Etiket: <span>Aile Terapisi</span>

aile çift terapisi

İzmir Aile Terapisti | İlişki Evlilik Terapisti

İZMİR AİLE TERAPİSTİ İZMİR EVLİLİK TERAPİSTİ

İzmir Aile Terapisti arayışı ile başvuran binlerce aileye İzmir’de aile terapisi verdik. Aile terapisi İzmir Alsancak’daki merkezimizde deneyimli aile terapistlerimiz tarafından veriliyor.

Aile terapisi sürecinde evlilik sorunlarının çözümünün sağlanabilmesi için eşlerin her ikisinin de sorunları çözme ve evliliğe devam etme konusunda motivasyona sahip olmaları ön koşuldur. Her iki eşin de birlikte devam etme konusunda istekli olduğu durumlarda birçok evlilik sorununda çözüme ulaşabiliyoruz. Öncelikle eşlerin evliliklerini sürdürme konusunda istekli olup olmadıklarını belirlemek, evlilik terapisi sürecinde en önemli önceliğimiz. Çift terapisi seanslarımızda bu hedef doğrultusunda problemleri tanımlamak ve etkili iletişim yöntemleri ile eşlerin konuşabilmelerini sağlamak amacıyla çalışmalar yapıyoruz. İlerleyen dönemde daha sağlıklı bir iletişim ortamı oluştuktan sonra, mevcut sorunlar için etkili çözüm yolları üzerinde çalışıyoruz.

İzmir Aile Danışmanı

Aile Terapisti İzmir Çift Evlilik Terapisi
İzmir Aile Terapisti| Çift - Evlilik Terapisti

İlişki, Evlilik ve Aile Terapisti İzmir

Aile terapisti İzmir'de uzman aile terapisti psikologlarımız tarafından verilmektedir. Evlilik terapisi, aile danışmanlığı, çift terapisi  eşlerin ilişkilerindeki duygusal, sosyal ve cinsel sorunları birlikte çözmek üzere destek aldıkları terapi modelidir. İzmir Aile terapisti, İzmir Aile psikoloğu, uzman psikologlarımız aile terapisi hizmeti vermektedir. İzmir Alsancak'da bulunan merkezimizde çift terapisi, evlilik terapisi ve aile terapisi alanında uzman psikologlar tarafından uygulanmaktadır. Aile danışmanı İzmir Alsancak'da merkezimizde aile danışmanlığı vermektedir.

Aile Terapisi İzmir

Aile terapisi İzmir Alsancak’da merkezimizde uygulanmaktadır.

Aile terapistleri genellikle özel aile danışma merkezlerinde veya terapi merkezlerinde çalışırlar. İzmir gibi büyük şehirlerde birçok aile terapisti bulabilirsiniz. İzmir'de bir aile terapisti arıyorsanız, İzmir'deki aile terapisi uzmanları hakkında bilgi edinmek için sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Aile Terapisti İzmir Alsancak'da merkezimizde hizmet vermektedir.

UZMANLARIMIZ hakkında bilgi için tıklayın

İzmir Aile Terapisti ve İzmir Çift Terapisti Bilgi ve Randevu için Tel:

Tel: 0 (232) 421 12 48

GSM: 0 542 739 36 33

Aile Terapisi nedir?

Aile terapisi, bir aile üyesinin sorunlarının çözümüne odaklanan terapi türüdür. Aile terapisi, aile üyelerinin birbirleriyle olan ilişkilerini anlamalarına ve iyileştirmelerine yardımcı olur. Aile terapisi, aile dinamiklerindeki sorunları ele alarak aile üyelerinin birbirleriyle daha iyi iletişim kurmalarını, birbirlerini anlamalarını ve birbirlerine destek olmalarını sağlar.

Aile terapisi, birçok farklı teknik ve yaklaşımı kullanabilir. Terapist, aile üyelerinin bir araya geldiği seanslarda konuşarak sorunları çözmeye yardımcı olur. Bu seanslarda, aile üyelerinin birbirlerine nasıl davrandıkları ve birbirleriyle nasıl iletişim kurdukları gözlemlenir. Aile terapisi genellikle aile üyelerinin birbirleriyle olan ilişkilerini anlamalarına ve geliştirmelerine yardımcı olan yöntem ve pratikleri de içerebilir.

