Etiket: <span>MEB Oyun Terapisi</span>

Oyun Terapisi Sertifikası, Oyun Terapisi Eğitimi

Oyun Terapisi Eğitimi

OYUN TERAPİSİ EĞİTİMİ

Örgün ve Uzaktan Oyun Terapisi Eğitimi

Oyun terapisi eğitimi, terapistlerin çocuklarla çalışırken oyunu kullanarak terapi yapmalarını sağlayan bir eğitimdir. Bu eğitim genellikle psikoloji, eğitim, sosyal hizmet veya ilgili alanlardan mezun kişilere yöneliktir. Oyun terapisi eğitimi, katılımcılara oyunun terapi sürecinde nasıl kullanılacağını, farklı oyun terapi tekniklerini, oyun materyallerinin seçimini ve kullanımını, terapi oturumlarının planlanmasını ve yürütülmesini öğretir.

Oyun terapisi eğitimi İzmir’de merkezimizde yüz yüze eğitim şeklinde düzenlenmektedir. Aynı zamanda online oyun terapisi eğitimi programlarımız Türkiye’nin ve Dünya’nın her yerinden katılım seçeceği ile devam etmektedir.

E-Devlet'te görünen Sertifika

Ders videolarına yaşam boyu sınırsız erişim !

Oyun terapisi eğitiminin amacı, oyun terapisi ile ilgili terapötik araç ve yöntemleri kullanabilmek üzere bilgi ve becerileri kazanmaktır.

Oyun Terapisi Eğitimi çocuklarla çalışan uzmanların yoğun ilgi gösterdikleri bir eğitimdir. Oyun terapisi eğitimi diğer psikoloji eğitimleri gibi alandan gelen pratik uygulama becerilerine geniş biçimde yer verdiğimiz eğitimlerimizdendir.

Oyun Terapisi Eğitimi, oyun terapisinin kuramsal çerçevesini ve uygulama tekniklerini içermektedir. Oyun Terapisi Eğitiminde oyun terapisinin teorik ve pratik bilgileri yer almaktadır. Oyun terapisi eğitimi katılımcılara oyun terapisti olma yetkisi kazandırmaktadır. Oyun terapisi eğitiminde oyun ve oyuncaklar aracılığıyla çocukların duygularını, ihtiyaçlarını ve sorunlarını ifade etmelerini ve sorunların çözümlenmesini sağlayan bir terapi metodu olan oyun terapisi detaylı olarak anlatılmaktadır.

Oyun terapisi eğitimi, katılımcıların oyun terapisti olarak çalışmalarına olanak sağlar. Oyun ve oyuncaklar aracılığıyla çocukların duygularını, ihtiyaçlarını ve sorunlarını ifade etmelerini ve sorunların yine oyun içinde çözülmesini sağlayan oyun terapisi teknikleri oyun terapisi eğitimimizi tamamlayan uzmanlar tarafından başarıyla uygulanmaktadır. Oyun terapisi çocuklarda görülen birçok davranış sorununda, iletişim problemlerinde ve çocuk-aile ilişkilerinde karşılaşılan güçlüklerde çok etkin bir biçimde kullanılmaktadır. Oyun terapisi uygulamak için oyun terapisi sertifikası sahibi olunması gerekmektedir.

Online Oyun Terapisi Eğitimi

Oyun Terapisi Eğitimini alan kursiyerlerimize Uluslararası Oyun Terapisi Sertifikası verilmektedir. Oyun Terapisi Eğitimini tamamlayan kursiyerler oyun terapisti olma yetkisi kazanmaktadır. Oyun Terapisi Sertifikası Eğitimi katılım koşulları, ücreti ve eğitim detayları aşağıdadır.

Uluslararası Oyun Terapisi Uygulayıcı Sertifikası verilmektedir.

