Makaleler

boşanma çocuklar

BOŞANMA ÇOCUKLARI NASIL ETKİLER

Evliliği kötü giden anne-babaların en sık sorduğu sorular, boşanma çocukları etkiler mi? boşanma çocukları nasıl etkiler?, boşanma çocuğa nasıl söylenir? gibi sorulardır.
Eşler arasında yaşanan çatışma ve boşanmanın etkisi üzerine yapılan çalışmalar son yıllarda oldukça artmıştır. Boşanmanın toplumsal, ekonomik ve psikolojik sonuçları bulunmaktadır. Evdeki ebeveynler arasındaki çatışma çocuğu kalıcı olarak etkilemektedir. Bu nedenle bazen şiddet dahi içeren bu fiziksel ve sözel çatışmaların sona erdirilmesi gerekmektedir. Bunun sağlanması ise hukuki bir boyut olan boşanmadır. Eşler arasında yaşanan çatışma çocuk üzerinde disiplinin ve tutarlılığın azalmasına bu da antisosyal davranışların artmasına ve çocuğun davranışlarının kontrolünün azalmasına neden olabilmektedir. Anne baba çatışmalar esnasında çocuktan uzaklaşabilir ve reddetmeye kadar gidebilen durumlar ortaya çıkabilir. Bu da çocukta uyum problemlerini doğurur. Ayrıca bu tutumlar çocukta kaygı, depresyon gibi içe yönelme davranışlarına yol açacaktır. Çocuklar bu olumsuz durumda öfke, korku, kaygı hissetmektedir. Evde taraf tutma gibi bir yükümlülüğe girmek ise ayrı bir baskı oluşturmaktadır. Anne babanın kavgacı, saldırgan, uyumsuz tavırları ise çocuk için model oluşturmaktadır. Yapılan araştırmalar okul öncesi dönemdeki, okul dönemindeki ve ergenlik dönemindeki aile çatışmalarının çocukta davranış problemlerine neden olduğunu göstermektedir. Bu problemlere örnek olarak kaygı, depresyon, fobiler, uyku ve yeme bozuklukları, saldırganlık, evliliğe karşı olumsuz bir tutum, cinsel davranışlarda değişik tutum ve yönelimler, benlik saygısında düşme, okul problemleri, problem çözme becerilerinde azalma, özgüven eksikliği, kişilik bozuklukları vb. verilebilmektedir.Görüldüğü üzere çiftlerin yaptığı uygunsuz evlilikler kendileri dışında bir bireyi bu derece etkileyebilmektedir. Bu nedenle çözüm; en baştan yani evlenilecek kişiye karar verirken kişilik özellikleri, yaşama katılan anlam, beklentiler, ortak zevkler gibi durumların ayrıntılı olarak gözden geçirilmesidir. Evlilik ve çift terapisi üzerine çalışan uzmanlar bu konuda evlilik öncesi de bireylere danışmanlık yaparak yardımcı olabilmektedir. Evlilik okulu olarak da adlandırılan bu süreçte aşağıdaki konular üzerine çalışılabilmektedir. Bunlar:
-İletişim kurma, açık iletişim
-Duygusal yakınlık, evlilikte empati
-Kendini tanıma, biyolojik-psikolojik ve sosyal özellikler konusunda bilgi sahibi olma
-Benlik açma, duyguları paylaşma, sevgiyi gösterme
-Dürtü kontrolü, sözel ve fiziksel tepkileri kontrol edebilme
-Kişilik farklılıklarına hazırlıklı olma
-Kişiliklere saygı duyulması
-Karşı cinsi tanıma, karşı cinsin farklı özelliklerini, beklentilerini, ihtiyaçlarını bilme
-Bekarlık döneminden evliliğe geçiş
-Ailenin devamı açısından sorumluluk duygusunun önemini kavrama
-Kendi sorumluluklarını bilme, bu sorumlulukları yerine getirmek için gereken bilgiye sahip olma
-Gerekli zamanlarda eşin sorumluluklarını paylaşmak için de temel bilgiye sahip olma ve gerektiğinde paylaşmaya hazırlıklı olma
-Problem çözebilme
-Beklentilerin açıkça konuşulması
-İş ve özel yaşamın dengelenmesi
-Evlilikte sağlıklı cinsel yaşam
-Evlilikte bütçe düzenlemesi
-Evlilikte iş bölümü
-Eşlerin hassasiyet noktalarının taraflarca bilinmesi
-Eşlerin aileleri ile ilişkiler (hem kendi ailesi hem de eşin ailesi ile)
-Aile olma koşulları
-Anne-babalık; çocuk sahibi olma, çocukların gelişim özellikleri ve çocuk psikolojisi hakkında bilgilere sahip olma

-Sağlık ve koruyucu sağlıkla ilgili temel bilgilere sahip olma

Boşanma sürecinde ebeveynlerin kendileri ve çocukları için bir uzmandan yardım alarak bu süreci en hasarsız şekilde atlatmaları uygun olacaktır.

Bu yazı yorumlara kapanmıştır.