Aile terapisi, birçok farklı soruna yardımcı olabilir, örneğin; evlilik sorunları, boşanma, çocuk yetiştirme sorunları, çocuklarla ilgili davranış sorunları, duygusal problemler ve diğer aile dinamikleri sorunları. Aile terapisi, bireysel terapiye göre daha fazla kişiyi içerdiği için biraz daha karmaşık bir süreçtir. Ancak, aile terapisi aile üyelerinin birbirleriyle olan ilişkilerinde büyük bir fark yaratabilir ve ailenin daha sağlıklı bir şekilde işlev görmesine yardımcı olabilir.

Çift Terapisti İzmir

İzmir Alsancak'da evlilik ve çift terapisti uzman aile danışmanlarımız çift, ilişki, aile ve evlilik terapisi alanında destek vermektedir.

İzmir aile terapisti için başvurular oldukça yoğundur. Çift ve aile sorunları için profesyonel destek alma eğilimi giderek artıyor. Aile içi uyum sorunları, eşler arası iletişim problemleri uzman yardımı ile en sağlıklı şekilde çözümlenebilir.

Aile içi sorunlar, çiftlerde iletişim problemleri aile terapisi uzmanı yardımıyla merkezimizde başarıyla çözülmektedir.

İZMİR AİLE TERAPİSTİ - ÇİFT TERAPİSTİ

AİLE TERAPİSTİ İZMİR

Uzman Aile ve Evlilik Terapistleri tarafından aile ve çiftlere yönelik terapi ve danışmanlık veriyoruz.

Aile danışmanlığı ve çift terapisi sürecinde öncelikle izlenen yolar ve aşamalar terapiye katılan eşlere detaylı olarak anlatılmaktadır. Eşlerin evlilik hedefleri belirlenmekte, daha sonra sorunlar tanımlanarak netleştirilmekte ve etkin iletişim becerileri eşlere kazandırılmaktadır. Aile terapisti eşlere sorunları kabullenme ve daha etkin başa çıkabilme becerileri kazandırmaktadır.

Aile ve çiftlere yönelik evlilik terapisi ve evlilik danışmanlığı verdiğimiz konuların bazıları aşağıdadır:

 • Evlilikte ve yakın ilişkilerde etkin iletişim, duygusal yakınlık, empati
 • Kendini ve eşini tanıma, psikolojik ve sosyal özellikler ve cinsiyet farklılıkları konusunda bilgi sahibi olma
 • Benlik açma, duyguları paylaşma, sevgiyi gösterme
 • Dürtü kontrolü, sözel ve fiziksel tepkileri kontrol edebilme
 • Kişilik farklılıkları ile baş edebilme
 • Kişiliklere saygı duyulması
 • Karşı cinsi tanıma, karşı cinsin farklı özelliklerini, beklentilerini, ihtiyaçlarını bilme
 • Bekarlık döneminden evliliğe geçiş
 • Ailenin devamı açısından sorumluluk duygusunun önemini kavrama
 • Kendi sorumluluklarını bilme, bu sorumlulukları yerine getirmek için gereken bilgiye sahip olma
 • Gerekli zamanlarda eşin sorumluluklarını paylaşmak için temel bilgiye sahip olma ve gerektiğinde paylaşmaya hazır olma
 • Evlilikte ve ilişkilerde problem çözebilme
 • Beklentilerin açıkça konuşulması
 • İş ve özel yaşamın dengelenmesi
 • Evlilikte sağlıklı cinsel yaşam
 • Evlilikte bütçe düzenlemesi
 • Evlilikte iş bölümü
 • Eşlerin hassasiyet noktalarının taraflarca bilinmesi
 • Eşlerin aileleri ile ilişkiler (kendi ailesi ve de eşin ailesi ile)
 • Aile olma koşulları
 • Anne-babalık; çocuk sahibi olma, çocukların gelişim özellikleri ve çocuk psikolojisi hakkında bilgilere sahip olma
 • Diğer aile, evlilik ve ilişki sorunları

Aile Terapisti Psikolog Dr. Hatice Topçu Ersoy’dan Öneriler için tıklayın

Aile sorunları, evlilik sorunları ve karşı cins ilişkilerinde çiftler arasında yaşanan sorunlar için profesyonel destek alma eğilimi giderek artmaktadır. Aile içi uyum sorunları ve çiftler arası iletişim problemleri uzman yardımı ile en sağlıklı şeklide çözümlenmektedir.

