Etiket: <span>Evlilik Öncesi Eğitim</span>

evlilik eğitimi

Evlilik Eğitimi ve Evlilik Öncesi Eğitim

Eşlerin, evlilik problemleri henüz ortaya çıkmadan evlilik öncesi eğitim almalarının önemi gün geçtikçe artmaktadır. Evlilikte sorun geliştikten sonra, terapiye gelen eşler, “keşke daha önceden eğitime katılsaydık” şeklinde düşüncelerini ifade etmektedir. Evlilik öncesi eğitim alanlar, eğitim almayanlara göre daha az hata yapmaktadır.

Haftada bir gün, iki saat olmak üzere toplam 10 saatten oluşan programın, hafta içi akşam ve hafta sonu katılım seçenekleri bulunmaktadır. Çiftler evlilik öncesi veya evlendikten sonra programa katılabilirler. Çiftlerin eğitime birlikte katılmaları gerekmektedir. Programa katılan çiftlere, kişilik ve iletişim becerileri testleri uygulanmaktadır. Ayrıca programa katılan çiftler altı ay süresince takip edilmektedir.

Neden gerekli?

Bireyin karşı cinsten bir kişi ile yakınlaşmasından önce kendisini tanıması, iletişim, duygusal yakınlık, sorumluluk duygusu gibi konularla ilgili kendisini geliştirmesi gerekir. Özellikle bu yakınlığın evlilikle devam edeceği ilişkilerde bu kişisel gelişim süreci daha da önemli bir hale gelir.

Bir kişi eş seçiminde ne kadar dikkatli olursa olsun, ne kadar uygun bir eş seçerse seçsin önceden evlilik ile ilgili bilgi sahibi olmadıkça ve hazırlık yapmadıkça uygun eş evlilikte uyum için yetmemektedir. Evliliği uyum içinde yürütmek için gereken tutumlar ve davranış modelleri hayatın ilk günlerinden itibaren aile içinde edinilir. Kişiler evlilik ile ilgili ilk gözlemlerini kendi anne babalarının evliliklerini gözleyerek edinirler. Ancak ailesindeki evlilik modeli yanlış tutum ve davranışlar üzerine kurulmuş olan bireyler doğal olarak bu yanlış davranışları model alacaklardır. Anne babalarının ilişki biçiminden hoşlanmayan kişiler bile ileriki yaşamlarında kendi evliliklerinde bu ilişki modelinden öğrendikleri birçok davranışı farkına varmadan tekrarlarlar. Geçmiş ailemizdeki ilişkiler, evlilik modeli nasıldı? Yeni kuracağımız evlilikte bunlar bizi nasıl etkileyecek? Bunların farkına varılması gerekir.

Hızlı bir sosyal değişim sürecinin yaşandığı günümüzde özellikle büyük şehirlerde gençlerin mesleki eğitimlerine, sanat ve spor etkinliklerine ağırlık verilmekte, ancak evlilik için gereken temel bilgi ve becerilerin kazandırılmasına yeterince önem verilmemekte, bu da evlilik gibi önemli bir kuruma gerektiği şekilde hazırlık yapılamamasına ve kurulan ailelerin sağlıklı bir şekilde devam edememesine yol açmaktadır.

Evlilik öncesi bilinçli hazırlık gereklidir. Evlilik uyumunda eşlerin evlilik öncesi hazırlığının ve evlilik problemleri henüz ortaya çıkmadan eğitim almalarının önemi gün geçtikçe bütün dünyada bilimsel çalışmalarla da ortaya konmaktadır.

Hangi konuları kapsar?

Psikoloji ve davranış bilimleri, koruyucu sağlık gibi alanlar gittikçe gelişmekte ve aile kuracak kişilerin bu bilimlerden yararlanması ve öğrendiklerini önce birey olarak hayatlarında uygulamaya çalışmaları gerekmektedir. Evlilik öncesi eğitim sırasında ele alınması gereken birçok konu vardır. Öncelikle bireylerin kendilerini ve birlikte oldukları kişiyi daha gerçekçi değerlendirmeleri sağlanır. Daha sonra, iletişim becerileri, duygusal yakınlık, sorumluluk, empati, problem çözme, iş bölümü, bütçe düzenlemesi, çalışma hayatı, harcamalar, mallar, çocuk sahibi olma, aileler, cinsellik, sigara ve alkol alışkanlığı, arkadaşlar, tatiller, hobiler vb. konular üzerinde durulur. Evlilik öncesi eğitim bu konuların gerçekçi ve yapıcı bir biçimde ele alınmasına olanak sağlar.

Aslında hemen her bireyin yeni bir hayata başlamadan önce gerek evlilikle ilgili bilgi sahibi olmak gerekse partnerini daha iyi tanımak için bir uzmanla görüşmesi yararlı olur. Nişanlılık öncesi veya nişanlılık döneminde evlilik öncesi eğitim almak, evliliğin daha sağlam temelli başlamasını sağlar.

