PSİKOTERAPİ EĞİTİMİ

PSİKOTERAPİ EĞİTİMİ

Psikoterapi eğitimi verme konusunda Türkiye'nin en deneyimli kurumlarından olan PSİKOAKTİF EĞİTİM ENSTİTÜSÜ örgün ve uzaktan eğitimler düzenlemeye devam etmektedir.

PSİKOTERAPİ EĞİTİMLERİ

Psikoterapi Eğitimleri ile ilgili detaylı bilgi için tıklayın

Merkezimizde önceki dönemlerde Pozitif Psikoterapi Eğitimi ve birçok farklı ekollere dayalı terapi eğitimleri 36 dönem düzenlendi. Şu an talepler doğrultusunda en yaygın kullanılan psikoterapi ekollerini ve yöntemlerini içeren Psikoterapi Eğitimi düzenlenmektedir.

Bilişsel Davranışçı Terapi, Akılcı Duygusal Davranışçı Terapi, Psikodinamik Terapi yaklaşımlarını içeren Psikoterapi Sertifika Eğitimi detayları için tıklayın

Psikoterapi Eğitimi psikoloji alanında çalışan uzmanlar tarafından çok tercih edilmektedir. Psikoterapi Eğitimi teorik ve pratik bilgiler içermektedir. Örgün ve Uzaktan Eğitim olarak Psikoterapi Eğitimi düzenlenmektedir. Bugüne kadar çok sayıda psikoterapi eğitimi düzenledik.

Psikoterapi sertifika programları örgün eğitim olarak İzmir'de ve uzaktan eğitim ile online olarak verilmektedir. Online psikoterapi eğitimine tüm Türkiye'nin ve Dünya'nın her yerinden katılım mümkündür.

Psikoterapi Eğitimi hakkında en sık sorulan sorular:

Psikoterapi eğitimi ne kadar sürer?

Psikoterapi eğitimi 15 modülden oluşmaktadır. Teorik ve uygulamalı pekçok konuyu içermektedir. Ruh sağlığı ve psikolojik danışmanlık alanında çalışan uzmanların çalışmalarında ihtiyaç duydukları bilgi ve becerilere yer verilmektedir.

Psikoterapist nasıl olunur? Psikoterapist olmak için nasıl bir yol izlenmeli?

Psikoterapist olmak için, psikoterapi eğitimi almış olmak gerekir.

Kimler psikoterapist olabilir?

Teorik psikoterapi eğitimi ve süpervizyon eğitimi sonunda Psikoloji, PDR, Tıp ve Sosyal Hizmet alanlarının mezunları psikoterapist olabilirler.

Psikoterapi Sertifika Eğitimi Programı detayları için tıklayın

 


POZİTİF PSİKOTERAPİ TEMEL EĞİTİMİ

DÜNYA POZİTİF PSİKOTERAPİ DERNEĞİ, ALMANYA

(Worlds Assocaition of Positive Psychotherapy (WAPP)

Psikoloji Eğitimleri

(Avrupa Psikoterapistler Derneği’ne bağlı uluslararası psikoterapist eğitimi verme belgesine sahiptir.)

Uluslararası Pozitif ve Kültürlerarası Psikoterapi Akademisi

(International Academy for Positive and Cross-cultural Psychotherapy (IAPP)

 

Dünya Pozitif Psikoterapi Derneği

Pozitif Psikoterapi Temel Eğitimi

Pozitif Psikoterapi Eğitimi 4 modülden oluşan 120 saatlik teorik -uygulamalı seminer eğitimden ve  80 saatlik ev ödevlerinden oluşan 200 saatlik bir eğitimdir. Eğitim Dünya Pozitif Psikoterapi Derneği tarafından Wiesbaden Psikoterapi Akademisi desteği ile düzenlenmektedir. Eğitimler; Dünya Pozitif Psikoterapi Derneğinin eğitim verme yetkisine sahip eğitmen sertifikalı hocaları tarafından verilmektedir.

  1. Her bir modül 30 akademik saatten oluşur.
  2. Devam zorunludur. Dört modülden en fazla bir tanesine mazeretli olarak katılınılmaz ise eksik saatler bir sonraki dönemde tamamlanabilir.
  3. Her bir modülün en az 25 saatine katılınıldığı takdirde o modül için katılım sertifikası düzenlenir.