Aile ve çift danışmanlığı sürecinde öncelikle izlenen yolar ve aşamalar terapiye katılan eşlere detaylı olarak anlatılmaktadır. Eşlerin evlilik hedefleri belirlenmekte, daha sonra sorunlar tanımlanarak netleştirilmekte ve etkin iletişim becerileri eşlere kazandırılmaktadır. Aile/evlilik terapisti eşlere sorunları kabullenme ve daha etkin başa çıkabilme becerileri kazandırmaktadır.

AİLE DANIŞMANI İZMİR

İzmir Alsancak'da bulunan merkezimizde çift terapisi, evlilik terapisi ve aile terapisi alanında uzman psikologlar tarafından uygulanmaktadır. Aile danışmanı İzmir Alsancak'da merkezimizde aile danışmanlığı vermektedir.

PSİKOAKTİF 
Terapi Merkezinde Uzman Psikologlar, Aile Danışmanları ve Evlilik Terapistleri görev yapmaktadır. Aile terapisinde eşler arasındaki sorunlar, aile üyeleri arasındaki problemler ve anne baba çocuk arasında yaşanan sorunlar ele alınmakta ve çözümlenmektedir. PSİKOAKTİF Terapi Merkezinde çocuk, ergen ve yetişkinler için bireysel terapi, danışmanlık, aile terapisi ve evlilik danışmanlığı hizmetleri verilmektedir.

Ülkemizde ve kentimiz İzmir'de aile terapisi giderek yaygınlaşmakta olan bir terapi alanıdır. Evlilik terapisinde ve aile terapisinde ele alınan konular, aile ve evlilik sorunları, evlilik terapisi süreci ve evlilik terapistinin rolü yazımızda açıklanmaktadır.

Aile terapisi ve aile danışmanlığı konunun uzmanı olmayan kişiler tarafından uygulanırsa evlilik sorunlarını çözmek yerine işleri iyice karıştırabilir. Aile terapisinde önemli olan, eşlerin etkili iletişim becerileri kazanmaları,  birbirlerinin derinliklerini anlayabilmeleri, söz ve ifadelerinin altında yatan anlamları çözerek asıl ihtiyacı karşılayabilmeleridir. İlişkideki iletişim, evliliğin mutlu ya da mutsuz oluşuna direkt yansır. Mutlu çiftlerin iletişiminde sık sık birbirine hak verme, şakalaşma gözlenirken; mutsuz çiftler sürekli çatışmakta, birbirini eleştirmekte, ya da iğneleyip tersleyici ifadeler kullanmaktadırlar. Genellikle iletişim ve anlaşılma konusundaki problemlerden etkilenenler kadınlar ise de, iki temel evlilik probleminin iletişim ve cinsellik olduğu hem kadınlar hem de erkekler tarafından ifade ediliyor.

Ailede Danışmanlığında Etkili İletişim

Ünlü terapist Virginia Satir iletişim sürecini açıklamak için şöyle bir metafor kullanır: İletişim; insanlar arasında olan her şeyi kaplayan ve etkileyen bir şemsiye gibidir. İletişim, sözcüklerle (yazılı veya sesli), sözsüz (sembollerle, seslerle veya sessizlikle), mimiklerle, dokunmalarla ve davranışlarla taşınır.

Ailede etkin iletişim için hatalı iletişim kalıplarının terk edilmesinden başka eşlerin birbirlerine yüksek ve eşit derecede açık olmaları gerekmektedir. Eşit seviyede anlayış ve karşılıklı saygının olduğu bir iletişim sistemi için kendini açma (kendini gizlememe, açık ve dürüst) temeldir. Yalnızca bazı konularda açık ve dürüst olmak –ki buna Seçici Açıklık diyoruz-, dürüst olmak anlamına gelmez. Seçici açıklık yerine tam açıklık evli çiftlerde daha iyi iletişim ve tatminin anahtarıdır. Bundan kasıt, eşlerin birbirlerine karşı güvenlerini zedeleme ihtimali olacak herhangi bir gizliliğe izin vermemeleridir. Oysa ki, muhtelif sebepler yüzünden, pek çok eş böylesi bir açıklığı tam olarak temin edemezler.