Evlilik öncesi eğitim bireylerin önemsiz gördükleri ve üzerinde konuşmaya gerek duymadıkları konuların değerlendirilmesi açısından da yararlıdır. Örneğin, erkeğin sigara içmesi kadını rahatsız ediyorsa ve bu konu önceden konuşulmamışsa, evlendikten sonra kadın “içmeyeceksin” diyen oluyor, bu durum erkeği rahatsız ediyor. Başlangıçta böyle bir karar verilmediği için, kadın kocasını kısıtlayan eş konumuna düşüyor ve problem yaşanıyor.

Evlilik öncesi eğitim konuları nelerdir?

 • Açık iletişim, duygusal yakınlık, evlilikte empati
 • Kendini tanıma, biyolojik-psikolojik ve sosyal özellikler konusunda bilgi sahibi olma
 • Benlik açma, duyguları paylaşma, sevgiyi gösterme
 • Dürtü kontrolü, sözel ve fiziksel tepkileri kontrol edebilme
 • Kişilik farklılıklarına hazırlıklı olma
 • Kişiliklere saygı duyulması
 • Karşı cinsi tanıma, karşı cinsin farklı özelliklerini, beklentilerini, ihtiyaçlarını bilme
 • Bekarlık döneminden evliliğe geçiş
 • Ailenin devamı açısından sorumluluk duygusunun önemini kavrama
 • Kendi sorumluluklarını bilme, bu sorumlulukları yerine getirmek için gereken bilgiye sahip olma
 • Gerekli zamanlarda eşin sorumluluklarını paylaşmak için de temel bilgiye sahip olma ve gerektiğinde paylaşmaya hazırlıklı olma
 • Problem çözebilme
 • Beklentilerin açıkça konuşulması
 • İş ve özel yaşamın dengelenmesi
 • Evlilikte sağlıklı cinsel yaşam
 • Evlilikte bütçe düzenlemesi
 • Evlilikte iş bölümü
 • Eşlerin hassasiyet noktalarının taraflarca bilinmesi
 • Eşlerin aileleri ile ilişkiler (hem kendi ailesi hem de eşin ailesi ile)
 • Aile olma koşulları
 • Anne-babalık; çocuk sahibi olma, çocukların gelişim özellikleri ve çocuk psikolojisi hakkında bilgilere sahip olma
 • Sağlık ve koruyucu sağlıkla ilgili temel bilgilere sahip olma

Evlilik Eğitimi Evliliği Nasıl Etkiler?

Evlenmeyi düşünen bireyler birbirlerini çok yönlü olarak tanıyabilecek ve değerlendirme yapabileceklerdir.

Bireyler evlilik yaşamında kendilerini nelerin beklediğini bilmiş olacaklar, hazırlıklı olacaklar ve eşlerin sorunlar karşısında çözüm bulmaları kolaylaşacaktır.

Çiftler evliliğe daha gerçekçi beklentilerle başlayacak ve evlilik daha sağlam temeller üzerine kurulmuş olacaktır.

Bireylerin kişilikleri değerlendirilerek, evliliklerinde hangi alanlarda sorun yaşayabilecekleri konusunda bilgi sahibi olmaları sağlanacaktır.

Problem yaşandığında nasıl davranmaları gerektiği konusunda çiftlerin bilgi ve beceri sahibi olmaları sağlanacaktır.

Henüz çocukları doğmadan eşler arası ilişkinin güçlenmesi sağlanacaktır.

İlk evlilik ve ebeveynlik dönemlerinde karşılaşılacak muhtemel bir sorun karşısında çiftler nasıl davranmaları gerektiğini bilecek ve yapılabilecek yanlışlıklar en az düzeye inmiş olacaktır.

 

Evlilik eğitimi evliliğe nasıl katkı sağlar?

Evlilik eğitiminde öncelikle bireylerin kendilerini ve birlikte oldukları kişiyi daha gerçekçi değerlendirmeleri ve tanımaları amaçlanır. Daha sonra, iletişim becerileri, duygusal yakınlık, sorumluluk, empati, problem çözme, iş bölümü, bütçe düzenlemesi, çalışma hayatı, harcamalar, mallar, çocuk sahibi olma, aileler, cinsellik, sigara ve alkol alışkanlığı, arkadaşlar, tatiller, hobiler vb. konular üzerinde durulur. Evlilik eğitimi bu konuların gerçekçi ve yapıcı bir biçimde ele alınmasına olanak sağlar.

 

Evlilik eğitimi ne kadar sürer?

Haftada bir gün, iki saat olmak üzere toplam 10 saatten oluşan programın, hafta içi akşam ve hafta sonu katılım seçenekleri bulunmaktadır. Çiftler evlilik öncesi veya evlendikten sonra programa katılabilirler. Çiftlerin eğitime birlikte katılmaları gerekmektedir. Programa katılan çiftlere, kişilik ve iletişim becerileri testleri uygulanmaktadır. Ayrıca programa katılan çiftler altı ay süresince takip edilmektedir.