Etiket: <span>KISA SÜRELİ ÇÖZÜM ODAKLI TERAPİ EĞİTİMİ</span>

Çözüm odaklı terapi eğitimi

Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi Eğitimi

Kısa süreli çözüm odaklı terapi, genellikle 6 ila 10 seans süren bir terapi yaklaşımıdır. Bu terapi yöntemi, belirli bir sorunun çözümüne odaklanır ve danışana hedeflenen sonuçlara ulaşması için pratik stratejiler sunar. Kısa süreli çözüm odaklı terapi, psikoterapi alanında hızlı ve etkili sonuçlar elde etmek isteyen terapistler ve danışanlar arasında popülerlik kazanmıştır.

Çözüm odaklı terapi uygulayabilmek için psikologların ve diğer ruh sağlığı uzmanlarının çözüm odaklı terapi eğitimi almaları gerekir.

Kısa süreli çözüm odaklı terapi eğitimi, psikoloji, psikiyatri veya danışmanlık alanında bir uzman tarafından verilebilir. Eğitim programları, Kısa süreli çözüm odaklı terapinin temel prensiplerini, tekniklerini ve uygulamalarını kapsar. Eğitim süreci genellikle kuramsal bilgileri içerirken aynı zamanda pratik becerilerin geliştirilmesine de odaklanır.

Kısa süreli çözüm odaklı terapi eğitimi genellikle aşağıdaki unsurları içerir:

1. Kuramsal Temeller:Kısa süreli çözüm odaklı terapinin temel prensipleri ve kuramları hakkında bilgi sağlanır. Bu bilgiler, terapi sürecindeki temel kavramları ve yaklaşımları anlamak için önemlidir.

2. Değerlendirme ve Hedef Belirleme: Danışanı değerlendirme süreci ve hedeflerin belirlenmesi üzerine odaklanılır. Bu aşamada, danışanın ihtiyaçları ve terapiye yönelik beklentileri değerlendirilir.

3. Çözüm Odaklı Teknikler: Kısa süreli çözüm odaklı terapide sık kullanılan teknikler ve stratejiler öğretilir. Bu teknikler, danışanın sorunlarına çözüm bulmasına yardımcı olur ve değişimi hızlandırır.

4. Terapi Süreci: Kısa süreli çözüm odaklı terapi seanslarının nasıl yapılacağı, danışan ile nasıl etkili bir ilişki kurulacağı ve terapi ilerlemesinin nasıl takip edileceği konusunda rehberlik edilir.

5. Rol Oyunları ve Uygulamalar: Eğitim sırasında rol oyunları ve pratik uygulamalar yapılır. Bu uygulamalar, terapistlerin Kısa süreli çözüm odaklı terapi tekniklerini deneyimleyerek becerilerini geliştirmelerini sağlar.

Kısa süreli çözüm odaklı terapi eğitimi, terapistlerin danışanlarına hızlı ve etkili bir şekilde yardımcı olabilmelerini sağlar. Ancak, her terapi yöntemi gibi, Kısa süreli çözüm odaklı terapinin de sınırlamaları ve uygun olmadığı durumlar vardır. Bu nedenle, uzmanların eğitim alırken ve uygularken dikkate almaları gereken etik ve profesyonel rehberlikleri de içeren bir eğitim süreci önemlidir.

Çözüm odaklı terapi eğitimi

Çözüm Odaklı Terapi Eğitimi

KISA SÜRELİ ÇÖZÜM ODAKLI TERAPİ EĞİTİMİ

Çözüm Odaklı Terapi Eğitimi

Uluslararası Sertifika verilmektedir.

Çözüm Odaklı Terapi Eğitimi ile, kısa süreli çözüm odaklı terapi, kısa süreli çözümlerin faydaları ve motivasyonel teknikler öğretilmektedir.

 

PSİKOAKTİF TERAPİ & EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

INVIVO ACADEMY

işbirliği ile

Psikoloji, Aile Danışmanlığı, Psikoterapi ve Koçluk alanlarında pekçok eğitimler düzenleyerek binlerce kişiye sertifikalı eğitim vermiş olan PSİKOAKTİF EĞİTİM eğitimler düzenlemektedir.

EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR?

Psikoloji mezunları ve öğrencileri, PDR mezunları ve öğrencileri, Sosyal hizmet uzmanları ve öğrencileri, Sosyoloji mezunları ve öğrencileri, Çocuk Gelişimi mezunları ve öğrencileri, Özel Eğitim mezunu ve öğrencileri, Sınıf Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği mezunu ve öğrencileri, Doktorlar, Pedagoglar, Hemşireler katılabilir. Koçluk ve İK alanında çalışanlar katılabilir.

Kayıtlar devam etmektedir.

Çözüm Odaklı Terapi Eğitimi İçeriği

Tarihçe ve Kuramsal Yaklaşım

Temel Prensipler ve Varsayımlar

Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi Teknikleri

Seansların Yapılandırılması

Uygulama

Vaka Analizi

Çözüm Odaklı Terapi Eğitimi Neler Sağlar?

