Etiket: <span>nörolinguistik programlama</span>

nörolinguistik programlama, NLP Sertifikası

NLP – Nöro Linguistik Programlama – İzmir

Dünyada son derece yaygın kullanım alanı bulmuş olan nörolinguistik programlama - NLP İzmir başta olmak üzere ülkemizin pekçok ilinden başvuru aldığımız alanlardan birisidir.

NLP Beyin Dili Programlama (Neuro-Linguistic Programming), kişilerin amaçlarına ulaşmaları için "nörolojik programlarını" keşfetmelerini ve en iyi şekilde kullanmalarını sağlamayı hedefleyen, bir psikolojik terapi anlayışıdır.

 

nörolinguistik programlama, NLP Sertifikası

NLP, modellemeye yer veren, bir seri teknik müdahalenin yer aldığı bir yaklaşımdır.

NLP uygulamalarında yöntem modellemeye dayanır. NLP özel bir alanda başarılı sonuçlar alan kişilerin tecrübelerini biçimleme ve çözmeyi, NLP'nin anlaşılır olmasını ve ulaşmak isteyeni de eğitmeyi sağlar.

Modellemeden çıkan müdahale teknikleri, kullanımı kolay, hızlı ve doğrulanabilir sonuçlar taşırlar. Bu müdahale teknikleri, etkin bir iletişim kazanılmasına neden olurken, zihinsel fonksiyonları geliştirir, potansiyeli yükseltir, yeni modeller yaratmak ve geliştirmek için kişinin ihtiyacı olan değişimi kolaylaştırır.

NLP hangi alanlarda kullanılıır:

Eğitim alanında:
Sınav kaygısını giderme,
Sınav sırasında bilgileri hatırlama (üniversite, lise sınavları vb.),
Ders çalışma alışkanlıklarının değiştirilmesi,
NLP ile kalıcı ve hızlı öğrenme,
Dinleyicileri bilinçdışı düzeyde etkilemenin sırları,
Bilinçaltı öğrenmeyi ve öğretmeyi kolaylaştırmak,
Anlamayı hızlandırmanın etkili yöntemleri,
Öğrenmenin önündeki engelleri kaldırmak,
Öğrenen kişileri modelleme,
Hızlandırılmış öğrenme,
Hafıza teknikleri.

Kişisel gelişim alanında:
Motivasyon, karar verme,
Açık ve etkili iletişim becerisi kazanma,
İstenmeyen davranışların değişimi,
İstekleri davranışa dönüştürme becerileri kazanma,
Bağımlılıklar ( Sigara, alkol, kumar,vb..),
Self-motivasyon,
Yeme alışkanlıklarının değiştirilmesi,
Kilo almadan sigara alışkanlığından kurtulma,
Moral gerektiren tüm durumlar,
İç çatışmaların yok edilmesi,
Hayır diyebilmeyi öğrenme.

Psikolojik Sorunlarda:
Depresyon,
Panik atak,
Sosyal fobi,
Cinsel sorunlar,
Tüm psikolojik sorunlar.

İş yaşamında:
NLP ile Liderlik,
NLP ile Satış ve Pazarlama stratejileri,
NLP ile iletişim teknikleri,
Takım iletişimi ve takım ruhunun yükselmesi,
Çalışanlarla iletişim,
Stratejiler,çözümü ve çoğaltılması,
Bir bütün olarak öğrenen organizasyonların geliştirilmesi,
Duruma göre stratejileri kullanmak,
Motivasyon stratejileri,
Karar stratejileri,
Yaratıcılık stratejileri,
Doğru kararların modellenmesi,
Başarılı yöneticilerin modellenmesi,
Yönetim, satış, pazarlama konusunda ikna kalıpları,
Bilinçaltı satış, ikna ve prezantasyon teknikleri,

Koçluk.
NLP üç temel kavrama dayanır:
  1. Neuro: Bütün davranışlar nörolojik bir sürecin sonucudur.
  2. Linguistik: Sinirsel süreçler dil ve iletişim sistemleri yoluyla modeller ve stratejiler halinde temsil edilir, düzenlenir ve sıralanır.
  3. Programlama: Bir sistemin unsurları belirli sonuçlara ulaşmak için düzenlenir veya programlanır.

NLP 1973 yıllarında henüz bir öğrenci olan Dr. Richard Bandler ile linguistik (Dilbilim) profesörü olan John Grinder'in Milton Erickson, Virginia Satir, Fritz Perls, Gregory Bateson gibi zamanın en büyük terapist ve dilbilimcilerinin zihin süreçlerinin modellenmesi yoluyla ortaya çıkmıştır. "Neuro-Linguistic Programming" ibaresi zihin ile insan vücudundaki sinir ağı (neurology) dil modelleri (linguistik) ve insan algısının organizasyonu ve düşüncenin sistematik modeller (programlama) ile insan davranışları ve öznel gerçekliğin yaratımı ilişkisini keşfetmeye yönelik model ve ilkeler bütününü göstermektedir.

Beyin Dili Programlama yöntemi (İngilizce NLP, Neuro Linguistic Programming ), yaşamımızda üzerinde düşünmeden, otomatik olarak gerçekleştirmiş olduğumuz algılama, düşünme ve davranış süreçlerini, bilinçli hale getirme ve geliştirmede etkin olarak kullanılan bir yöntemdir.

NLP'nin altyapısını, insanların çevrelerini nasıl algılayıp ne şekilde tepki gösterdikleri, nasıl iletişim kurdukları ve davranış kalıpları üzerinde yapılan araştırmalar oluşturur.

NLP'de bu tür araştırmalar özellikle kendi alanlarında çok başarılı olan insanların stratejileri üzerinde yoğunlaştırılmıştır. Buna NLP de "Modelleme" (Modelling) denir ve günümüzde hızlı öğrenmenin önemli bir parçasıdır.

NLP araştırmaları sonucunda geliştirilen bilgi, teknik ve yöntemler, insanlar arasındaki iletişimi pekiştirmede kullanıldığı gibi, hedef ve çözüm bulma süreçlerinde de yıllardır başarılı bir şekilde kullanılmaktadır.

Neuro ile,
insanların görme, işitme, hissetme, koklama ve tatma duyuları ve bu duyuların yönetildiği beyin ve sinir sistemi vurgulanır.
Linguistic ile,
yaşam deneyimlerinin dil vasıtası ile kodlanması, dilin deneyim edinme ve değişim süreçlerindeki etkisi vurgulanır.
Programming ile,
istem ya da istemdışı gerçekleşen, öğrenilmiş davranış kalıpları ve tutumlar vurgulanır.