Mağaza

Aile Danışmanlığı Eğitimi

2.790,00 

Aile Danışmanlığı Sertifika Programı Uzaktan Eğitim olarak düzenlenmektedir. Türkiye’nin her yerinden Aile Danışmanlığı Sertifika Programı Eğitimlerimize katılabilirsiniz. Yeni dönem Aile Danışmanlığı Sertifika Eğitimi kayıtlarımız devam etmektedir. Aile Danışmanlığı Sertifikası hakkında detaylı bilgileri sayfamızda bulabilirsiniz.

Açıklama

AİLE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ

Uzaktan Online Eğitim ve İzmir’de Yüz Yüze Eğitim ile Aile Danışmanlığı Eğitimi Sertifikası alabilirsiniz.

İstanbul Esenyurt Üniversitesi tarafından düzenlenmiş E-Devlet Onaylı Aile Danışmanlığı Sertifikası verilmektedir.

Eğitim sonunda 464 Saatlik Aile Danışmanlığı Eğitimi Sertifikası verilmektedir.

E-Devlet onaylı Psikoloji Eğitimleri
E-Devlet onaylı Aile Danışmanlığı Sertifikası

4 Sertifika İmkanı !

Eğitim sonunda 4 sertifika verilmektedir.

1- Aile Danışmanlığı Eğitimi Sertifikası

2- Aile ve Çiftlerle Görüşme Teknikleri Eğitimi Sertifikası

3- Evlilik Hukuku ve Aile Arabuluculuğu Eğitimi Sertifikası

4- Cinsel Danışmanlık Eğitimi Sertifikası


PSİKOAKTİF 
farklı üniversitelerle işbirliği içinde bugüne kadar 23 dönem Aile Danışmanlığı Sertifikası Programı gerçekleştirmiştir ve binlerce kişiye sertifika alma imkanı sunmuştur. Aile Danışmanlığı Sertifikası Eğitimi İzmir’de merkezimizde verilmektedir.

PSİKOAKTİF, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Özel Aile Danışma Merkezidir.

Eğitim sonunda verilen Aile Danışmanlığı Sertifikası, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yönetmeliğine uygundur.

Önceki dönemlerdeki kursiyerlerimizden Aile Danışma Merkezi açan ve Aile Danışma Merkezlerinde çalışmaya başlayan birçok uzman vardır.

İzmir’de Yüz Yüze Aile Danışmanlığı Eğitimi için tıklayın

Online Aile Danışmanlığı Eğitimi için tıklayın


Aile Danışmanlığı Sertifika Programı Uzaktan Online Eğitim olarak düzenlenmektedir. Aynı zamanda Aile Danışmanlığı Sertifikası Eğitimi İzmir’de merkezimizde verilmektedir. On bir yıldır Aile Danışmanlığı Sertifika Programı açmaya devam etmekteyiz. Türkiye’nin her yerinden Aile Danışmanlığı Sertifika Eğitimlerimize çok yoğun katılım almaktayız. Yeni dönem Aile Danışmanlığı Sertifika Eğitimi kayıtlarımız devam etmektedir. Aile Danışmanlığı Sertifikası Kursu hakkında detaylı bilgileri sayfamızda bulabilirsiniz.

Düzenlediğimiz Aile Danışmanlığı Kursları T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü 04.09.2012 tarihli son yönetmeliğine uygundur.  Aile Danışmanlığı Kursunu tamamlayanlara Aile Danışmanlığı Eğitimi Sertifikası verilmektedir.

Eğitim sonunda verilen Aile Danışmanlığı Sertifikası ile Aile Danışmanı unvanı elde edilmektedir.

EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR

► Psikoloji
► Çocuk gelişimi
► Sosyal Hizmet
► Sosyoloji
► Psikolojik danışmanlık ve rehberlik
► Hemşirelik
► Tıp
► Okul öncesi öğretmenliği
► Aile ve tüketici bilimleri

mezunları katılabilir.

Aile Danışmanlığı Uzaktan Eğitimi Nasıl Yapılacak? Eğitim uzaktan online olarak verilmektedir. Eğitime kesin kayıt yaptıran adaylara kullanıcı adı ve şifre gönderilecektir. Siteye şifre ile girip dersleri izleyeceklerdir. Uzaktan Eğitim modülünde katılımcılar derslere online katılma şansına sahip olacaktır. Uzaktan eğitime katılanlar dersleri, haftasonu ve haftaiçi istedikleri zaman izleme imkanına sahip olacaklardır.

Aile Danışmanlığı Süpervizyon Eğitimi vaka inceleme, vaka değerlendirme, gözlem, rol canlandırma şeklinde yürütülecektir. (Aile Danışmanlığı Süpervizyon eğitimine katılmak zorunlu değildir.)

