Etiket: <span>WİSC-R ZEKA TESTİ İZMİR</span>

Wisc 4 Zeka Testi - IQ Testi

WİSC-4 ZEKA TESTİ İZMİR

WİSC-4 ZEKA TESTİ

İzmir Alsancak’da merkezimizde WİSC-4 zeka testi uzman psikologlarımız tarafından uygulanmaktadır.

Bilgi ve randevu için,

Tel: 0 (232) 421 12 48

GSM: 0 542 739 36 33

WiSC-4 TESTİ Nedir?

WISC-IV Zeka Testi, WİSC-4 Testi (Wechsler Intelligence Scale for Children, Fourth Edition), çocukların zekâlarını değerlendirmek için kullanılan bir testtir. Bu test, çocukların bilişsel yeteneklerini değerlendirmek ve zeka profillerini belirlemek  için uygulanır. Ayını zamanda öğrenme güçlükleri veya gelişim sorunları yaşayan çocukların durumlarını ayrıntılı olarak tanımlamak için de kullanılan bir zeka testidir.

Wisc 4 zeta testi iq testi
Wisc 4 Zeka Testi  – IQ Testi

Wisc-4 zeka testi, 6 ila 16 yaşları arasındaki çocuklar için tasarlanmıştır ve birçok farklı bilişsel alanı ölçerek genel bir zeka puanı verir. Bu alanlar arasında sözel yetenekler, işitsel bellek, görsel-mekansal yetenekler, işlem hızı ve çalışma belleği gibi faktörler bulunur.

Test, çocuğun zeka seviyesini belirlemek için standartlaştırılmış puanlar kullanır. Bu puanlar, çocuğun bilişsel yeteneklerini yaşıtlarıyla karşılaştırmak için kullanılır. Test, bireysel olarak uygulanır ve genellikle klinik ortamlarda, okullarda veya özel değerlendirme merkezlerinde yapılır.

WISC-IV, çocuğun bilişsel güçlü ve zayıf yönlerini belirlemek, öğretim programlarını planlamak veya özel eğitim gereksinimlerini tanımlamak gibi amaçlarla kullanılır. Ancak, test sonuçları yalnızca çocuğun zeka seviyesini değil, diğer faktörleri dikkate alarak bir değerlendirme yapmayı gerektirir. Test sonuçları, tek başına bir çocuğun yeteneklerinin tam bir resmini vermez ve başka faktörlerle birlikte değerlendirilmelidir.

WİSC-R ZEKA TESTİ

İzmir Alsancak’da merkezimizde WİSC-R ve WİSC-4 zeka testleri uzman psikologlarımız tarafından uygulanmaktadır.

Bilgi ve randevu için,

Tel: 0 (232) 421 12 48

GSM: 0 542 739 36 33

WiSC-R TESTİ HAKKINDA AYRINTILI BİLGİ

Testin Tanıtımı: WISC-R bireylerin zihinsel performanslarını belirlemek amacıyla uygulanan bireysel zeka testidir. Test, sözel ve performans olmak üzere iki bölümden, her bölüm de bir yedek, 5 ana test olmak üzere altı alt testten oluşmaktadır. Herhangi bir alt testin bozulması durumunda bozulan alt testin bulunduğu bölüme ait yedek test uygulanır. Test sonucunda bireye ait sözel, performans ve genel olmak üzere üç zeka bölümü elde edilir. Bazı alt testleri süreye dayalıdır.

Testin Türü: Zeka testidir.

Uygulanacak Yaş Grubu: 6–16 yaş grubuna yönelik bir testtir.

Uygulanacak Kişi Sayısı: Bireysel bir test olup bir oturumda bir kişiye uygulanır.

Uygulama Şekli: Her alt testin sorularını yönergeye uygun bir şekilde çocuğa yöneltilir ve çocuktan bu soruları yanıtlaması istenir.

Uygulayıcıların Niteliği ve Eğitimi: Ölçme aracını uygulayanlar psikolojik danışma ve rehberlik, eğitimde psikolojik hizmetler ve psikoloji lisans mezunu olmanın yanında bu ölçme aracıyla ilgili resmi ve özel kuruluşlar ile meslek örgütleri tarafından verilen eğitim yaşantısına katılarak sertifikaya sahip olmaları gerekmektedir.

