Makaleler

cinsel terapi seks terapisi

Cinsel Terapi Süreci ve Cinsel Sorunlar

CİNSEL TERAPİ SÜRECİ VE CİNSEL TERAPİNİN YAPILANDIRILMASI

Cinsel terapide kullanılabilecek bilişsel ve davranışçı tekniklerin yanı sıra tedavi planı oluştururken cinsel sorunu hazırlayan, ortaya çıkaran ve sürmesine neden olan faktörlerin de bilinmesi gerekmektedir.

İlk olarak değerlendirme görüşmeleri yapılır.  Sorunun ne olduğu ve terapinin amacını belirlemek, sorunu hazırlayan, ortaya çıkaran ve sürdüren faktörleri anlamak için bilgi toplamak, sorunu formüle ederek uygulanacak tedavi planını oluşturmak, uygulanacak tedavi hakkında hastaya/çifte bilgi vermek ve terapi sürecini başlatmak amaçlanır.

Gerçek bir işlev bozukluğu mu yoksa bilgi eksikliğinden kaynaklanan bir durum mu olduğunu belirlemek anahtar bir noktadır. Danışanın veya çiftin kültürel, dini ve sosyal faktörlerden nasıl etkilendiği çok önemlidir. Bu sayede beklenti, inanç ve tutumlar belirlenir.

Değerlendirilme sırasında cinsel işlev bozukluğunun derecesi, bu bozukluğun duruma bağlı olarak mı ortaya çıktığı yoksa süreklilik mi gösterdiği incelenir.  Cinsel işlev bozukluğu birincil midir, yoksa bir başka psikiyatrik bozukluk veya evlilik sorunları nedeniyle ikincil olarak mı ortaya çıkmıştır sorusu ele alınır. Sorunun ortaya çıkmasında biyolojik ve psikolojik faktörlerin rolü incelenir.

Sorunun belirlenmesinden sonra danışanların terapiden ne bekledikleri sorgulanmalıdır. Bazı durumda danışanlar terapiden gerçekçi olmayan sonuçlar beklemektedirler.

Sorunu hazırlayan, ortaya çıkaran ve sürdüren faktörleri saptamak amacıyla, danışanların cinsel yaşantı sırasında ortaya çıkan spesifik davranışları, sorunun öncesinde ve sonrasında neler düşündükleri ve hissettikleri, sorun ile ilgili olarak daha önce başvurulan çözüm yolları, sorunun nedenleri ile ilgili yorumları ve tavırları incelenir.

Terapide cinsel gelişim ve yaşantılarla ilgili bilgi toplamak önemlidir. Ergenlik dönemi, adet görme yaşı, ilk cinsel yaşantı, cinsel deneyimler, cinsel sapmalar, cinsel taciz ve tecavüz, mastürbasyon konusundaki bilgiler ve bu konudaki duygu ve düşünceler çok önemlidir.

Geleneksel ve tutucu bir aile ortamı, eksik, yanlış ve yetersiz cinsel bilgiler, evlilik öncesi cinsel deneyimin olmaması,  eşle cinsel iletişim kuramama, eşin ailesi ile birlikte oturma, yorgunluk ve iş stresi , ön sevişmeye kısa zaman ayırma , performans kaygısı ,ilişkiye konsantre olamama , ilişkiden kaçınma , cinsel sorunun eşin ailesi tarafından öğrenilmesi , cinsel ilgi ve istekte azalma , sağlıkla ilgili endişeler cinsel yaşamı etkilemektedir.

Terapi sürecinde, cinsel bilgi eksikliğinin ve yanlış bilgilerin giderilmesi, eşler arasındaki genel ve cinsel iletişimlerin zenginleştirilmesi, çeşitli egzersizler ve ödevler , cinsellikle ilgili bilişler üzerinde çalışılır. Ailenin sosyal yaşamının geliştirilmesi amaçlanır.

Danışana tedavide nasıl bir yol izleneceği konusunda bilgi verilir. Ev ödevlerinin yapılmasının önemi ve tedavinin başarısı açısından iş birliğinin çok gerekli olduğu bilinmelidir.

Cinsel işlev bozuklukları psikolojik nedenlerle ortaya çıktığı zaman sorun  psikoterapi ile çözülür. Bunu da cinsel sorunların tedavisi konusunda özel eğitim almış cinsel terapistler uygularlar. Cinsel terapide başarı yüzdesi oldukça yüksektir. Hayatımızdaki çoğu sorun gibi cinsel sorunlar da çözülebilir olgulardır. Önemli olan nokta ise harekete geçmektir.

Bu yazı yorumlara kapanmıştır.