Program içeriği:

Modül 1: Pozitif Psikoterapi (PPT)’nin Sunumu

Pozitif Psikoterapi: tanımı, tarihçesi, organizasyon, etkinliği, eğitim modeli

Pozitif Psikoterapinin üç temel ilkesi

İnsanın pozitif kavramsallaştırılması ‘positum’ kavramı: çatışmalara reaksiyon kapasitesi olarak hastalık ve bozukluların pozitif fonksiyonu

Transkültürel yaklaşım: Çok kültürlü bir dünyada yaşamanın zorlukları ve yararları.

Pozitif Psikoterapide tedavi yaklaşımları (giriş) Denge Modeli, Model alma Modeli, Temel ve Gerçek Yeteneklerimiz, Terapinin 5 aşaması ve kendi kendine yardım, hikâye, atasözü ve fıkraların terapide kullanımı

Gerçek Çatışma: Çatışmaya tepki verebilme yeteneği

Anahtar Çatışma: reaksiyon modunun regülâtörü

Denge Modeli: Yaşamın 4 boyutu

Çatışma reaksiyonunun 4 alanı ve çözüm, savunma ve kompansasyon mekanizmaları

Makro travmalar ve 4 reaksiyon alanı üzerine etkileri

Pozitif Psikoterapiye pratik ve kendi deneyimlerimiz üzerinden başlamak

Modül  2: Pozitif Çatışma Çözümü

Önceki modülün kısaca gözden geçirilmesi. Kişisel yaşantımızda PPT nin kullanımının yansımaları.

Gelişim potansiyelleri olarak temel yetenekler.

Gerçek çatışma ve gerçek yetenekler. İkincil yetenekler.

Birincil yetenekler. Temel çatışma. Aile kültürü, kavramlar ve gelenekler. Kavramlar ve ilişkilerimiz üzerine kültürel değerlerin etkisi. Gelenekler ve yanlış anlamalar.

Mikrotravma kavramı ve çatışmanın içeriği. Farklılaşma Analiz Envanteri

Geçmiş yaşantılar üzerinde dörtlü model boyutu.

Geçmiş yaşantılar üzerinde gerçek yeteneklerin gelişimi

Pozitif Psikoterapide tanının boyutları: Çatışma reaksiyonu ve çatışma kavramları

Psikodinamik hipotez olarak çatışmanın ve bozukluğun pozitif yorumlanması

İlişkinin ve sorumluluğu 4 boyutu.

Çatışma çözümünün 5 aşaması

Süpervizyon ve vaka çalışması


Modül
  3: Terapist-danışan ilişkisi

Önceki modülün kısaca gözden geçirilmesi. Kişisel ve profesyonel yaşantınızda PPT’nin kullanımının yansımaları.

Pozitif terapist-danışan ilişkisi

Terapötik ilişkide kültürel değerlerin etkisi

Pozitif Psikoterapide hikâyelerin, atasözlerinin ve fıkraların kullanımı: fonksiyonlar, kaynaklar, yapı ve pratik uyarlamalar.

Tedavi ve konsültasyonun 5 aşaması: Gözlem, envanter alma, cesaretlendirme, sözelleştirme ve hedeflerin genişletilmesi

Terapi seansında 5 aşamanın gösterilmesi

Grup çalışması içinde deneyimleme

Süpervizyon ve vaka çalışması


Modül
  4: Pozitif Psikoterapinin Aile Terapisinde Uygulanması

Önceki modülün kısaca gözden geçirilmesi. Kişisel ve profesyonel yaşantınızda PPT’nin kullanımının yansımaları.

PPT de ilk görüşmenin 5 aşaması

Terapi veya danışmanlığın 5 aşaması

Seansın 5 aşaması

Kendi kendine yardım ve eğitimde 5 aşama

Pozitif Aile Terapisi: Aile terapisinde araçlar, aile terapisinde terapistin rolü.

Farklı profesyonel alanlarda pozitif psikoterapi, psikosomatik, tıp, psikiyatri, gruplar, çocuklar, ergenler, koçluk, eğitim, iş hayatı vb.

Süpervizyon ve vaka çalışması.

Sertifikasyon: Katılımcılara her bir modülde 30 saatlik sertifika verilecektir.

Psikoterapi Eğitimini Kimler Alabilir: Tıp doktorları, Psikiyatri Hemşireleri, Psikoloji-Psikolojik Danışma ve Rehberlik-Sosyal Hizmetler bölümleri 4. Sınıf öğrencileri ile mezunları ve alanda çalışan uzmanlar.