WISC – R zeka testi 1939 da yetişkinler için hazırlanmıştır. Kısaca W-B (Wechsler-Bellevue) olarak adlandırılan bu ölçek 1955 yılında yenilenmiş ve adı WAIS(Wechsler Yetişkinler Zeka Ölçeği) olarak değiştirilmiştir. 1949 yılında David Wecsler ( 1896-1981 ) tarafından geliştirilmiş, 6-16, 11yaşlarındaki çocuklar için WISC’i ( Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği) hazırlanmıştır. Bu ölçek 1974 yılında gözden geçirilmiş ve standardizasyonu yapılmış böylece WISC- R (Revised) ortaya çıkmıştır. Wechsler daha sonra 4-6 ve 2 yaşlarındaki okul öncesi çocuklar için WPPSI’i ( Wechsler Okul Öncesi Çocuklar İçin Zeka Ölçeği ) hazırlamıştır. Wechsler ölçeklerinin hedeflediği yaş grupları birbirlerinden farklı olmakla birlikte her üç ölçekte de Sözel ve Yapım ( Performans) bölümleri bulunmaktadır. Her iki bölümde birbirlerinden farklı alt bölüm ya da ölçeklerden oluşmaktadır. Wechsler’in getirdiği yeni sistemin en önemli yararı, çocuğun yerini kendi yaşıtları içerisinde görebilmek ve zaman içerisinde bazı karşılaştırmalara gidebi1mektir. 6-16 yaş arası bireylere uygulanan ve WISC-R zeka testi, bireysel olarak yaklaşık 60-70 dakikada uygulanır.

  1. A) SÖZEL

1- Genel Bilgi; Çocuğun doğal çevre, okul çevresi ve kültürel ortamından ne kadar bilgi aldığıyla ilgili ve bilgi düzeyini gösteren bir alt testtir.

2- Benzerlikler; Çocuğun iki şey arasında benzerlik kurarken soyutlama ve genelleme yapıp yapamadığını, ayrıca bunu doğru ifade edip edemediğini gösteren bir alt testtir.

3- Aritmetik; Dikkati bir probleme yönlendirebilme ve öğrenme yeteneğini gösteren, zaman sınırlaması olan bir alt testtir.

4- Sözcük Dağarcığı; Çocuğun bildiği sözcük sayısını ve ifade becerisini gösteren bir alt testtir.

5- Yargılama; Muhakeme, akıl yürütme, duygusal ve mantıksal olgunluk düzeyini gösteren bir alt testtir.

6- Sayı Dizisi; Çocuğun işitsel uyaranları anımsama gücünü gösteren bir alt testtir.

 

  1. B) PERFORMANS

1-Resim Tamamlama; Dikkati görsel uyaranlara yoğunlaştırabilmeyle ilgili bir alt testtir. Çocuktan resimde eksik olan detayları ayırt etmesi istenir.

2-Resim Düzenleme;Olaylar dizisini algılama, neden- sonuç ilişkisi kurabilme, muhakeme gücüyle ilgili bir alt testtir.

3-Küplerle Desen; Görsel – hareketsel – mekansal koordinasyonla, parçalar arası ilişkide bütüne giderken ön tahmin yeteneğiyle ilgili bir alt testtir.

4-Parça Birleştirme; Görsel- hareketsel koordinasyonla, parça –bütün ilişkisini kavramayla ilgilidir.

5-Şifre; Çalışma hızı, görsel hareketsel koordinasyon, sıraya koyma, psikomotor hız, görsel uyaranları anımsama ve konsantrasyon yeteneği ile ilgili bir alt testtir.

6-Labirentler; El-göz koordinasyonu, figür- zemin algısıyla ilgili bir alt testtir. Sayılar ve labirentler alt testleri yardımcı ek testlerdir.

Kurumumuzda WISC – R zeka testi uygulaması uygulayıcı sertifikası bulunan psikologlar tarafından uygulanmaktadır.

WISC- R zeka testi ile çocuğun zihinsel düzeyi bilimsel olarak ölçülmektedir.

WISC- R zeka testi sonuçlarıyla çocuğun zihinsel gelişimi hakkında fikir sahibi olarak daha etkili bir eğitim planı yapılabilir ve olası sorunlar konusunda erken önlem almak mümkün olabilir.