Makaleler

Aldatma sonrası terapi

Aldatma Psikolojisi

Aldatma psikolojisi romantik ilişkilerde aldatılmış veya aldatmış kişilerin sıklıkla araştırdığı konular arasındadır. Aldatmanın psikolojik arkaplanı psikolojik danışma hizmeti veren uzmanlar için de oldukça önemlidir. Aldatma, evli ya da duygusal bir ilişki içindeki kişilerden birinin bir başka üçüncü kişi ile duygusal veya cinsel düzeyde ilişkiye girmesi olarak tanımlanabilir.

İnsanların sosyal anlamda temel ihtiyaçları kabul edilmek, beğenilmek, onaylanmak, güvenmek ve sevilmektir. Kişi kendini mutsuz, önemsiz, değersiz hissettiğinde bu temel ihtiyaçlarını karşılamak için çareler arar, başka kişilerin kendisine değer vermesi onu mutlu eder. Bu gibi durumlar kişileri aldatmaya sürükleyebilir.

Aldatan kişi yakalanmadığı sürece davranışa devam eder, sonuçlarını hep düşünür; fakat içsel çatışmayı da aşamaz. Genellikle aldatma sonrası vicdani rahatsızlık oluşur. Buna bağlı olarak suçluluk duygusu ortaya çıkar. Zaman zaman da kişi kendisini daha iyi hissetmek için eşinin hatalarını aramaya başlar. Aldatmalarda kişi aldatmanın nedenini kendisi dışında başka nedenlere dayandırdıkça kendisini daha iyi hissedeceği için, devamlı olarak eşinin hatalarını görmek ister. Aksi halde eşinin mükemmel olması aldatanın vicdani rahatsızlığını daha da arttırır. Bu durumda aldatan kişi huzursuzluktan dolayı ayrılmayı daha fazla isteyebilir.

Aldatma psikolojisi ilişkinin dinamikleri ile bağlantılı olduğu için öncelikle çiftlerin ilişki geçmişi ve dinamikleri çok iyi araştırılmalıdır. Aldatma tek bir nedenle açıklanamayacak kadar derin bir konudur. Aldatmak, kişinin hayatındaki boşlukları doldurma ihtiyacının sonucudur. Çocukluğundan itibaren değersizlik duygusu içinde büyüyen biri uygun ortamda bu duygusunu tatmin etmek için aldatabilir. Kişi bir anlık heyecan için de bunu yapabilir. Aldatmanın nedenlerine bakılacak olunursa; doyumsuzluk, duygusal boşluk, ilgi, şefkat eksikliği, anlık haz, değersiz hissettirme, intikam duygusu, aradığı bir özelliği başkasında bulma, egosal tatmin, sınırlar bana göre değil algısı, vb. durumlar sayılabilir. Bu nedenler aldatan kişilerin cinsiyetleri üzerinde incelendiğinde cinsiyet faktörünün aldatma gerekçelerinin niteliğini değiştirebilir. Bu gerekçelerden erkeklerin aldatmaya nedeni olarak daha çok fizyolojik ihtiyaçlar ve dürtüler üzerine sebepler sıralanırken, kadınların duygusal tatminsizlik, ilgisizlik, boşluk hislerinden kaynaklı duygusal ihtiyaçları üzerine sebepler sıralanabilir.

Aldatılan kişi kendini yetersiz, beğenilmeyen, ilgi çekici olmayan biri olarak görür. Aldatılan kişi değersizlik, pişmanlık, suçluluk, umutsuzluk, öfke, güçsüzlük vb. temel düşünce ve duyguları yaşamaya başlar. Aldatılan kişilerde “keşke”ler çoktur. İlişkisinde harcanan emek, zaman, gösterdiği sadakat, yaptığı fedakarlıklar vb. tümü üzerinde yoğunlaşır. Bu sebeplerden dolayı aldatılan kişi aldatanı aldatma girişiminde de bulunabilir. Burada asıl amacı aldatmak değil, intikam almaktır.

Bazı kişiler için aldatma bir ilişkiyi bitirmek için kuvvetli bir sebepken, bazı kişiler için ilişkiye ikinci bir şans verilebilir. Maalesef bu konuda tek bir doğru yoktur. Aldatan kişi durumu çözmek ve ilişkiyi toparlamak istiyorsa öncelikle bütün kusuru üstlenmeli ve eşler bu durumu kabullenmelidir. Aldatma sürecinde kabullenme olmadan iyileşme olmaz. Şüphelenildiğinde suçlamak ve üsteleyerek saldırmak yerine çözüm odaklı olup karşı tarafın açıklamalarını dinlemeden karar vermemek gerekir. “Bir kez aldatan hep aldatır” doğru bir çıkarım değildir. Fakat devamlı olarak bir aldatma söz konusu ise eşler için en sağlıklı olan ya destek almak ya da ayrılmaktır. Çünkü zaman içerisinde her iki tarafın da ruh sağlığı bozulabilir.

Aldatma psikolojisi doğru biçimde anlaşılıp, mevcut durumun ilişki içinde yarattığı sarsılma onarılarak, ilişkiyi tekrar dizayn etmek için aynı zamanda olumlu bir fırsata dönüştürülebilir. Aldatma sayesinde ilişkide yaşanan sorunlar, konuşulmayanlar, biriktirilenler ortaya çıkar ve çözümü için adımlar atılır. Aldatma sonrası en büyük sorun tekrar güvendir. Aldatan kişi, aldatılan kişinin güven ihtiyacını karşılamak için sabırlı olmalı, sorulacak sorulara karşı tutarlı olmalıdır. Eğer ilişkinin bir düzene girilmesi isteniyorsa aldatan kişinin aldatılana karşı net olması gerekir. Aldatılan kişi de evlilikteki zayıf ve sorunlu kısımları fark etmeli, çözüm odaklı yaklaşmalıdır.

Aldatma sonrası ilişki nasıl devam etmeli sorusu sıkça soruluyor. İlişkilerde en can yakan durumların başında gelen aldatma sorunları için bize ulaşabilirsiniz.

Bu yazı yorumlara kapanmıştır.