PSİKOAKTİF TERAPİ & EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

INVIVO ACADEMY

işbirliği ile

Psikoloji, Aile Danışmanlığı, Psikoterapi ve Koçluk alanlarında pekçok eğitimler düzenleyerek binlerce kişiye sertifikalı eğitim vermiş olan PSİKOAKTİF EĞİTİM eğitimler düzenlemektedir.

Oyun Terapisi Eğitimi Neler Sağlar?

Oyun terapisi eğitimi, katılımcıların çocukları anlamalarını ve oyun içinde çocuğun davranış değişimine yardımcı olma yollarını öğrenmelerini sağlar.

Oyun terapisi eğitimi almış bir uzman, çocuğun oyun esnasında seçtiği oyuncakla iletmek istediği mesajı analiz edebilme becerisi kazanır.

Oyun terapisi sertifikası sahibi bir uzman, çocuğun gözden kaçan ve önemsenmeyen davranışlarının anlamını oyun terapisi sürecinde daha iyi yorumlayabilir.

Çocuklar oyun oynarken seçtikleri oyunlarla, rollerle, oyuncaklarla ve davranışlarıyla yetişkinlere mesajlar verirler. Oyun çocuk için boş vakit geçirme yolu değil, yaşamın kendisidir. Çocuklar oyun yoluyla hayatı prova ederler, geleceğe hazırlanırlar. Bir çocuğun terapi için istekli olması pek mümkün değilken, oyun oynamaya her çocuk gönüllüdür ve çok isteklidir. Oyun terapisi gücünü işte buradan alır. Oyun terapisi çocuğun en sevdiği aktivite ile yani oyun içinde gelişimini sağladığı için muhteşem bir terapi yöntemidir.

Oyun Terapisi Nedir?

Oyun terapisi, çocukların duygusal ve sosyal sorunlarının çözümü için etkin biçimde kullanılan bir terapi modelidir. Çocuklar oyun içinde kendilerini, duygularını ve yaşadıkları güçlükleri ifade edebilirler. Çocukların kendi duygularını tanımlayamamaları, sorunlarını ebeveynlerine veya diğer yetişkinlere ifade edememeleri nedeniyle çocuklarda oyun terapisinin kullanımı çok yararlıdır. Oyun terapisi seansı sıradan bir oyun zamanı gibi görünse de, oyun terapisi bundan çok daha fazla şey ifade eder.

Oyun terapisi çocukların duygusal ve sosyal sorunlarını çözmek üzere oyunu kullanan bir terapi yöntemidir. Oyun, çocuklar için rahatlama, fazla enerjinin atılması, uygulama yapma, isteklerin yerine getirilmesi, zevk alma ve bir öğrenme şeklidir. Ancak çocuklar için aynı zamanda oldukça ciddi bir iştir. Birçok işlevi içinde barındıran oyun; öncelikle çocuğun gelişimine büyük katkı sağlar. Çocuk oyun yolu ile sosyal ilişkiler kurar, oyun çocuğun sosyalleşmesine olanak sağlar. Oyun zihni kullanma, neden sonuç ilişkisi kurma, dikkat verme, plan yapma ve yaratıcılığı arttırma gibi becerileri kazandırarak çocuğun bilişsel gelişimine de hizmet eder.

İyi eğitim almış bir oyun terapisti, çocuğun sorunlarını gözlemlemek ve çocuk hakkında bilgi edinmek için oyun zamanını etkin biçimde kullanabilir. Terapist daha sonra çocuğun duygularını keşfetmesine ve çözülmemiş travma ile başa çıkmasına yardımcı olabilir. Çocuklar oyun yoluyla yeni başa çıkma mekanizmalarını ve uygunsuz davranışları nasıl sağlıklı davranışlara dönüştürebileceklerini öğrenebilirler. Oyun terapisi sürecinde karşılaşılabilecek birçok durum için örnekler sunan en iyi oyun terapisi eğitimi programını sunmak için uygulama ağırlıklı bir müfredat oluşturduk.