Katılımcı Sayısı: Eğitimde katılımcı sayısı 20 ile sınırlandırılmıştır. Kayıt için başvuru önceliği dikkate alınacaktır.

POZİTİF PSİKOTERAPİ

Pozitif Psikoterapi (PP); insancıl, psikodinamik ve davranışçı terapinin sentezi olup çatışmaların, sorunların pozitif yönlerine ağırlık veren kültürlerarası bir yaklaşımdır. Pozitif Psikoterapi 1960’ların sonlarından başlayarak Prof. Nossrat Peseschkian ve çalışma arkadaşları tarafından Almanya’da geliştirilmiştir. Peseschkian, İran’da doğup büyümüş, tıp eğitimini Almanya’da aldıktan sonra bu ülkeye yerleşerek çalışmalarını burada sürdürmüştür.  Peseschkian’ının yaşamındaki bu kültürel değişimler, Pozitif Psikoterapiyi geliştirirken onu kültürlerarası bir kuram geliştirmeye yönlendirmiştir.

Pozitif Psikoterapi; psikodinamik yaklaşımlar, varoluşçu-humanistik yaklaşımlar, davranışçı yaklaşımlar ve kültürel terapi yaklaşımları olmak üzere dört ana yaklaşımın etkileriyle ortaya çıkan bütüncül bir yaklaşımdır. Pozitif Psikoterapi bu teorilerin hepsinin bir tedavi planında organize edilmesini sağlamaktadır. Böylelikle Pozitif Psikoterapi danışanın gelişimini ve kaliteli yaşamasını desteklemek için kullanılacak uygun terapötik stratejilerin seçilebilmesi için bir alt yapı sunmaktadır.

Pozitif Psikoterapi’nin insana bakış açısı pozitiftir ve insanın dört temel kapasite ile gelişmeye müsait olduğuna inanır: fiziksel, zihinsel, sosyal ve manevi. Pozitif Psikoterapide ruhsal bozukluklar yeni ve olumlu bir şekilde yorumlanmaktadır. Pozitif Psikoterapide temel amaç bireyin asıl kapasitelerini geliştirmesine yardımcı olmak ve günlük yaşamında dengeyi sağlamasına yardımcı olmaktır. Pozitif Psikoterapide danışan belirli bir terapi sürecinden geçtikten sonra, sonlandırmadan önce, hem kendisi hem de ailesi ve çevresi için kendi kendine yardım süreçlerini kullanmak konusunda cesaretlendirilir. Bu noktada kişi, danışan rolünü bırakır ve kendi kendine yardım için kullanabileceği olanakların farkına varır

Pozitif Psikoterapi orijinal bir yaklaşıma sahiptir: Hem terapist, hem de hasta tarafından kolaylıkla anlaşılabilmesi için günlük yaşamda kullanılan ifadelerden oluşan temel kavramları, söyleyişleri, hikayeleri kullanmaktadır. Hikayeler, atasözleri ve farklı kültürlerin olaylarla nasıl başa çıktığı örnekleri yoluyla ifade edilen bilgelikler terapist ve hasta arasında aracı olarak kullanılır; çatışma çözümlemede fanteziyi kullanmaya cesaretlendirmede ve gelecek durumlar için hatırlatıcı yardım olarak kullanılır.

Pozitif Psikoterapinin yüksek oranda etkin olduğu yapılan çalışmalarla gösterilmiştir. Avrupa Psikoterapi Birliği tarafından psikoterapi metodu olarak onaylanmıştır ve eğitim yönelimli enstitüsü (Wiesbaden Psikoterapi Akademisi) doktorların, psikologların ve sosyal çalışmacıların mezuniyet sonrası eğitimi için Almanya tarafından verilen eyalet lisansı almıştır.