Çözüm Odaklı Terapi Eğitiminin Kazanımları Nelerdir?

Bu eğitim ile;
Kısa süreli çözümün tanımı
Kısa süreli çözümlerin sağladığı yararlar
Hayat düzeni içerisinde kısa süreli çözümler
Motivasyonel tekniklerin tanımı
Motivasyonel tekniklerin çeşitleri
Çözüm odaklı terapinin tanımı
Çözüm odaklı terapinin tarihçesi
Psikolojide çözüm odaklı terapinin yeri ve önemi
Çözüm odaklı terapilerin uygulanabileceği kişiler öğrenilir.

Çözüm Odaklı Terapi Nedir?

Çözüm odaklı terapi kısa sürede etkili olabilen bir danışma yaklaşımıdır. Araştırma sonuçları, çözüm odaklı terapi ile 5 seans sonunda danışanlarda % 83'e varan iyileşme oranlarını göstermiştir. Çözüm odaklı terapi kısa sürelidir. Çünkü geleceğe odaklanır, bireyin geçmişiyle ilgilenmez. Çözüm odaklı terapi bireyin güçlü yönlerini ortaya çıkararak bireye bu yönlerini nasıl kullandığını ya da kullanacağını fark ettirmeye çalışır. Çözüm odaklı terapi bireyde kesinlikle uzun süren bir değişim meydana getirir. Bu terapi yaklaşımı bireyin problemini çözmekten ziyade, bireyin kendi problemleri için çözümler üretebilmesini amaçlar.

Çözüm odaklı terapiyi Amerika’da ilk geliştirenler; Steve de Shazer ve Insoo Kim Berg’dir. Bu terapistler problemlerin nasıl çözüleceğini anlamaya çalışan terapistlerdir. Onların fark ettiği şey, hiç kimsenin problemsiz bir hayatı olamayacağı ve bu problemlerin ancak planlanarak çözümlenebileceğidir.

Çözüm odaklı terapi modelini geliştiren terapistler, birçok psikolojik problem için potansiyel çözümler olduğunu fark etmişler ve bunu bireye de fark ettirmeyi amaçlamışlardır. Yine bu doğrultuda Shazer ve Berg bireyin geçmişinde karşılaştığı benzer durumlarda ne yaptığını araştırarak geçmişte bireyin kullandığı ancak şu an fark etmediği ya da fark edemediği çözüm yöntemlerini danışanlarına fark ettirmeye çalışmışlardır.

Çözüm odaklı terapi danışanın farklı çözüm yollarını keşfetmesini sağlamaya yöneliktir. Danışanın problemi hakkında soru sormak yerine Çözüm odaklı terapi şunu sorar; sizin bu terapiden en iyi beklentiniz ne? Bu soruyla Çözüm odaklı terapi danışanın neyi başarmak istediğinden çok, neleri geride bırakmak istediğine yönelir. Çözüm odaklı terapinin bu yönelişi; danışanın geçmişinde, neleri nasıl başardığını ortaya çıkarmaya çalışarak; danışana geçmişte problemlerini nasıl çözdüğünü fark ettirmek ve bu problemleri çözebilecek potansiyelin kendisinde var olduğunu hissettirmeyi hedefler.

Danışmanın görevi danışanın kendi probleminin çözümünü üretmesine yardımcı olmaktır.

Çözüm odaklı terapide danışman danışanla yürüttüğü seanslarda danışanın söylediklerinden hareketle bazı varsayımlar oluşturur. Bu varsayımlara, terapi boyunca odaklanarak danışanın neleri nasıl yaptığını fark eder ve kendi fark ettiği danışanın potansiyelini ona da fark ettirmeye çalışır.

Çözüm odaklı terapistlerin yaptıkları araştırmalar göstermektedir ki; danışanlar danışmaya gelmeden önce de hayatlarında bir takım değişiklikler olmaktadır. Ancak danışan bunların farkında değildir. Danışmanın görevi danışanla birlikte bu değişimlere odaklanmak ve danışana bu değişimlerin terapiye gelmeden önce de meydana geldiğini fark ettirmektir.

Çözüm odaklı terapiden geçen danışanlarla yapılan çalışmalar göstermiştir ki; danışanın hayatında bir kere dahi meydana gelen bir değişikliğin etkisi bir kar topu gibi etkisini artırarak sürmektedir. Danışanın yapabildikleri ve yapabilecekleri hakkında konuşmak onun gelecekte probleminin çözümü için yapabileceği daha zor sorumluluklara olumlu yönde hizmet edecektir. Önemli olan nokta danışanın, problemin çözümü için hayatındaki değişikliğe nereden başlayacağını seçmesidir.