Oyun terapisi, psikologlar ve psikiyatristler gibi çeşitli ruh sağlığı uzmanları tarafından uygulanmaktadır. Ayrıca davranış ve uğraşı terapistleri, öğretmenler ve sosyal hizmet uzmanları tarafından da oyun terapisi uygulanmaktadır.

Oyun Terapisinin Faydaları

Yapılan araştırmalara göre, oyun terapisine yönlendirilen çocukların yüzde 70'ten fazlası olumlu bir değişim yaşıyor.

Bazı çocuklar oyun terapisine biraz tereddütle başlayabilirken, ilerleyen süreçte genellikle terapiste olan güven artar. Çocuk daha rahat hissettikçe ve oyun terapisti ile aralarındaki bağ güçlendikçe, oyunlarında çocuk daha yaratıcı ve daha dışadönük hale gelebilir.

Oyun terapisinin faydalarından bazıları şunlardır:

 • çocuğun daha fazla sorumluluk alması
 • başa çıkma stratejileri ve yaratıcı problem çözme becerileri geliştirmesi
 • öz saygı
 • başkalarına empati ve saygı
 • kaygının hafifletilmesi
 • duyguları tam olarak deneyimlemeyi ve ifade etmeyi öğrenme
 • daha güçlü sosyal beceriler
 • daha güçlü aile ilişkileri

Oyun terapisi ayrıca dil kullanımını teşvik eder, çocuklarda ince ve kaba motor becerilerini geliştirebilir. Oyun terapisi tek başına veya diğer terapilerle birlikte kullanılabilir.

Oyunun çocuklar için iyileştirici özelliklerinin yanısıra oyun içinde kazanma - kaybetmenin bulunması çocukta mutluluk, üzüntü, sevinç ve hayal kırıklığı duygularını uyandırır ve diğer arkadaşlarının duygulanımlarına şahitlik etmelerini sağlayarak duygusal gelişimini hızlandırır. Oyun içindeki hareketler, kas gelişimine; ince ve kaba motor becerilerini geliştirmelerine, fiziksel gelişimine katkı sağlamaktadır. Oyunun çocuklar için aynı zamanda terapötik bir işlevi de vardır. Çocuklar oyun yolu ile iç dünyalarındaki korku, kaygı ve çatışmaları dışa atarak rahatlama yaşarlar. Oyun içinde korkuları ile yüzleşip onlarla baş etme becerisi kazanırlar. İyi bir oyun terapisi eğitimi oyunun ve oyun terapisinin tüm bu yönleri hakkında bilgi ve beceri kazandırır.

Oyun terapisi genellikle 3 ile 12 yaş arasındaki çocuklarda kullanılır. Oyun terapisi aşağıdakiler gibi çeşitli durumlarda yararlı olabilir:

 • kronik hastalıklar
 • gelişimsel gecikme veya öğrenme güçlüğü
 • okuldaki sorunlu davranışlar
 • agresif veya kızgın davranışlar
 • boşanma, ayrılma veya yakın bir aile üyesinin ölümü gibi aile sorunları
 • doğal afetler veya travmatik olaylar
 • aile içi şiddet, taciz veya ihmal
 • anksiyete, depresyon, yas
 • yeme ve tuvalet sorunları
 • dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB)
 • otizm spektrum bozukluğu (ASD)

Oyun Terapisi Süreci Nasıl İşler?

Çocuklar ve yetişkinler arasında iletişim kopuklukları yaşanabilir. Yaşa ve gelişim aşamasına bağlı olarak, çocuklar yetişkinlerin dil becerilerine sahip değildir. Bir şeyler hissedebilirler ama çoğu durumda bunu ya bir yetişkine ifade edemezler ya da çevrelerinde duygularını ifade edebilecekleri güvendikleri bir yetişkin yoktur. Bazı durumlarda yetişkinler çocuğun sözlü ve sözlü olmayan ipuçlarını yanlış yorumlayabilir veya tamamen gözden kaçırabilir.