Ama tam veya seçici olsun eğer açıklıkta bir dengesizlik söz konusuysa ilişki başarısızlık riski taşıyor demektir.

Ailede Tatmin ve Açıklık Seviyeleri: Aile bilimcileri son yıllarda “ kendini açma” kavramıyla daha yakından ilgilenir oldular. Evlilikte tatmin ile ilgili pek çok araştırma birbirlerine karşı kendini açmanın ilişkideki kaliteyi arttırdığını ortaya koymuştur.
Tabii olarak kendini açmada cinsiyet farklılıkları gözlenir.

 • Kadınlar duygusal açıklık gösterip duygusal karşılık beklerken,
 • Erkekler daha somut materyalleri gösterip pratik karşılık beklerler.
 • Dahası erkekler karşılığında alacakları cevabı bilmediklerinde,
 • kadınlar ise duygusal olmayan bir karşılık alacaklarını düşündüklerinde “kendini açmak” dan kaçınırlar.

Aile içi İletişimde Kişisel Faktörler

Aile içi iletişim için önemli olan kişisel özellikler; açıklık, rahatlık, kendini ifade edebilirlilik, cana yakınlık ve nezaket ve rekabet hisleridir. Rekabet hissinin iletişimde bulunmaması, beceri ve performans açığına sebep olabilir. Böyle bir durumda eşinin becerisini öğrenip, küçük rekabetlerle kendinizi ve eşinizi geliştirebilir, ilişkinizi canlı tutabilirsiniz. Fakat rekabetin doğru kurulmaması da ilişkiyi zedeleyebilir. Hatta bu kez sorun entelektüel değil, duygusal faktörlere bağlı olarak ortaya çıkacağından düzeltilmesi daha zordur.

Kadın ve erkeklerin farklı duygusal ihtiyaçlarının olması da performans açığına sebep olabilir. Bu farklılıktan dolayı her iki taraf da kendini duygusal açıdan verici olduğu halde ihtiyacı olan ilgiyi görmeyen konumunda hissedebilir. Şu örneğe bakalım;

Özlem, eşi Serkan’a bir dizi soru sorarak (nerdesin, ne zaman işin bitecek, seni beklememi ister misin, yardıma ihtiyacın var mı, canını sıkan bir şeyler mi var?) sevgisini gösterdiğini düşünürken, Serkan kontrol edildiği ve kişisel alanının irdelendiği hissine kapılır ve sert karşılıklar verir. Özlem, sevgi gösterisi karşısında aldığı karşılık yüzünden incinmiştir.

Bu örnekte sevgi bakımından Serkan ve Özlem’in başlıca ihtiyaçlarının örtüşmemesinden kaynaklanan bir problem vardır. Burada vurgulanması gereken, kadınların ve erkeklerin sevgide tüm ifade çeşitlerine ihtiyaç duymakla birlikte birincil önem verdiklerinin farklı oluşudur.

Ruh haletinin de iletişim yeteneğini etkilediği şüphe götürmez. Stres altındaki kişi (eşlerden herhangi biri, ya da ikisi) kendisine söylenilen sözleri eleştirel, sinirli ve rahatsız edici telakki eder. İlginç olan stres altında olsun olmasın, eşler genellikle daha yumuşak ve olumlu davranan tarafın kendileri olduğunu düşünmektedirler.

Aile terapisine katılan çiftlerden üzüntülü ve fazla stresli olmayanlar özverili, olumlu ve eşlerini yüreklendirici davranışlar sergilerken, stres ve sıkıntı içindeki çiftler eşlerinin hareket ve davranışlarını bencil bulmaktadırlar.

Yaş, iletişimin niteliğini etkileyen bir diğer önemli faktördür. Genç eşler problem ve anlaşmazlıkları hakkında daha rahat konuşabilmektedirler.

İzmir'de Aile Terapisi, Evlilik - Çift Terapisi Randevusu

Bilgi ve Randevu için Tel:

Tel: 0 (232) 421 12 48

GSM: 0 542 739 36 33