Makaleler

arabuluculuk evlilik aile

AİLE İÇİ ANLAŞMAZLIKLARDA ARABULUCULUK

Aile sorunlarının çözümünde aile arabuluculuğu yeni bir yöntem olarak önerilmektedir. Aile arabuluculuğu henüz yeterince tanınmamakla beraber, ailede çatışma çözümünde etkili bir yol olabilir. Arabuluculuk süreci ile ilgili önemli noktalar vardır. Bunlardan ilki arabulucunun yansız olması gerektiğidir. Arabulucu tarafların her birine eşit mesafede olmalı ve konuya objektif yaklaşmalıdır. Diğer önemli nokta ise; arabuluculuk, taraflar adına çözüm üretmek değil, tarafların kendi özgün çözümlerini üretmelerine yardımcı olmaktır. Bu amaca yönelik olarak, öncelikle taraflara yani aile üyelerine müzakere kültürü kazandırılmalı ve etkin iletişim becerilerini geliştirmelerine yardımcı olunmalıdır. Pek çok aile sorununun temelinde iletişim problemleri yatmaktadır. Bu nedenle aile sorunlarının çözümünde aile üyelerinin birbirlerini etkin şekilde dinlemeleri, anlamaları ve sorunları konuşabilecek duruma gelmeleri çok önemlidir. Aile üyeleri sorunlar için ancak konuşarak ve birbirlerini anlayarak çözüm üretebilirler. Aile arabulucusu aile üyelerinin sorunlarını, birbirlerini suçlamadan ve yargılamadan konuşabilmelerine yardımcı olabilir. Ancak aile üyelerinin yeni ve sağlıklı bakış açıları kazanmaları aile danışmanlığı sürecini de içeren daha kapsamlı bir desteği gerektirir.

Aynı zamanda aile arabulucusunun aile sorunları, aile içi iletişim konularında bilgili ve donanımlı olması da çok önemlidir. Aile sorunları hakkında çalışma yapan uzmanların, aile danışmanlarının aile arabuluculuğu konusunda çalışmaları uygun olacaktır.

Birçok aile problemi, aile üyelerinin çatışma yönetimini öğrenmeleri ve etkin iletişim becerileri kazanmaları ile çözülebilmektedir. Toplumun bu konuda farkındalığının arttırılması da çok önemli bir konudur.

Yrd.Doç.Dr. Hatice TOPÇU ERSOY

Uzman Psikolog, Aile Danışmanı

Bu yazı yorumlara kapanmıştır.