Çocuklar dünyayı ve hayatı anlamlandırmayı oyun yoluyla öğrenirler. Oyun terapisi ortamı çocukların iç dünyalarını ve en derin duygularını ifade etmekte özgür oldukları bir alandır. Oyun terapisti çocuklar için sembol görevi gören oyunların ve oyuncakların anlamını keşfetme konusunda uzmanlaşmıştır. Çocuk yetişkin dünyasında kendini yeterince ifade edemediği için terapist, çocuğu oyun terapisi ortamında çocuğun duygularını ve sorunlarını tespit eder.

Oyun terapisinde, çocuk giderek daha rahat hisseder ve duygularını paylaşmaya daha eğilimli hale gelir. Çocukların oyun terapisi seanslarında baskı altında olmadan kendi hızlarında ve kendi iletişim yöntemleriyle kendilerini ifade etmelerine izin verilir.

Oyun terapisi, terapiste ve çocuğun özel ihtiyaçlarına göre değişiklik gösterir. Başlangıçta oyun terapisti çocuğu oyun oynarken gözlemleyebilir. Ayrıca çocuk, ebeveynleri veya öğretmenleriyle ayrı görüşmeler yapabilir.

Kapsamlı bir değerlendirmeden sonra, oyun terapisti bazı terapötik hedefler belirler, hangi sınırların gerekli olabileceğine karar verir ve nasıl ilerleyeceğine dair bir plan oluşturur.

Oyun terapistleri, çocuğun ebeveyninden ayrı kaldığında nasıl davrandığına, yalnız nasıl oynadığına ve ebeveynleri geri döndüğünde nasıl tepki verdiğine çok dikkat ederler.

Oyun terapisi eğitimi bir çocuğun farklı oyuncak türleri ile nasıl etkileşime girdiği ve davranışlarının oyun terapisi ile nasıl değiştiğini anlama konusunda birçok bilgi ve beceri kazandırmaktadır. Çocukların, oyun ile korku ve endişelerini nasıl dışa vurdukları ve oyunu problem çözmek için nasıl kullandıklarını oyun terapisi eğitimi kursiyerlerimize öğretiyoruz.

Oyun terapistleri çocukla oynarken yaptıkları gözlemleri sonraki adımlar için bir rehber olarak kullanırlar. Her çocuk farklıdır, bu nedenle terapi bireysel ihtiyaçlarına göre uyarlanır. Terapi ilerledikçe, davranışlar ve hedefler yeniden değerlendirilebilir.

Gerekli olursa oyun terapisti ebeveynleri, kardeşleri veya diğer aile üyelerini oyun terapisine dahil edebilir. Oyun terapisti çatışma çözümünü öğretmeye, iyileşmeyi desteklemeye ve aile dinamiklerini iyileştirmeye yardımcı olabilir.

Oyun terapisi eğitimi programlarımızda detaylı olarak yer verdiğimiz oyun terapisi teknikleri, oyun terapistleri tarafından çocuğun yaşına, gelişim düzeyine ve sorununa bağlı olarak seçilir.

Başarılı bir oyun terapisti olmak için alınması gereken en iyi oyun terapisi eğitimi özellikle uygulama yöntemlerini içermelidir.

Oyun Terapisi Teknikleri

Oyun terapisinde bir seans  yaklaşık 30 dakika ile bir saat arasında sürer ve genellikle haftada bir kez yapılır. Kaç seansa ihtiyaç duyulduğu, çocuğun terapiye ne kadar iyi yanıt verdiğine bağlıdır. Oyun terapisi yönlendirici oyun terapisi ve yönlendirici olmayan oyun terapisi şeklinde ayrılır. Yönlendirici (direktif) yaklaşımda, terapist seansta kullanılacak oyuncakları veya oyunları belirleyerek liderliği üstlenir, oyunu belirli bir hedefle yönlendirir.