Pozitif Başlama Noktası: Pozitif Psikoterapide kullanılan “pozitif” sözcüğünün özel bir anlamı vardır. Pozitif terimi, genelde günlük yaşamda ahlak kategorisi gibi kullanılır ve pozitifin sadece olumluyu ifade ettiği düşünülür. Oysa Pozitif Psikoterapide bu terim, ilave bir anlam almaktadır. Orijinal kullanımında (Latince positum) olduğu gibi, bu kullanımda da gerçek ve var olanı ifade eder.  Başka bir deyişle her gerçekliğin içinde olumsuz yanlar ve olumlu yanlar olduğunu işaret etmektedir. Psikoterapi açısından bakıldığında ise, gerçek ve var olan şeylerin sadece çatışmalar ve hastalıklar olmadığı, her insanda doğuştan var olan yetenekler de bulunduğuna inanılmaktadır. Pozitif Psikoterapide kişide var olan semptomlar, rahatsızlıklar; gerçek yetenekler vurgulanır ve danışanı terapiye getiren semptomlar pozitif olarak yeniden yorumlanır.  Örneğin, depresyon, yalnızca “pasif bir tavırla bunalma duygusu” olarak ele alınmaz. Depresyon aynı zamanda “derin bir duygusallıkla tepki verebilme yeteneğini” de yansıtır. Benzer bir şekilde yalnızlık korkusu yalnızca “kendi kendine idare etmekte yetersizlik” değil, aynı zamanda “diğer insanlarla ilişki kuma ihtiyacının kuvvetli bir ifadesi” olarak ele alınmaktadır. Pozitif Psikoterapide narsisizm, paranoya, hastalık hastalığı, saldırganlık vb. spesifik bazı sorunlar için spesifik pozitif yorumlar önerilmektedir.

ULUSLARARASI ENSTİTÜLER

Tüm PP enstitülerinin ortak amacı; bireylerin, ailelerin ve grupların fiziksel, zihinsel, sosyal ve manevi sağlığını sağlamak ve farklı kültürler arasında karşılıklı anlayış ve hoşgörüyü sağlamaktır.

  1. Dünya Pozitif Psikoterapi Derneği

Uluslararası Pozitif Psikoterapi Merkezi (WAPP), ana organizasyondur ve tüm dünyada bulunan PP ana merkezlerinin koordine eder. Resmi olarak kayıtlı olan, çıkar amacı gütmeyen bir organizasyon olarak PP’nin ilgi alanlarının uluslararası düzeyde temsilcisidir.

WAPP, PP’nin teori, metod ve uygulamasını desteklemektedir. Pek çok farklı ülkede psikoterapi, aile terapisi ve danışmanlık alanlarında çalışan profesyonelin mezuniyet sonrası eğitimi ile üzerine odaklanmaktadır. Ayrıca WAPP, PP’nin farklı boyutlarını içeren çalışma grupları, konferanslar ve seminerler organize eder; kültürlerarası teorilerin, tekniklerin ve araştırmaların paylaşımını amaçlar.

  1. Ulusal Merkezler

Şu anda ulusal PP merkezleri ABD, Almanya, Avusturya, Bolivya, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Çin, Güney Afrika, Hindistan, İspanya, İsviçre, Kazakistan, Litvanya, Polonya, Romanya, Rusya, Türkiye, Ukrayna’da bulunmaktadır.

POZİTİF PSİKOTERAPİ’DE EĞİTİM

Pozitif Psikoterapide Temel Eğitim ve master Eğitimi olmak üzere iki eğitim bulunmaktadır. Detaylar ilgili web sayfasında incelenebilir.

TEMEL VE MASTER EĞİTİM AŞAMALARI

Temel asama 200, yüksek lisans/master aşaması 885 saatlik PP eğitimini içermektedir. Buna teori, kişisel deneyimler ve supervizyon da dahildir. Bu aşamalar Avrupa Psikoterapi Sertifikası kalite standartlarını karşılamaktadır.

ÖZEL ALANLARDA EĞİTİM

Farklı ulusal merkezler, psikosomatik tıp, aile terapisi, evliliğe hazırlık, kayıp ve yas, psikotravmotoloj, kültürlerarası konular ve iş idaresi gibi özelleşmiş alanlar için de eğitim programları sunmaktadır. Daha fazla bilgi, bu merkezlerden elde edilebilir.

EĞİTMENLER İÇİN ULUSLARARASI EĞİTİM SEMİNERLERİ

PP eğitmeni olmak isteyenler için de yıllık uluslar arası eğitim seminerleri verilmektedir. Bu eğitim sertifikalandırılmaktadır ve yeni teori ve metotların gelişimi ve aynı zamanda organizasyonlar ve lisanslandırma konuları ile ilgilenmektedir.

TÜRKÇEYE ÇEVRİLEN KİTAPLAR

Yazar: Prof. Dr. Nossrat Peseschkian

1.Pozitif Aile Terapisi

2.Günlük Yaşamın Psikoterapisi

3.Doğu Hikâyeleri ile Psikoterapi

4.Eğer Daha Önce Sahip Olamadığın Bir Şey İstiyorsan Daha Önce Yapmadığın Bir Şey Yapmalısın

Psikoterapi Eğitimleri ile ilgili detaylar için tıklayın