Etiket: <span>Bilinçaltı temizliği işe yarar mı</span>

Bilinçaltı Temizliği

Bilinçaltı Temizliği

BİLİNÇALTI TEMİZLİĞİ NEDİR?

BİLİNÇALTI TEMİZLEME NEDİR? BİLİNÇALTI TEMİZLİĞİ MÜMKÜN MÜ?

Bilinçaltı temizliği son zamanlarda sıkça konuşulan bir konu haline geldi. Kişiler yaşadıkları olumsuz deneyimlerin etkisinden kurtulmak için bilinçaltı temizliğini bir yol olarak görmektedir.

Bilinç, insanoğlunun dünyaya gözlerini açtığı andan itibaren zihninde oluşturdukları ile işlerlik kazanan ve ömrünün sonuna kadar devam eden farkında olma, bireyin zihnindekilerin hayatına yansımasına karşın uyanık olma durumu ve faaliyetleridir. Dünyaya karşı oluşan bu ilk yargılarımız yani psikolojideki bir diğer adıyla şemalarımız da bilinçaltına kaydedilir, yaptığımız tüm seçimler de bilinçdışımıza göre şekillenir.

Bilinçaltı, çevremizdeki görüntü, ses, mesaj gibi uyarımların farkında olmadan insan zihnine yerleşmesidir. Bilinçaltı adıyla bahsedilen aslında bilinçdışıdır. Yani psikolojinin babası olarak bilinen Freud’un Topografik kuramına göre, insanı oluşturan zihinsel yapı; bilinç, bilinçdışı ve bilinç öncesi olarak 3 bölümden oluşur. Freud bu kuramındaki isimlendirmede zihnin anatomik konumlarını değil, yapıların zihinsel etkinliklerinin bilince olan uzaklığını esas almıştır.

Bilinç, farkındalığı sağlayan zihin alanıdır. Bunlar yaşanan, algılanan olaylar, duygular, düşünceler gibi insana ait birçok şeydir. Buradaki bilinçdışı yani herkesçe bilinen adıyla bilinçaltı, bilinçten bağımsız olan anlamında kullanılmak için bilinç-dışı kavramıyla isimlendirilmiştir. Bilinç, yüzeye çıkandır, bilinç dışı ise yüzeye çıkmadan kalan, bazen kendisini değişik şekillerde dışa vuran bilinçten bağımsız yerdir. Bu dışa vurumlar genellikle bir savunma mekanizması olan bastırmalar sonucu meydana gelirler, bazen dil sürçmeleri bazen rüya görme, belli konularda aşırı tepkisellik gösterme gibi…

Bilinçaltını, beynimizin kara kutusuna benzetebiliriz, çünkü bilinçaltı doğumdan ölüme kadar tüm yaşananları, çevremizde gördüğümüz, duyduğumuz her şeyi kaydeder.

Bilindışı dediğimiz zihin alanı arzularımızın, dürtülerimizin, farkında olmadan bastırdıklarımızın yer aldığı anlaşılması zor, en derin bölgemizdir. Burada önemli olan bilinçdışının, bilinçten ayrı bir yer olduğunu vurgulamaktadır. Bilinçaltı denildiğinde, bilince bağlı alt bilinç anlamı ortaya çıkıyor, oysa bilinçdışı bilinçten ayrı, bağımsız ele alınmalıdır. Bu nedenle yazımın devamında herkesçe bilinen bilinçaltına, bilinçdışı diyerek devam etmek isteriz.

Bilinç, bilinçdışı ve bilinç öncesi 3 ayrı zihin değildir, aynı zihnin 3 farklı alanıdır.

Freud’un topografik kuramındaki kavramlarını açıkladıktan sonra son zamanlarda oldukça popüler olan, bilinçaltı temizliğinin ne olduğuna ve bunun mümkün olup olamayacağına değinmek isteriz.

BİLİNÇALTI TEMİZLİĞİ NEDİR? BİLİNÇALTI TEMİZLİĞİ MÜMKÜN MÜ?

Burada bilinçaltıyla kastedilen aslında dünyayla temasa geçtiğimiz ilk andan itibaren zihnimizde oluşturduğumuz şemalardır. İyileşmeyi sağlayabilmek için öncelikle çevresindeki nesne, kişi veya herhangi bir şeyin kişi için anlamının ne olduğu ve ilk olarak hangi yaşantıyla bu anlamı kodladığı ele alınmalıdır. Bilinçaltı temizliğinden kastedilen de aslında bu şemaların değişimidir. Aslında bu süreç bir temizlikten ziyade bir değişim, dönüşümdür. En önemlisi bilinçdışında dönüp duran şeylerin neler olduğuna dair farkındalık kazanılmasıdır. Bu kavramın adının bilinçdışı değişimi olmasını tercih ederiz. Bu değişim oldukça büyük emek ister. Bireyler için böylesi önemli bir konunun işin uzmanları tarafından ele alınması çok çok önemlidir. Çünkü bilinçdışı gibi farkında olmadığımız her şeyi yutan bir hard diske sahibiz, neleri yuttuğunu, içselleştirdiğini bilmek, bunu kişinin kendisiyle birlikte analiz edebilmek öncelikle bir ruh sağlığı uzmanının işidir. Çünkü bilinçdışı bireyin kendisine dair, yaşamının ilk günlerinden bugününe dek bilgi veren en zengin kütüphanesidir. Bazen bilinçdışında dönüp duran şeyleri ortaya çıkarmak kişiyi iyi hissettirip, belirsizliklerini gidermesine yardımcı olurken, bazen de sağaltımı güçleştirici hatta bireyde eski tablosundan çok daha ağır sonuçlar doğurabilir.

Peki, şimdi adını revize ettiğimiz bu bilinçdışı değişiminden önce hepimiz şu soruya cevap arayalım. Bir düşünün bakalım, gerçekten bilinçaltı temizliği diye bir şey var mı?

Bilinçaltı temizlikten kasıt eğer tamamen temizlemek ve yok etmek anlamında kullanılıyorsa maalesef bu mümkün değil. İnsan zihni olumsuz anıları ve travmaları dışarıya atacağımız bir yapıda değildir. Bilinçdışında dönen, bizi duygu ve davranışlarımız açısından sekteye uğratan şeyler, sadece bazı psikolojik tekniklerden yararlanarak, doğru ruh sağlığı uzmanı desteğiyle gün yüzüne çıkarılabilir. Bilinçaltı temizliği, zihnin oluşumlarını tamamen yok etmekten değil, şemalarımızın değişiminden yola çıkmıştır. Bilinçdışı değişimi dediğimiz bu durum, bireyin kendisine ilişkin farkındalığını, bireyin kendisini tanımasını, nelerin onu daha iyi hissettirebileceğini bilmesini, neleri yapmanın veya yapmamanın onun potansiyelinden uzakta kalmasına neden olduğundan haberdar olmasını sağlamaktır. Kısa yoldan, kısa süre içerisinde bilinçaltı temizliği vaat eden, popülarite kazanmış ancak altı boş uygulamalardan uzak durmaya özen gösterin. Eğer ‘bilinçaltı temizliği (Bilinçdışı Değişimi)’ne dair talepleriniz varsa psikolojik danışmanlık desteği almanızı öneririz.