Uzman Psikolojik Danışman / Aile Danışmanı Sıla Getir Aydoğan

Uzman Psikolojik Danışman Sıla Getir Aydoğan
Uzman Psikolojik Danışman Sıla Getir Aydoğan

Uzman Psikolojik Danışman Sıla GETİR AYDOĞAN, Ege Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık A.B.D’ de lisans eğitimini tamamlamıştır.

Uzman Psikolojik Danışman Sıla GETİR AYDOĞAN, bireysel yetişkin danışanlara, çocuk, ergen ve ailelere psikolojik danışmanlık ve aile danışmanlığı yapmaktadır.

Uzman Psikolojik Danışman Sıla GETİR AYDOĞAN, Ege Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık lisans programı mezunudur. Almanya'da Fachhochschule Duesseldorf, Sosyal Pedagoji bölümünde öğrenim görmüştür. Ege Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik yüksek lisans (master) programı mezunudur.

TECRÜBELERİ

Çeşitli Psikolojik Danışmanlık Merkezlerinde, Uzman Psikolojik Danışman olarak çalışmıştır.

Bilfen Eğitim Kurumları, İzmir, Uzman Psikolojik Danışman

Özel Çakabey Okulları, İzmir, Uzman Psikolojik Danışman

İzmir Özel Çamlaraltı Koleji, İzmir, Psikolojik Danışman

KATILDIĞI KONGRE VE SEMPOZYUMLAR

11. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, İzmir, 2011
Özel Okullar Birliği 17. Rehberlik Sempozyumu, İstanbul, 2015
8. Okul ve Psikanaliz Sempozyumu, İstanbul, 2015
II. Rehberlikte Eğitimin Rota’sı Sempozyumu, İzmir, 2015
Öğrenme Stilleri Sempozyumu, İzmir, 2015

MESLEKİ EĞİTİMLER

Oyun Terapisi Eğitimi (İstanbul Bilgi Üniversitesi)
Çözüm Odaklı Terapi
Okulda ve Psikolojik Danışmanlıkta Transaksiyonel Analiz
9 Tip Mizaç Modeli, 9 Tip Mizaç Derneği, İstanbul
Terapötik Kartların ve Metaforların Psikolojik Danışmada Kullanımı, Dr. Nevin
Dölek

MESLEKİ YETERLİLİKLER

CAS (Cognitive Assesment System)
Frostig Görsel Algı Testi
K-BIT (Kaufman Brief Intelligence Test)
TEMA 3 (Test of Early Mathematics Ability, Third Edition)

Uzmanın Makaleleri