Makaleler

dikkat eksikliği erişkin

DİKKAT EKSİKLİĞİ TEDAVİSİ İZMİR

Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu kapsamlı bir değerlendirme sonucunda belirlenebilecek bir problemdir. Dikkati dağınık olan veya fazla hareketli olan her çocuk dikkat eksikliği hiperakvitie bozukluğu tanısı almaz. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu tedavi edilebilen bir sorundur ve son zamanlarda daha iyi tanınmaya başlamıştır. Çocuğunun yaşadığı dikkat sorunu nedeniyle başvuran ebeveynlerin sayısı giderek artmaktadır. Dikkat eksikliğinin anne-babalar tarafından fark edilebilmesi ve zamanında tedaviye başvurulması çok önemlidir.

► Çocukta dikkat eksikliği özellikle eğitim hayatının başlamasıyla belirgin hale gelir.

► Okul öncesi dönemde de her şeyden çabuk sıkılan bu çocuklar, oyuncaklardan dahi sıkılıp kısa bir süre sonra onları parçalamayı tercih ederler.

► Okulun başlamasıyla birlikte öğrenmeye karşı ilgisizdirler.

► Ödev yapmayı sevmez, anne/baba ve öğretmenin zoruyla ödev yaparlar. Ödevleri yapmakta hayli zorlanırlar.

► Masanın başına oturamaz, otursalar dahi çeşitli bahaneler uydurarak (tuvalete gitme, su içme gibi) sık sık masa başından kalkarlar.

► Anne /babayı ders çalışırken sürekli yanlarında isterler.

► Üzerine aldıkları bir işi bitirmekte zorlanırlar, bir işi bitirmeden hemen diğerine geçerler.

► Kendileriyle konuşulduğunda sanki konuşanı dinlemiyormuş görüntüsü verirler. Bir komutu birkaç defa söyledikten sonra yerine getirirler.

► Sınıfta dersi takip etmedikleri gözlenir.

► Dışarıdan gelen uyarılarla hemen dikkatleri dağılır.

► Ders dışı işlerle fazlaca ilgilenir, elindeki kalem, defter ve oyuncak gibi malzemeyle uğraşır, dersi takip edemezler.

► Derste sıkılmaları nedeniyle sınıfın dikkatini ve huzurunu bozacak davranışlar sergileyebilirler. (derste konuşma, arkadaşlarına laf atma ve garip sesler çıkarma gibi).

► Okuma ve yazma kaliteleri yaşıtlarından kötü, defter düzeni ve yazıları bozuk olabilir.

► Okurken sık hata yapabilir ve cümlenin sonunda kelime uydurmalarına rastlanabilir.

► Unutkandırlar. Sınıfta sık sık eşya unutur, kaybederler. İyi öğrendiklerini düşündüğünüz bir bilgiyi de çabuk unutabilirler.

► Kendilerine uygun bir çalışma düzeni ve sistemi geliştiremezler.

► Okuma ve yazmayı genellikle sevmezler. Ders kitabı okumanın yanında hikaye ve roman türü kitapları okumaya karşı da isteksizdirler.

Yaşanan tüm bu öğrenme zorluklarına sınavlarda dikkatsizce yapılan hatalar eklenir. Sabırsızlıkları nedeniyle soruları hızlıca okuma, tam okumama ve yanlış okumalara sık rastlanır. Bu nedenle çok iyi bildikleri bir soruyu dahi yanlış cevaplayabilirler. Test sınavlarında çeldiricilere kolaylıkla kanarlar. Özellikle ilkokula başladığı yıllarda sınav kağıdını öncelikle vermeyi marifet sayarlar. Sonunda bilgileri ve bildiklerinden daha azı oranında not alırlar.

Dikkat eksikliği okul öncesi dönemde pek fark edilmeyebilir. Ancak bu çocukların bir kısmı ders dışı işlerde de çabuk sıkılma belirtileri gösterirler. Zeka düzeyi iyi olan ve ek olarak özel öğrenme güçlüğü olmayan çocuklar ilkokulun 3.ve 4.sınıflarına kadar derslerde sorun yaşamayabilirler. Çalışmadıkları ve dersi iyi takip etmedikleri halde notları kötü olmayabilir. Derslerin ağırlaşmasıyla birlikte başarıda ciddi düşüşler yaşanmaya başlanır.

Ev içinde günlük yapmaları gereken işler konusunda sorumluluk almak istemezler. Genellikle dağınıktırlar ve kurallardan hoşlanmazlar.

İzmir’de Merkezimizde Dikkat eksikliği tedavisi için

Bilgi ve Randevu Tel: 0 232 421 12 48 – 0 542 739 36 33

Bu yazı yorumlara kapanmıştır.