Etiket: <span>Louissa Düss Psikanalitik Hikayeler Testi</span>

Louissa duss

Louisa Düss Psikanalitik Hikayeler Testi Eğitimi

LOUİSA DÜSS PSİKANALİTİK HİKAYELER TESTİ EĞİTİMİ İZMİR

PSİKOAKTİF TERAPİ & EĞİTİM MERKEZİ

Düss Öykü Testi (Louisa Duss Psyhoanalytic Stories Test), çocukların kompleks ve sorun­larını çözümlemek için hazırlanmış tekniklerin en geliştirilmişlerinden biridir. Bu teste yararlanılan öykü­ler daha çok onların anlayabilecekleri ve ilgi duya­bilecekleri biçimde yapılandırılmıştır. Düss bunu ya­parken, deneklerin komplekslerine karşılık olan ya­nıtlarını göz önünde tutuyor ve şu varsayıma dayanıyordu: «Eğer denek, öykülerden birine takılır, anlamlı içe­rik taşıyan veya sembolik değeri olan yanıtlar verirse veya yanıt vermekten kaçınırsa, bu, o öykü ve­ ya öykü kahramanının, denekte bulunan kompleksi uyandıracak bir çağrışım oluşturduğu anlamına gelecekti.» Buna göre her öykü veya öyküdeki kahraman­lar bir veya birkaç kompleksle ilgilidir. Deneyim sırasında, bazı komplekslerin karşılığı olan soruların üstünde durmak ve alınan yanıtların anlamlı oluşlarına göre daha derinleştirerek sorular sormak gerekir. Bunun içindir ki, bu öykülerin, bilinçaltı simgelerini ve psikanalitik soru sorma tekniğini iyi bilen bir uygulayıcı tarafından kullanılması daha doğru ve yerinde olur.

Luisa Düss, aile ve okuldan gelen öğelerin et­kisini azaltmak için, öykülerden üçünün konusunu hayvanlardan seçmiştir. Test uygulanırken deneğin kendisini kolayca öykü kahramanının yerine koyması gerekir. Bunun için öyküler sıralanırken, en az suçluluk duygusu uyandırabilecek komplekslerden başlanması yeğ tutulmuştur.

Öyküler özellikle çocuklar için hazırlanmış ol­makla birlikte yetişkinlere de bir düş gücü testi ola­rak uygulanabilir. Kültürlü yetişkinlerin yanıtları ge­nellikle zeki ve mantıklıdır. Kültürel düzeyi düşük, zih­nî yetenekleri fazla olmayan yetişkinlerinse verdikle­ri yanıtlar sembolik ve spontane'dir.

 

EĞİTİM İÇERİĞİ:

Louissa Düss testi hakkında genel bilgi,
Test yönergesi ve testin uygulanma şekli,
On hikayenin incelenmesi,
Hikayelere verilen normal yanıtlar,
Hikayelere verilen patolojik yanıtlar,
Vaka örnekleri,
Louissa Düss testlerinin açıklanması ve değerlendirilmesi
Test bulgularını birleştirerek rapor düzenlenmesi

KİMLER KATILABİLİR : Psikoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, psikiyatrist ve rehber öğretmenler katılabilir.


Eğitim Koordinatörü: Yrd.Doç.Dr. Psikolog Hatice TOPÇU ERSOY


Verilecek Belge: Sertifika verilmektedir.

 

Psikoaktif Eğitim Hizmetleri

Bilgi ve İletişim Tel: 0 232 421 12 48  -  0 542 739 36 33

e-mail: psikoaktif@gmail.com

www.psikoaktif.com

 

Tüm Eğitimlerimiz için tıklayın