Direktif olmayan yaklaşım daha az yapılandırılmıştır. Çocuk uygun gördüğü oyuncakları ve oyunları seçebilir, oyun terapisti yalnızca birkaç talimat verir, çocuk kendi yöntemleriyle oynamakta özgürdür. Oyun terapisti çocuğu yakından gözlemler ve uygun şekilde oyuna katılır.

Seanslar, çocuğun kendini güvende hissettiği ve kısıtlılıkların az olduğu bir ortamda gerçekleştirilmelidir. Oyun terapisti aşağıdakileri teknikleri kullanabilir:

 • yaratıcı görselleştirme
 • hikaye anlatımı
 • rol yapma oyunu
 • oyuncak telefonlar
 • kuklalar, doldurulmuş hayvanlar ve maskeler
 • oyuncak bebekler, aksiyon figürleri
 • sanat ve el işi
 • su ve kum oyunu
 • bloklar ve inşaat oyuncakları
 • dans ve yaratıcı hareketler

Oyun Terapisi Uygulamaları

Çocuğa ve duruma bağlı olarak, terapist ya çocuğu belirli oyun yöntemlerine yönlendirebilir ya da kendisinin seçmesine izin verebilir. Terapistin çocuğu tanımak ve sorunlarıyla başa çıkmasına yardımcı olmak için oyun terapisini kullanabileceği birçok yol vardır.

Örneğin, oyun terapisti çocuğa bir oyuncak bebek evi ve bazı oyuncak bebekler sunarak evdeki bazı sorunları canlandırmasını isteyebilir. Veya çocuğu, stresli veya korkutucu bulduğu bir şeyi canlandırması için el kuklaları kullanmaya teşvik edebilir.

Oyun terapisinde çocuğun neler getirebileceğini görmek için hikaye anlatması istenebilir. Veya oyun terapisti benzer bir sorunu çözen hikayeler okuyabilir.

EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR?

Oyun Terapisi Eğitimine kimler katılabilir?

Psikoloji mezunları ve öğrencileri, PDR mezunları ve öğrencileri, Sosyal hizmet uzmanları ve öğrencileri, Sosyoloji mezunları ve öğrencileri, Çocuk Gelişimi mezunları ve öğrencileri, Özel Eğitim mezunu ve öğrencileri, Sınıf Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği mezunu ve öğrencileri, Doktorlar, Pedagoglar, Hemşireler katılabilir.

Kayıtlar devam etmektedir.

EĞİTİM İÇERİĞİ

Oyun Terapisi Eğitimi hangi konuları kapsar?

Oyun terapisi eğitimi, oyun terapisinin teorik altyapısını ve uygulama sürecinde gerekli olan oyun terapisi tekniklerini içermektedir.

TEORİK BİLGİLER

Oyun terapisi eğitimi neler kazandırır?
Oyun nedir?

Çocuk için oyunun önemi ve yeri

Çocukta oyunun gelişim aşamaları

Oyun terapisi nedir?

Oyun odası nasıl hazırlanmalıdır? Oyuncak seçimi nasıl yapılır?

Farklı oyun terapisi yaklaşımları

OYUN TERAPİSİ TEKNİKLERİ

Non Direktif Oyun Terapisi

Child Centered ( Çocuk Merkezli Oyun Terapisi )

Filial Terapi

Bilişsel Davranışçı Oyun Terapisi

OYUN TERAPİSİNDE KULLANILAN TEKNİKLER

Oyun Terapisinde İlk Görüşme, Bilgi Alma, Sorunu Tanımlama

Oyun Terapisinde İlerleyen Seansların Yapılandırılması

Oyun Terapisi Süreci, Değerlendirme ve Raporlama

EĞİTİM TARİHİ

Uzaktan (Online) Eğitim Tarihleri: İstediğiniz tarihte kaydolup, eğitimi online olarak alabilirsiniz.

Eğitim tüm teorik bilgileri ve uygulama becerilerini içermektedir.

VERİLECEK BELGE

ÇİFT SERTİFİKA İMKANI !