Bilgi, İletişim ve Kayıt için:

Tel: 0 (232) 421 12 48

GSM: 0 554 147 13 30

E-mail: psikoaktif@gmail.com

Kayıt için İstenen Belgeler:

Diploma fotokopisi, Nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf

Aile Danışmanlığı Eğitimi kayıtları devam etmektedir.

Aile Danışmanlığı Eğitimi tarihi ve diğer detaylar için tıklayın

AİLE DANIŞMANLIĞI SERTİFİKASI EĞİTİMİ

EĞİTİM İÇERİĞİ:

Aile Danışmanlığına Giriş ve Temel Kavramlar
– Bir sistem olarak aile
– Aile sistemi
– Aile organizasyonu ve fonksiyonellik
– Patolojik aile yapısı
– Aile yaşam döngüsü

Ailede Yetişkin Psikopatolojisi ve Aileye Yaklaşım

– Psikotik bozukluklar

– Anksiyete bozuklukları

– Depresyon ve duygudurum bozuklukları

– Yeme bozuklukları

– Kişilik bozuklukları

– Somatoform bozukluklar

Ailede Çocuk-Ergen Psikopatolojisi ve Aileye Yaklaşım

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve Aileye Yaklaşım

Alkol Madde Kullanım Bozuklukları ve Aileye Yaklaşım

Aile Danışmanlığı Kuramları

– Yapısal aile terapisi
– Aile sistemleri terapisi
– Stratejik aile terapisi
– Yaşantısal – insancıl aile terapisi
– Psikodinamik aile terapisi
– Bilişsel davranışçı aile terapisi

Aile Danışmanlığı Süreci
– Ailenin karşılanması
– Terapötik sürecin Yapılandırılması
– Terapötik Süreç
– Müdahaleler

– Aile Danışma sürecinde yapılan hatalar
– Aile danışmasının rol ve fonksiyonu

– Aile danışmasında etik ilkeler

Çiftlerde ve Ailelerde Cinsel Sorunlar ve Evliliğe etkileri
– Cinsellik kavramı ve cinselliğin konuşulması
– Cinsel işlevler ve cinsel işlev bozuklukları
– Evliliklerde yaşanılan olası cinsel problemler
– Kadınlarda görülen cinsel problemler
– Erkeklerde görülen cinsel problemler

– Gebelik ve Menopozda Cinsel Yaşam
– Yaşlılık ve Andropozda Cinsel Yaşam

Çiftler Arasında Yaşanan Temel Sorunlar
– İletişim
– Kültür
– Çatışma
– Eşlerin birbirlerinin akrabaları ile ilişkileri
– Cinsiyete özgü genellemeler
– Sağlık konuları

Aile Danışmanlığında Özel Konular
– Boşanma süreci
– Özel durumlarda (Boşanma, ölüm, hastalık gibi) çocuklara yaklaşım
– Duygusal ve davranışsal sorunlarda çocuklara yaklaşım
– Çocukların evden ayrılması
– Çocukta Okul Sorunları
– Ergenlik Sorunları
– Özel Gereksinimli Çocuğu Olan Aileler
– Aile içi şiddet
– Çocuk istismarı ve ihmali
– Arabuluculuk
– Aldatma Psikolojisi
Aile Sağlığı
– Kronik hastalıkların aileye etkileri
Hukuki Boyutuyla Aile Sorunları ve Müdahaleleri

– Aile mahkemeleri ve işleyişi
– Genel olarak hukuki boyutuyla nişanlanma ve evlenme süreci
– Evlenmede eşlerin hak ve yükümlülükleri
– Evlilik süresince edinilen malların tabi olduğu hukuki rejim
– Aile içi şiddet ve korunma yolları
– Boşanmaya neden olan hukuki sebepler
– Boşanmanın hukuki sonuçları: Nafaka, çocukların velayeti vb.

Aile Danışmanlığı Uygulama Örnekleri
Vaka Örnekleri
Süpervizyon

AİLE DANIŞMANLIĞI SERTİFİKASI

Aile Danışmanlığı Sertifikası nedir?

Aile Danışmanlığı Sertifikası, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 04.09.2012 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren 28401 Sayılı “Gerçek Kişiler ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri İle Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Aile Danışma Merkezleri Yönetmeliği” uyarınca  Aile Danışma Merkezlerinde Aile Danışmanlığı hizmetinin verilebilmesi için alınması gereken Aile Danışmanlığı Eğitimi sonunda düzenlenen sertifikadır.

Aile Danışmanlığı Sertifikasını kimler alabilir?

Psikoloji, sosyal hizmet sosyoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, tıp, hemşirelik ve çocuk gelişimi alanlarından birinde en az dört yıllık lisans programlarından mezun olanlar Aile Danışmanlığı Sertifikası alabilir.

Aile Danışmanlığı Sertifikası hangi alanlarda kullanılabilir?

Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu veya üniversitelerden, biri tarafından uygun görülen en az üç yüz saati teorik ve en az otuz saati süpervizyon eşliğinde olmak üzere yüz elli saati uygulamalı toplam dört yüz elli saatlik aile danışmanlığı alanında bir eğitim programını başarıyla tamamladıktan sonra, Aile Danışmanlığı Sertifikası alanlar, aile danışmanı unvanı alırlar. Aile Danışmanlığı Eğitimini tamamlayarak Aile Danışmanlığı Sertifikası alanlar Aile Danışmanı olarak çalışma yetkisi elde ederler. Gerçek Kişiler ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri İle Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Aile Danışma Merkezlerinde Aile Danışmanı olarak çalışabilirler.

Aile Danışmanlığı Sertifika Eğitimi ne kadar sürer?

Aile Danışmanlığı Sertifika Eğitimi üç yüz saati teorik ve en az otuz saati süpervizyon eşliğinde olmak üzere yüz elli saati uygulamalı toplam dört yüz elli saat sürer.

Aile Danışmanlığı Sertifika Eğitimine kimler katılabilir?

Psikoloji, sosyal hizmet sosyoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, tıp, hemşirelik ve çocuk gelişimi alanlarından birinde en az dört yıllık lisans programlarından mezun olanlar Aile Danışmanlığı Sertifika Eğitimine katılabilir.

Aile Danışmanlığı Sertifikası ne işe yarar?

Aile Danışmanlığı Sertifikası Eğitimini tamamlayarak Aile Danışmanlığı Sertifikası alanlar Aile Danışmanı olarak çalışma yetkisi elde ederler. Gerçek Kişiler ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri İle Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Aile Danışma Merkezlerinde Aile Danışmanı olarak çalışabilirler.

Aile Danışmanlığı Sertifika Eğitimi hangi konulardan oluşur?

Aile Danışmanlığına Giriş ve Temel Kavramlar, Ailede Yetişkin Psikopatolojisi ve Aileye Yaklaşım, Ailede Çocuk-Ergen Psikopatolojisi ve Aileye Yaklaşım, Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve Aileye Yaklaşım, Alkol Madde Kullanım Bozuklukları ve Aileye Yaklaşım, Aile Danışmanlığı Kuramları, Aile Danışmanlığı Süreci, Çiftlerde ve Ailelerde Cinsel Sorunlar ve Evliliğe Etkileri, Çiftler Arasında Yaşanan Temel Sorunlar, Aile Danışmanlığında Özel Konular, Boşanma, Evlat Edinme vb., Hukuki Boyutuyla Aile Sorunları ve Müdahaleleri, Aile Danışmanlığı Uygulama Örnekleri Aile Danışmanlığı Sertifika Eğitimi konularındandır.

Ayrıca, Aile Danışmanlığı Sertifika Eğitimi programında, Ailenin Değerlendirilmesi, ilk görüşme, aile öyküsü ve gelişimsel evreleri, ailenin işlevselliğinin değerlendirilmesi, sorunları belirleme, hedef tanımlama, Psikopatoloji, Aile danışmanlığında psikopatolojinin tanınması, örnekler ve pratik yönleriyle ele alınmaktadır. Çift Terapisi, Aile Danışmanlığı ve Aile Terapisi süreci ve aşamaları, eşlerin kişiliklerinin ilişkiye etkileri, ilişki değerlendirme ölçeği ve en sık karşılaşılan evlilik problemleri ele alınmaktadır. Ergen ve Ailelere Müdahale, ergenliğe özgü sorunlar ve aileler üzerindeki etkileri aile terapisi bakış açısıyla incelenmektedir. Terapötik Teknikler, müdahaleci görüşme, oyunlaştırma gibi teknikler ele alınmaktadır. Danışmanlık Sürecini Etkileyen Durumlar, direnç, koopere olmayan aile üyeleri, danışmanlık sürecini sabote eden aileler vb. durumlarla baş etmek ele alınmaktadır.

Aile Danışmanlığı Sertifika Eğitimi almak için nasıl başvuru yapılır?

Aile Danışmanlığı Sertifika Eğitimi almak için ön kayıt formu doldurulur. Yapılan ön kayıt başvuruları değerlendirilir. Başvuru yapan kişinin Aile Danışmanlığı Sertifika Eğitimi alması yönetmeliğin ilgili maddesi açısından uygun görüldüğü takdirde kesin kayıt işlemleri için yönlendirme yapılmaktadır.

Aile Danışmanlığı Sertifika Eğitimi hangi kurumlar tarafından verilmektedir?

Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu veya üniversitelerden biri tarafından uygun görülen Aile Danışmanlığı Sertifika Eğitimleri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kabul edilmektedir. Üniversiteler tarafından onaylı olarak Aile Danışmanlığı Sertifika Eğitimi açılmaktadır.

Aile Danışmanlığı Eğitimi detayları için tıklayın

Tüm eğitimlerimiz hakkında detaylı bilgi için tıklayın

Hoşunuza gidebilir…