Çözüm odaklı terapi bireyin geçmişinde başardığı işlere odaklanır. Bireyin geçmişindeki travmaları araştırmaz. Bu terapi yaklaşımı bireyin şimdiye kadar olan yaşamını nasıl sürdürdüğünü ve karşılaştığı problem durumların nasıl üstesinden geldiğine odaklanarak bireyin geçmişteki kendi potansiyelini fark etmesine odaklanır. Bireyin geçmişini bireye yeniden yaşatmayı hedeflemez.

Çözüm odaklı terapistler danışanlarına kendi problemleri için yararlı olabilecek metodları fark ettirir ve onların karşılaştığı problemler karşısında kendi fark ettikleri çözüm yöntemlerini kullanmaları konusunda danışanlarını uzmanlaştırmaya çalışırlar.

Danışmanlar, danışanlarının problemleri için etkili olabilecek çözüm yollarını; danışanların hayatlarında geçirdikleri olumlu yaşantılardan çıkarabilecektir. Danışmaya gelen bireyden geçmişte geçirdiği olumlu yaşantıları anlatması istenir. Böylece danışanın getirdiği problemin çözümü yine danışanın anlattığı olumlu yaşantılardan çıkarılır ve danışana hissettirilir.

Edward Lorenz’in ortaya çıkardığı “kelebek etkisi” (The Butterfly Effect) terimine göre Çin’deki bir kelebeğin kanat çırpması Amerika’daki hava şartlarını etkilemektedir. Daha kompleks bir sistem olan insanda ise küçük değişimler farklı sonuçlar üretebilmektedir. İnsanların çok faklı sosyal ilişkileri vardır. Bu sosyal ilişkilerdeki küçük değişimler insanlarda farklı sonuçlara neden olabilmektedir. Bu düşünceden hareketle Çözüm odaklı terapistler bireyin sosyal yaşantısına da yönelirler.

EĞİTİM TARİHİ

Uzaktan (Online) Eğitim Tarihleri: İstediğiniz tarihte kaydolup, eğitimi online olarak alabilirsiniz.

Eğitim teorik bilgileri ve uygulama becerilerini içermektedir.

VERİLECEK BELGE

ÇİFT SERTİFİKA İMKANI !

1. E-Devlet onaylı İstanbul Esenyurt Üniversitesi tarafından düzenlenmiş Sertifika verilmektedir. Sertifikalar E-Devlet'ten görülebilmektedir.

2. İngiltere'de bulunan Eğitim Merkezi INVIVO ACADEMY ve PSİKOAKTİF EĞİTİM ENSTİTÜSÜ onaylı Uluslararası geçerli Uygulayıcı Sertifikası verilmektedir.

EĞİTİM ÖZELLİKLERİ

Eğitim Ortamı:

İzmir Alsancak'da merkezimizde örgün olarak yüz yüze eğitim verilmektedir.

Canlı Eğitim ve Uzaktan Eğitim ile Türkiye'nin ve Dünya'nın her yerinden eğitime online olarak katılma imkanı vardır.

Ders videolarına yaşam boyu sınırsız erişim sağlanır.

Eğitim Koordinatörü:Psikolog Hatice Topçu Ersoy

Yrd.Doç.Dr. Psikolog Hatice TOPÇU ERSOY

EĞİTİM ÜCRETİ VE ÖDEME BİLGİLERİ

Eğitim Ücreti: 2990 TL

ÖDEME SEÇENEKLERİ

1. KREDİ KARTI İLE ONLINE TAKSİTLİ ÖDEME SEÇENEĞİ

Güvenli ödeme sayfamızdan online kredi kartı ile peşin veya 9 taksitle ödeme yapılabilmektedir.

Bütün kartlara taksit seçeneği mevcuttur.

Ödeme yapıldıktan sonra psikoaktif@gmail.com adresine katılımcının ad-soyadını ve eğitim adını belirten bir e-mail gönderilmesi gerekmektedir.

Ödeme onaylandıktan sonra eğitime kaydınız yapılarak, uzaktan eğitime giriş şifreniz e-posta adresinize gönderilecektir.

2. HAVALE YÖNTEMİYLE ÖDEME SEÇENEĞİ

Havale ile ödeme yapmak için ücret aşağıdaki hesaba peşin olarak yatırılacaktır:

GARANTİ BANKASI
EGE ÜNİV.TIP FAKÜLTE Şubesi ( Şube Kodu : 1373 )
Psikoaktif Özel Sağlık Hizmetleri Bilişim ve Yayıncılık San. ve Tic. Ltd. Şti
IBAN NO: TR 82 000 6200 1373 0000 6299 805

ÖNEMLİ NOT: Ücret yatırılırken ad-soyad ve eğitim adı belirtilmelidir.

Ödeme yapıldıktan sonra mutlaka psikoaktif@gmail.com adresine katılımcının ad-soyadını ve ödeme yapıldığını belirten bir e-mail gönderilmesi gerekmektedir.