1. E-Devlet onaylı İstanbul Esenyurt Üniversitesi tarafından düzenlenmiş Sertifika verilmektedir. Sertifikalar E-Devlet'ten görülebilmektedir.

2. İngiltere'de bulunan Eğitim Merkezi INVIVO ACADEMY ve PSİKOAKTİF EĞİTİM ENSTİTÜSÜ onaylı Uluslararası geçerli Uygulayıcı Sertifikası verilmektedir.

EĞİTİM ÖZELLİKLERİ

Eğitim Ortamı:

Uzaktan Eğitim ile Türkiye'nin her yerinden eğitime online olarak katılma imkanı vardır. Eğitim yalnızca online olarak yapılmaktadır.

Ders videolarına yaşam boyu sınırsız erişim sağlanır.

Eğitim Koordinatörü:

Yrd.Doç.Dr. Psikolog Hatice TOPÇU ERSOY

EĞİTİM ÜCRETİ VE ÖDEME BİLGİLERİ

Eğitim Ücreti: 4000 TL yerine 2990 TL

ÖDEME SEÇENEKLERİ

1. KREDİ KARTI İLE ONLINE TAKSİTLİ ÖDEME SEÇENEĞİ

Güvenli ödeme sayfamızdan online kredi kartı ile peşin veya 9 taksitle ödeme yapılabilmektedir.

Bütün kartlara taksit seçeneği mevcuttur.

Ödeme yapıldıktan sonra psikoaktif@gmail.com adresine katılımcının ad-soyadını ve eğitim adını belirten bir e-mail gönderilmesi gerekmektedir.

Ödeme onaylandıktan sonra eğitime kaydınız yapılarak, uzaktan eğitime giriş şifreniz e-posta adresinize gönderilecektir.

2. HAVALE YÖNTEMİYLE ÖDEME SEÇENEĞİ

Havale ile ödeme yapmak için ücret aşağıdaki hesaba peşin olarak yatırılacaktır:

GARANTİ BANKASI
EGE ÜNİV.TIP FAKÜLTE Şubesi ( Şube Kodu : 1373 )
Psikoaktif Özel Sağlık Hizmetleri Bilişim ve Yayıncılık San. ve Tic. Ltd. Şti
IBAN NO: TR 82 000 6200 1373 0000 6299 805

ÖNEMLİ NOT: Ücret yatırılırken ad-soyad ve eğitim adı belirtilmelidir.

Ödeme yapıldıktan sonra mutlaka psikoaktif@gmail.com adresine katılımcının ad-soyadını ve ödeme yapıldığını belirten bir e-mail gönderilmesi gerekmektedir.

Oyun Terapisi Eğitimi Alanların Yorumları

Etkili ve doyurucu bir anlatım. İletişim, verilen bilgiler çok güzeldi. Her şey için çok teşekkürler. Meryem Aci

♦ Gerek anlatımınız gerekse bize yaklaşımınız çok içten ve profesyoneldi. Çok keyifli ve verimli geçti. Sevda Demir

♦ Çok faydalı, örneklerle dolu bir eğitim oldu. Sıkılmadan, dikkatim dağılmadan dinledim. Bir alt yapım olmadığı halde bilgiler oturdu. Her şey için çok teşekkürler. Nurcan Yürekli Türk

♦ Değerli,  katkı sağlayan bir eğitimdi. Teşekkürler. Erim Çamunoğlu

♦ Bu eğitim çocuğu farklı açıdan ele almamı sağladı. Teşekkürler. Gizem Şile

♦ Güleryüzlü, içten ve samimi bir eğitim için teşekkürler.  Sedat Aytekin

♦ Çok faydalı, akıcı, gereksiz teorik bilgiden arındırılmış bir eğitim oldu. Teşekkür ederim. Gülşen Eren

♦ Benim açımdan son derece anlaşılır ve keyifliydi. Hatice Hanım’a ve Müge Hanım’a ilgileri ve yaklaşımları için teşekkürler.  Aydan Ulay

♦ Çok dingin bir ses tonu ve akıcı bir anlatımla hiç sıkıcı olmayan yararlı bir eğitim aldık. Her şey için teşekkürler. Elif Altun

♦ Oldukça iyi ve çok verimli bir eğitimdi. Teşekkür ediyorum. Ayşe Nur Akbulut

♦ Enerji atmosfer harikaydı. Çok verimli bir eğitimdi. Hatice Hanım’ın ses tonu, cümleleri, diksiyonu çok iyiydi. Alanıma yönelik çok fazla bilgi ve birikimle buradan ayrılıyorum. Her şey için teşekkür ederim. Akife Avcı

♦ Beklentimi karşılayan bir sunum oldu. Eğitmenin alan hakimiyeti oldukça doyurucu diyebilirim. NEDİM BUĞRAL

♦ Beklentimin üstünde bir eğitim oldu. Gamze BACAK

♦ Emeğinize sağlık teşekkürler. Özlem İŞÇİMEN

Oyun Terapisi Hakkında Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları

Oyun Terapisi

Soru: Danışanlarınız ile yapmış olduğunuz görüşmelerde oyun terapisi uygulamalarından faydalanıyor musunuz? Faydalanıyorsanız hangi yöntemleri daha sık kullanıyorsunuz?

Cevap: Çocuk merkezli oyun terapisi yöntemini kullanmayı sıklıkla tercih ediyoruz.

Soru: En çok hangi yaş grubundaki çocuklarla çalışırken oyun terapisi yöntemlerinden faydalanıyorsunuz?

Cevap: 5-11 yaş aralığındaki çocuklarda, seans sürecimi oyun terapisinden de faydalanarak yapılandırırım. Bazı seanslarımda sadece oyun terapisi yöntemi ağırlıklı çalışırken bazı seanslarımda oyun terapisini, diğer kullandığım teknik veya tekniklerle birlikte destekleyici olarak kullanabiliyorum.

Soru: Genel olarak hangi tür yakınmalarla gelen danışanlarınıza bu terapi yöntemini uygun buluyorsunuz?

Cevap: Genel olarak bu yakınmaları başlıklar altında toparlarsak; Çocuklarda depresyon, takıntılar, kaygı bozuklukları, cinsel ve fiziksel istismar, travma, anne-baba boşanması, mükemmeliyetçi ebeveyn tutumları, alt ıslatma, mastürbasyon, yemek yeme sorunu, uyku sorunu vb. durumlar sonucunda duygusal ve davranışsal problemler yaşayan çocukların iç dünyasını anlamak, duygusal problemleri ile başa çıkmalarını sağlamak, yaşadığı sıkıntılara alternatifler ve çözümler üretmek için başvuran danışanlarımızda çocuk merkezli oyun terapisi tekniğini kullanırız.

Soru: Sizce Filial terapi uygulamalarının diğer oyun terapisi yöntemlerinden farkları nelerdir? Genel olarak bu konuda bizi bilgilendirebilir misiniz?

Cevap: Tüm psikoterapi modellerinde aileler çocuklarla ilgili her süreçte destekçi olmak durumundadır ancak Filial terapideki kadar etkin değillerdir. Filial Terapide ebeveynler diğer terapi yöntemlerine göre süreçte doğrudan etkilidirler. Terapinin bir parçası olurlar, terapistin gözetiminde terapi sürecinin bir bölümünü yönetirler.

Soru: Terapiye katılan aile yapılarıyla ilgili genel gözlemleriniz nelerdir? (Sosyo-ekonomik-kültürel)

Cevap: Psikoterapi ülkemiz için henüz yaygınlaşmış, kolay ulaşılabilir bir hizmet değil ancak çocukları için terapiye başvuran aile sayısı epey fazladır. Genellikle orta düzey veya yüksek ekonomik gelire sahip aileler başvuruyorken bazen düşük ekonomik gelir elde eden aileleri de terapilerde görebiliyoruz. Gelişime açık aileler daha sıklıkla uzman yardımı aramaktadır.

Soru: Ailelerin oyun terapisi süreciyle ilgili tutum ve davranışlarıyla ilgili gözlemleriniz nelerdir?

Cevap: Aileler genellikle terapiye oyun terapisi hakkında bilgi sahibi olarak başlamıyorlar, süreci sadece oyun oynanan bir saatmiş gibi algılayabiliyorlar. Oynanan oyunun, seans odası dışındaki oyunlar gibi olduğu, ancak uzman değerlendirmesi ve bazı tekniklerin kullanılmasıyla yapılandırıldığı aileye seans süreci içerisinde, Oyun Terapisi Uzmanı tarafından ayrıntılı şekilde iletilmeli. Aileler sürece ve çocuklarına dair seans içerisinde bilgilendirildiklerinde daha rahat ve güvende hissediyorlar.

Soru: Terapi süreci ile aile çocuk iletişiminde hangi tür becerilerin kazandırılabilmesini/geliştirilebilmesi öngörüyorsunuz?

Cevap: Sağlıklı iletişim kurmanın kendisi bir beceridir. Bu beceri için temel koşullardan birisi de bireylerin iletişim tarzlarındaki çatışmaya zemin hazırlayan dili bulmalarıdır. Anne ve babaya, genellikle hangi tutumda davranan bir ebeveyn, sahip oldukları çocuklarının gelişim dönemi özelliklerinin bilincinde olup olmadıkları, aile içerisinde görev ve sorumlulukların nasıl paylaşılması gerektiğine dair iletişim psiko-eğitimiyle aileye bu beceri kazandırılabilir. Aynı şekilde ailenin iletişim dilindeki hatalar tespit edilerek düzeltilebilmesi adına da adımlar atılabilir.

Soru: Filial terapi uygulama sırasında karşılaşılan güçlükler var mıdır? Var ise bunları aşmak için nasıl bir yol izliyorsunuz?

Cevap: Filial terapide, ailelerin terapi sürecine olan motivasyonunu diri tutmak adına hem terapist hem de aileler oldukça fedakarlıkta bulunmalı ve sabır gösterebilmelidir. Zaman ve sabır açısından filial terapiyi güç bulduğumu söyleyebilirim. Bunları aşmak için de aileyi düzenli ve eksiksiz şekilde psiko-eğitimle bilinçlendirmeli, sabırlı olmaları konusunda aileye destek verilmelidir.

Soru: Oyun terapisi uygulamaları sonucunda çocukta gözlemlediğiniz değişikliklerin neler olduğunu paylaşır mısınız?

Cevap: Oyun terapisinde, terapist başvuruda bulunan çocuğu koşulsuz kabul eder. Bu kabulü görev ve hisseden çocuk zamanla çatışmalarını, sıkıntılarını, oyunu ve oyuncakları kullanarak ortaya koyar. Terapistte, çocuğun oyununu gözlemleyerek ve onu anladığını hissettirerek çocuğun rahatlamasını sağlar. Oyun terapisi, çocuğun yaşadığı problemleri ve zorlukları önlemede ya da çözmede yardım sağladığı gibi, çocuğun gelişimine ve büyümesine de katkı sağlar.

Soru: Oyun terapisi uygulamaları sonucunda ebeveynlerdeki tutum ve davranış değişiklikleri hakkında gözlemlerinizi paylaşabilir misiniz?

Cevap: Genellikle ebeveynler için çocuklarında meydana gelen ufacık bir değişim veya gelişim çok büyük anlamlar ifade eder. Terapide sadece çocuk veya çocuklara oyun terapisi yapmaktan ziyade, ailelere de uzman tarafından çocuğa dair bireysel destek sunuluyor. Bir yandan da aileler uzmanlarla görüşme sağladıktan sonra çocuğa dair farkındalık kazanıp daha bilinçli ebeveynler olabiliyorlar.